PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 689--698
Tytuł artykułu

Zakres odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem w organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Responsibilities of the Risk Management Process in the Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie zakresu odpowiedzialności w ramach zarządzania ryzykiem na przykładzie standardu COSO II "Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa". Metodologia badania - W artykule dokonano przeglądu źródeł literaturowych podejmujących problematykę zarządzania ryzykiem. Uwagę skoncentrowano na analizie treści tomu I standardu COSO II "Streszczenie dla kierownictwa", w którym wskazuje się na określone role i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji. Wynik - Właściwe wdrożenie i utrzymywanie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem nie jest łatwym zadaniem dla zarządzających jednostką. Proces ten wymaga zaangażowania, zarówno ze strony kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i wszystkich pracowników jednostki. Jasne określenie zakresów odpowiedzialność za realizację tego procesu jest niezbędnym warunkiem skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Oryginalność/wartość -Wdrażając system zarządzania ryzykiem, jednostki mogą posłużyć się wieloma dobrymi praktykami zawartymi w międzynarodowych standardach zarządzania ryzykiem. Zaprezentowany w artykule podział odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem w ujęciu COSO II może stanowić źródło cennych wskazówek dla zarządzających organizacją. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this article is to present the scope of liability under the risk management on the example of the standard COSO II "Enterprise Risk Management: Integrated Framework". Design/methodology/approach - The article reviews literature sources making risk management issues. Attention is focused on the analysis of the contents of Volume I of the standard COSO II "Executive Summary", which indicates the specific roles and responsibilities for risk management in the organization. Findings - Proper implementation and maintenance of a well-functioning risk management system is not an easy task for the management unit. This process requires commitment, both from the management of individual organizational units, as well as all employees of the unit. Clearly define the areas of responsibility for the implementation of this process is a prerequisite for effective and efficient risk management in the organization. Originality/value - Implementing a risk management system, individuals can use the many good practices in the international standards of risk management. Presented in this article division of responsibility for risk management in terms of COSO II can provide valuable tips in managing the organization. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarek T.T. (2010), Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Załącznik do Komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, (Dz. Urz. Min. Fin. 2013 r. poz. 15).
 • Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (2004/2005), Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa.
 • Olejniczak A. (2009), Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - podstawy prawne, standardy i sposób efektywnego przeprowadzenia, "Skarbnik i Finanse Publiczne" nr 5.
 • PIKW, PIB (2007), Zarządzanie rryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa, COSO wrzesień 2004, polska edycja, Warszawa.
 • Rola Z. (2003), Kontrola wewnętrzna. Kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo ALPHA pro, Ostrołęka.
 • Rudnicki R., Zarządzanie ryzykiem dla członków zarządu, www.rudnicki.com.pl/pub/RM_board.pdf (18.01.2014).
 • Rudnicki R., Czym jest zarządzanie ryzykiem, www.rudnicki.com.pl/zarzadzanie_ryzykiem (18.01.2014).
 • Sławińska-Tomtała E. (2010), Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki wdrożenia systemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 • Wietrzyk A., Zarządzanie ryzykiem w organizacji, Ernst & Young Advisory, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/ WEB/eycom_download.nsf/resources/RFB_Prezentacje_Ryzyko_operacyjne.pdf/$FILE/RFB_Prezentacje_ Ryzyko%20operacyjne.pdf (18.01.2014).
 • Winiarska K. (2008), Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa.
 • Zawadzka Z. (2000), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.