PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 1 | 135--148
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Comittee

Warianty tytułu
Accounting for Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Naturalną implikacją wzrostu znaczenia idei zrównoważonego rozwoju oraz wyrosłej na jej podstawie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu była potrzeba wypracowania przez system rachunkowości rozwiązań umożliwiających dostarczanie informacji o sposobach i wynikach realizacji ww. koncepcji w jednostkach gospodarczych. Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej różnic i podobieństw wytycznych oferowanych przez dwie przodujące światowe instytucje, a mianowicie Global Reporting Initiative (GRI) oraz International Integrated Reporting Comitee (IIRC). Tak sformułowany cel wymaga przyjęcia adekwatnej metody badawczej, jaką w tym przypadku jest krytyczna analiza opisowa. Punktem wyjścia podjętych rozważań jest przybliżenie genezy powstania organizacji GRI i IIRC oraz prezentowanych przez nie rozwiązań. Dalej uwagę skupiono na przedstawieniu wybranych różnic i podobieństw między analizowanymi wytycznymi. W ostatniej części artykułu przedstawiono wynikające z tej analizy wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
As a natural consequence of the growing importance of sustainable development and the concept of corporate social responsibility, it has become necessary to develop accounting system solutions which would communicate information on the methods and results of the implementation of the above concept in business organisations. The aim of this article is to present a comparative analysis of the similarities and differences between the guidelines offered by two leading global institutions, namely the Global Reporting Initiative (GRI) and the International Integrated Reporting Committee (IIRC). This required the adoption of an appropriate research method, namely a critical descriptive analysis. At the beginning the author presents the origins of the GRI and IIRC organizations as well as their guidelines. Later, attention is focused on delineating some of the similarities and differences between the analysed sets of guidelines. The final part of the article presents the conclusions of the research conducted.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
135--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 3rd revised comparative table on the core ("should") requirements of the International Integrated Reporting Council (IIRC)'s International Integrated Reporting (IR) Framework (IR1) and related requirements of the Global Reporting Initiative (GRI)'s fourth revised Sustainability Reporting Guidelines (G4), Created by www.cornisvanderlugt.com, 2014, 2 January.
 • Eccles G.R., Saltzman, D., 2011, Achieving Sustainability through Integrated Reporting, Leland Stanford Jr. University (Stanford Social Innovation Review, Summer 2011), http://202.154.59.182/mfile/files/Jurnal/MIT%202012-2013%20(PDF)/Achieving%20Sustainability%20Through%20Integrated%20Reporting.pdf [dostęp: 5.09.2014].
 • G4 Sustainability Reporting Guidelines, https://www.globalreporting.org/reporting/g4/pages/default.aspx [dostęp: 5.09.2014].
 • G4 and IR1 compared: Time to align forces, http://www.cornisvanderlugt.com/2013/05/g4-and-ir1-compared-time-to-align-forces.html [dostęp: 5.09.2014].
 • Global Reporting Initiative: GRI announces its 2015 and 2020 goals and launches G3.1 public comment at first day of Amsterdam G, http://www.euroinvestor.com/news/2010/05/26/global-reporting-initiative-gri-announces-its-2015-and-2020-goals-and-launches-g31-public-comment-at-first-day-of-amsterdam-g/11088307 [dostęp: 5.09.2014].
 • GRI and IIRC sign agreement for closer cooperation, http://www.thesustainabilityreport.com.au/gri-and-iirc-sign-agreement-for-closer-cooperation/ [dostęp: 5.09.2014].
 • http://www.csrinfo.org/pl/component/content/article/2474-the-ceres-roadmap-for-sustainability [dostęp: 5.09.2014].
 • http://www.globalreporting.org [dostęp: 5.09.2014].
 • http://www.theiirc.org [dostęp: 5.09.2014].
 • International <IR> Framework, http://www.theiirc.org/international-ir-framework/[dostęp: 5.09.2014].
 • Kamela-Sowińska, A., 2014, Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, Studia Oeconomica Posnaniensia, no. 4, http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_kamela-sowinska.pdf [dostęp: 12.09.2014].
 • Krasodomska, J., 2013, Sprawozdawczość zintegrowana - aspekty teoretyczne i praktyczne, w: Materiały konferencyjne IX konferencji naukowo-zawodowej biegłych rewidentów Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, Poznań, s. 65-77.
 • Kwiecińska, 2013, Wpływ idei społecznej odpowiedzialności na sprawozdawczość przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne IX konferencji naukowo-zawodowej biegłych rewidentów, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka - materiały konferencyjne, s. 78-88.
 • Memorandum of Understanding, http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/02/MoU-IIRC-GRI-20130201-1.pdf [dostęp: 5.09.2014].
 • Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw. Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo Hutniczą, http://taxand.pl/attachments/Book/Raportowanie%20danych%20pozafinansowych%20-%20Przewodnik%20dla%20przedsi-%C4%99biorstw.pdf [dostęp: 5.09.2014].
 • Reporting standards bodies cosy up, http://www.corporateregister.com/news/item/?n=378 [dostęp: 5.09.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.