PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 278-2 Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych | 660--674
Tytuł artykułu

Biologiczne czynniki zdolności rozrodczej, ochrony macierzyństwa i rozwodu rodziny

Warianty tytułu
Biological factors of reproductive capability, materinity protection and development protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z koncepcję badań wysiłek zespołu badawczego skierowany był na oszacowanie hipotetycznego, biologicznego potencjału rozrodczego rodzin /przy założeniu płodności naturalnej/ oraz zbilansowanie wszystkich jego elementów składowych wraz z określeniem ilościowych i jakościowych zmian w tym potencjale. Realizacja tych ambitnych zamierzeń wymagała, ze względu na brak tego rodzaju opracowań w polskiej demografii i medycynie, rozłożenia wysiłków badawczych w czasie. W okresie sprawozdawczym zostały zapoczątkowane i rozwinięte badania, których wyniki winny umożliwić rozpoznanie ważniejszych elementów składowych hipotetycznego potencjału rozrodczego rodziny polskiej i czynników je deformujących. W pierwszej fazie dociekań podjęte zostały prace studyjne nad koncepcję oszacowania hipotetycznego potencjału rozrodczego rodziny. Znalazły one wyraz w pracach nad określeniem płodności naturalnej i w opracowaniu metod jej identyfikacji. Jako punkt wyjścia, przyjęto tezę radzieckiego demografa W. Borisowa, iż rozrodczość naturalna jest zjawiskiem realnym, występująca w postaci pewnego potencjału społeczno-biologicznego, który realizuje się tylko częściowo, zależnie od społeczno-ekonomicznych i kulturowych czynników wpływających na kształtowanie się liczby dzieci w rodzinie. Przy estymacji potencjału rozrodczego rodziny istotne znaczenie aa charakterystyka płodności o reżimie naturalnym. Stąd też uznano za celowe zbadanie Jej teoretycznych i metodologicznych aspektów w świetle dotychczasowych poszukiwań podejmowanych w tym kierunku w demografii i naukach biologiczno-medycznych. Z uwagi na to, że problematyka ta nie była przedmiotem szerszych zainteresowań badawczych w Polsce, zaistniała konieczność oparcia rozważań wyłącznie o literaturę obcojęzyczne. Jednak trudność w dostępie do tej literatury, nie pozwoliła na należyte rozwinięcie i wyczerpujące naświetlenie zagadnienia. Kolejnym utrudnieniem okazała się rozbieżność terminologiczna występująca w piśmiennictwie, związana z odmiennym rozumieniem niektórych pojęć w demografii i medycynie. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
  • Mazur A., Płodność naturalna we współczesnych badaniach demograficznych, raport merytoryczny nr 168, archiwum badań PW. 11.5, "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań s, 3-4,
  • Krzemiński A., Milart P., Stroczyńska-Sikorska M., Bondarenko K., pod kier. Sikorski R., "Studia nad niepłodnością małżeńską, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynnika męskiego na straty i rozwój ciąży", raport merytoryczny nr 169, archiwum badań PW 11.5. "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań,1984, s. 3-10.
  • Krzemiński A., Milart P., Stroczyńska-Sikorska M., Bondarenko K. pod kier. Sikorski R. Niepłodność małżeńska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynnika męskiego na straty 1 rozwój ciąży", raport merytoryczny nr 170, archiwum badań PW 11.5. "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań 1985
  • Radomański T., Paszkowski T., Juszkiewicz T., Szprengier T., Niewiadomska A., Szkoda J., pod kler. Radzisława Sikorskiego, "Studia nad wpływem warunków ekologicznych środowiska na wewnatrzłonowy rozwój płodu raport merytoryczny nr.172, archiwum badan PW 11.5"Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań s. 3-42,
  • Radomański T., Paszkowski T., Duszkiewicz T., Milart P., Szprengier T., Niewiadomska A., Szkoda J., pod kier. Radzisława Sikorskiego, "Wpływ warunków ekologicznych środowiska na rozwój płodu", raport merytoryczny nr 173, archiwum badań PW H.5.11., "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań, 1985.
  • Troszyński M., "Rozkład urodzeń u kobiet z poprzednimi stratami cięż,raport merytoryczny nr 167, archiwum badań PW 11.5., "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań, 1985
  • Troszyński M., Poprzednie straty cięż a przebieg cięży następnej". Sprawozdanie z badań. Archiwum Badań Grupy Tematycznej 11.5.4.PW 11.5."Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań,1985, s. 2-23,
  • Roszkowski I., Opinia raportu merytorycznego "Rozkład urodzeń u kobiet z uprzednimi stratami cięż", archiwum badań PW 11.5., "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań , 1985, S.1.
  • Fijałkowski W., Sobala-Bednarczyk J., Sprawozdanie z badania pilotażowego dot. możliwości korzystania z próby kobiet wylosowanych w poradniach "K przy ocenie regulacji poczęć w planowaniu rodziny, archiwum Grupy Tematycznej 11.5.4. PW 11.5. "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań , 1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.