PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 9, cz. 3 Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku | 87--100
Tytuł artykułu

Normatywne granice, finansowe potrzeby oraz ekonomiczne przesłanki zadłużenia publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Normative Limits, Financial Requirements and Economical Premises of the Public Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coroczny przyrost zadłużenia publicznego jest wypadkową potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych oraz możliwości ich sfinansowania. Dodatkowo jest on determinowany normatywnymi regulacjami dyscyplinującymi władzę publiczną w zakresie zadłużenia publicznego. W przypadku Polski - jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) - na regulacje te składają się fiskalne kryteria konwergencji, Konstytucja RP oraz Ustawa o finansach publicznych. W warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w 2008 r., ujawnił się kryzys zadłużeniowy państw strefy euro. Przed tym niekorzystnym zjawiskiem, zagrażającym fundamentom UE, nie ustrzegły wspomniane reguły fiskalne, w tym zwłaszcza kryterium długu publicznego. Stąd przedmiotem opracowania uczyniono nie tylko treść tego warunku, lecz przede wszystkim sposób jego interpretacji i implementacji. Analizie poddano także udział długu publicznego w PKB w państwach UE w latach 1995-2013. W dalszej części rozważania zawężono tylko do Polski i zbadano wysokość potrzeb pożyczkowych budżetu państwa jako najważniejszej składowej potrzeb pożyczkowych całego sektora finansów publicznych oraz udziału w tych potrzebach wydatków majątkowych, stanowiących uzasadnienie dla zaciągania zobowiązań, których spłata obciąży następne pokolenie(a). (fragment tekstu)
EN
This research focuses on fiscal rules connected to the public debt imposed by EU and polish regulations. In this context the relation of the public debt to GDP in EU was thoroughly analyzed. A liberal interpretation of the debt criterion resulted in time of the economical crisis in the crisis of public finances. In a measure of counteract many reforms were introduced aiming to the financial consolidation in budgets of the member states. This analysis was extended for Poland where lending requirements of the state budget were studied as the most important contributor for the whole public finances sector. Particularly, the role of the investments spending on the lending requirements was studied as the factor justifying the lending and imposing a financial burden on next generations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dalton H. (1948), Zasady skarbowości, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego w Łodzi, Łódź.
 • EBC (2012), Sytuacja fiskalna, "Biuletyn Miesięczny", marzec.
 • General Government Gross Debt, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410, [20 maja 2014].
 • GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne, [20 maja 2014].
 • Marchewka-Bartkowiak K. (2012), Potrzeby pożyczkowe jednostek sektora finansów publicznych, "Infos", 27 września, nr 17, http://www.bas.sejm.gov.pl/infos.php, [22 kwietnia 2014].
 • Ministerstwo Finansów (2003-2013), Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa za lata 2002-2012, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-operatywne-miesieczne-z-wykonania-budzetu-panstwa, [22 kwietnia 2014].
 • Ministerstwo Finansów (2012), Dług publiczny. Raport roczny, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1148830/raport+roczny_2012_annual+report.pdf, [22 kwietnia 2014].
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B. (1984), Public finance in theory and practice, McGraw- Hill Book Company, New York.
 • NBP (2011), Reforma zarządzania gospodarczego w UE - analiza rozwiązań przyjętych w ramach tzw. 6-paku, http://www.nbp.pl/publikacje/integracja_europejska/6-pak.pdf, [25 maja 2014].
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietrewicz M. (1996), Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2004-2013), Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2003-2012, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne, [22 kwietnia 2014].
 • Sochacka-Krysiak H. (1992), Systemy finansów publicznych, Poltext, Warszawa.
 • Uryszek T. (2013), Wpływ kryzysu finansowego na strukturę zadłużenia publicznego krajów Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance), rok 11, nr 2, część 3.
 • Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.
 • Wernik A. (2007), Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wierzba R. (2012), Proces budowania unii stabilności fiskalnej w strefie euro [w:] A. Alińska (red.) Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Ziółkowska W. (2013), Potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa, "Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance)", rok 11, nr 2, część 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.