PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 46 Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing | 35--47
Tytuł artykułu

Szanse i bariery w budowie jednolitego rynku usług w Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chances And Barriers in the Creation of Homogeneous Market of Services in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces ujednolicenia rynku usług w Unii Europejskiej wymaga podjęcia wielu działań o różnorodnym charakterze. Ciągły jego rozwój przyczynia się do sukcesywnego znoszenia barier utrudniających harmonizację. Wyeliminowanie najistotniejszych przeszkód w zdecydowanym stopniu poprawi warunki realizacji swobody przepływu usług wśród krajów zjednoczonej Europy. Poparcie dla rozwoju wspólnego rynku przejawiają nie tylko instytucje europejskie, ale również same kraje członkowskie poprzez realizację założeń tzw. strategii lizbońskiej, która odzwierciedla starania o budowę jednolitego rynku usług w Unii Europejskiej. (abstrakt autora)
EN
Process of uniformity of services market in the European Union requires taking many operation about miscellaneous character. His continuous evolution influence on enduring successive taking a stand barrier harmonization. Elimination of most impor tant barrier will be a big correction conditions of realization liberty of flow of services in European countries. Support for evolution common market display not only European institutions but also membership countries trough realization The Lisbon Strategy, which is mirror efforts about structure of homogeneous services market in European Union. (author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 1.
 • J. Galster, Z. Witkowski, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1997, s. 29.
 • T. Grabowski, Unia Europejska - ekonomiczne mechanizmy integracji, Novum, Płock 2002, s. 69.
 • S. Naruszewicz, Polityka spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2003, s. 236.
 • L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, Unia Europejska, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 16.
 • G. Sobczak, Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej, "Zeszyt Naukowy" nr 5 (red. S. Rudolf), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2002, s. 81.
 • K. Kik, Światowe aspiracje Unii Europejskiej. Główne motywy i podstawowe kierunki działania, Wyższa Szkoła Ekonomi i Prawa w Kielcach, Kielce 2008, s. 8.
 • K. Duczkowska-Małysz, M. Duczkowska-Piasecka, Rola państwa w gospodarce Unii Europejskiej, [w:] Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej, red. Z. Bombera, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008, s. 122.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku dotycząca usług na rynku wewnętrznym, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" nr L 376/36 z 27.12.2006 r.
 • J. Pinder, S. Usherwood, Unia Europejska, PWE, Warszawa 2009, s. 80.
 • M. Rumiński, Wolność przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej, Infor, Warszawa 2000, s. 23.
 • J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 319.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2008, s. 18.
 • S. Ładyka, Z teorii integracji gospodarczej, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2007, s. 103.
 • C. Szyjko, Znaczenie odnowionej Strategii Lizbońskiej dla procesu pełnej liberalizacji rynków w państwach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe" nr 4 (red. J. Kubica), ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006, s. 96.
 • Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M. Nowakowski, SGH, Warszawa 2005, s. 287.
 • S. Umiński, Integracja rynku usług, [w:] Polskie przedsiębiorstwa jednolity rynek Unii Europejskiej. Korzyści i koszty, red. W. Orłowski, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997, s. 26.
 • E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Strategia lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005, s. 14.
 • R. Kupczyk, Ocena realizacji i propozycje usprawnienia strategii lizbońskiej, "Europejski Przegląd Naukowy", t. I (red. J. Koperek, R. Kupczyk, M. Wiliński), Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 145.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Euro pejskiej, Warszawa 2002, s. 70.
 • S. Krawczyk, Prawne i społeczne aspekty swobodnego przepływu osób w państwach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" nr 6 (red. J. Stacharska- Targosz), Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 60.
 • K. Galikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do Unii Walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 74.
 • J. Brózda, Pozytywne i negatywne konsekwencje zagranicznych inwestycji bezpośrednich, [w:] Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2003, s. 30.
 • R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 50.
 • S.M. Szukalski, Transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, "Acta Universitatis Lodziensis": Folia Oeconomica 213, Łódź 2007, s. 161.
 • Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E.Małuszyńska, B. Gruchman, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 150.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.