PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 1 | 191--204
Tytuł artykułu

Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości

Warianty tytułu
Reliability of Integrated Reports in the Light of the Strategic-Information Paradigm of Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z analizy wiarygodności raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości. Opracowanie przedstawia wiarygodność jako cechę jakościową informacji raportu zintegrowanego oczekiwaną przez interesariuszy przedsiębiorstwa, stanowiąc przy tym próbę analizy jej znaczenia w obliczu prezentacji danych finansowych i niefinansowych. Opracowanie ukazuje cechę (zasadę) wiarygodności w świetle międzynarodowych standardów normalizujących raportowanie zintegrowane, wskazujących na potrzebę jej zwiększania i weryfikacji. Opracowanie przedstawia autorskie podejście zwiększania wiarygodności raportowania zintegrowanego poprzez włączenie w realizację polityki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa zarządczej rachunkowości odpowiedzialności społecznej, wspierającej transparentną komunikację informacji o dotychczasowym i przyszłym potencjale ekonomiczno-środowisko-społecznym przedsiębiorstwa. Opracowanie służy analizie roli systemu rachunkowości w zaspakajaniu potrzeb informacyjnych interesariuszy przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie za pomocą raportu zintegrowanego. W realizacji celów opracowania wykorzystano adekwatne metody badawcze, w tym w szczególności krytyczną analizę piśmiennictwa naukowego oraz metodę analogii. Opracowanie ma charakter aksjomatyczny w zakresie wykorzystania podstawowych założeń teorii rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the conclusions from an analysis of the reliability of integrated reporting in the light of the strategic-information paradigm of accounting. The study presents reliability as a qualitative attribute of the information presented in integrated reports expected by company stakeholders, as well as attempting to analyse its significance with regard to presenting financial and non-financial data. The article shows the reliability of the information in the light of international standards regulating integrated reporting, and indicates the need for enhancing and verifying it. The paper presents the author's approach to increasing the reliability of integrated reporting through including social responsibility management accounting in the implementation of a corporate social responsibility policy, which promotes the transparent communication of information on the current and future economic, environmental and social potential of the enterprise. The article presents an analysis of the role of the accounting system in meeting the information needs of the stakeholders of a socially responsible company through the use of integrated reports. To achieve the objectives of the article appropriate research methods were used; including, in particular, a critical analysis of the scientific literature, the method of analogy and the a priori method of reasoning. The article is axiomatic in terms of the use of the basic assumptions of accounting theory.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
191--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Disclosures on Management Approach, Sustainability Disclosure Database, Global Reporting Initiative, http://database.globalreporting.org/benchmark [dostęp: 10.08.2014 r.].
 • Eccles, R.G., Herz, R.H., Keegan, M., Phillips, D.M.H., 2001, The Value Reporting Revolution: Moving Beyond the Earnings Game, PWC, John Wiley & Sons, New York.
 • Elkington, J., 1998, Accounting for the Triple Bottom Line, Measuring Business Excellence 2 (3).
 • Gabrusewicz, T., 2010, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Beck, Warszawa.
 • Garstecki, D., 2013, Paradygmat opcji rzeczywistych - wyzwania dla strategicznej rachunkowości zarządczej, w: Karmańska, A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Gierusz, B., Martyniuk, T., 2009, Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), w: Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hansen, D.R., Mowen, M.M., Liming, G., 2009, Cost Management: Accounting and Control, South-Western Cengagae Learning, wyd. 6., USA.
 • Kamela-Sowińska, A., 2009, Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, w: Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Masztalerz, M., 2011, Typologie paradygmatów rachunkowości, w: Gabrusewicz, W., Samelak, (red.), Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Maxfield, S., 2013, Accounting Paradigm Changes and Their Impact on Corporate Social and Environmental Responsibility, Working Paper W13-15, Addressing the Complexities of Property Rights in Financial Markets Bloomington, www.indiana.edu.
 • Mattessich, R., 1994, Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, The European Accounting Review, vol. 3(2).
 • Napiecek, R., 2013, Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Nikolaou, I.E., Evangelinos, K.I., 2010, Classifying Current Social Responsibility Accounting Methods for Assisting a Dialogue Between Business and Society, Social Responsibility Journal, 6 (4).
 • Riahi-Belkaoui, A., 1996, Accounting - a Multiparadigmatic Science, Quorum Books, United States of America.
 • Roszkowska, P., 2011, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Diffin, Warszawa.
 • Rudnicka, A., 2012, CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Samelak, J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Sojak, S., 2011, Paradygmaty w rachunkowości, Zeszyty Naukowego Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25.
 • Szczepankiewicz, E., 2013, Definiowanie zakresu, zasięgu i jakości zintegrowanego sprawozdania, w: Luty, Z., Łakomiak, A., Mazur, A. (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 314, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szychta, A., 1996, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • The International Integrated Reporting Framework, 2013, IIRC, www.theiirc.org.
 • Wójtowicz, P., 2010, Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dunaj, B. (red.), 2007, Współczesny słownik języka polskiego, t. 2, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa.
 • Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju - The GRI Sustainability Reporting Guidelines -Reporting Principles and Standard Disclosures G4, 2013, Global Reporting Initiative, Amsterdam https://www.globalreporting.org.
 • Zasuwa, G., 2012, Społeczna odpowiedzialność jako perspektywiczny obszar w sprawozdawczości przedsiębiorstw, w: Mikulska, D. (red.), Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Zyznarska-Dworczak, B., 2012, Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie?, Difin, Warszawa.
 • Zyznarska-Dworczak, B., 2014a, System rachunkowości zarządczej w dobie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia (w druku).
 • Zyznarska-Dworczak, B., 2014b, Znaczenie zarządczej rachunkowości odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - Etyka - Środowisko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.