PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 32--43
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju e-usług w administracji publicznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of the Development of E-Services in Public Administration in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę znaczenia e-usług we współczesnej administracji publicznej w Polsce. E-usługi stanowią ważne ogniwo w cyfryzacji gospodarki i są nieodzownym elementem dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Odpowiadając na potrzeby zmieniających się wyzwań w zakresie kontaktów i komunikacji na potrzeby załatwiania spraw w urzędach publicznych, w Polsce przeznaczono znaczące środki finansowe na rozwój e-administracji. Przeprowadzono również działania uświadamiające znaczenie e-administracji wśród obywateli i pracowników administracyjnych. Wydaje się jednak, iż nie miało to istotnego znaczenia w zwiększeniu zainteresowania e-usługami w Polsce. Wskazuje na to odsetek osób, które korzystają z możliwości, jakie daje e-administracja. Celem artykułu jest analiza znaczenia e-usług świadczonych przez administrację publiczną w Polsce, jak również przyczyn tak małego zainteresowania e-usługami wśród polskiego społeczeństwa. Metodyka artykułu opiera się na teoretycznej analizie e-usług w Polsce oraz analizie wyników badań własnych oraz publicznych danych statystycznych zarówno krajowych, jak i ogólnoświatowych. Źródłem danych empirycznych były Roczniki Statystyczne, dane Eurostatu, jak również opracowania GUS-u i Komisji Europejskiej oraz własne wywiady pogłębione (IDI) z pracownikami administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Authors of an article in this article discussed the importance of e-services in contemporary public administration in Poland. E-services are important part of digitization of the economy and are an essential element of a dynamically developing information society. Public e-servise respond to the needs of changing challenges of contact and communication with public offices in Poland and allocate significant funds for the development of e-government. There have been carried out in large scale activities of awareness-raising importance of e-government services to citizens and administrative staff. It seems however, that it was not of great significance in increasing interest in e-services in Poland, as indicated by the percentage of people who benefit from the opportunities offered by e-government. The aim of the article is to analyze the importance of e-services provided by the public administration in Poland as well as the reasons for such a small interest in e-services among polish society. The methodology of the article is based on a theoretical analysis of e-services in Poland and public analysis of statistical data both domestic and global. The source of empirical data were Central Statistical Office, Eurostat statistics and the European Commission data. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Dąbrowska A., Janoś-Kreso M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa
 • E-administracja w oczach internautów (2014), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/files/raport_e-administracja_w_oczach_internautow_2014_z.pdf [01.04.2015]
 • Flejterski S. i in. (red.), (2005), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ganczar M. (2009), Informatyzacja Administracji Publicznej; nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu Sp. z.o.o., Warszawa
 • Kożuch B., Kożuch A. (red.), (2011), Usługi publiczne. Organizacja i Zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing? Web based Survey on Electronic Public Services Report of the 6th Measurement (2006), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/information_society/europe/i2010/docs/benchmarking/online_availability_2006.pdf [01.04.2015]
 • Raport wstępny e-administracja (2011), Białystok
 • Singh A.J., Chauhan R. (2012), Technology Challenges in E-Service Accessibility, Journal of Engineering and Technology 2 (1), s. 32-40
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 (2014), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (2008), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/spoleczenstwo_informacyjne/dokumenty/Strategia_Rozwoju_Spoleczenstwa_Informacyjnego_w_Polsce.pdf [01.04.2015]
 • Śliwiński M. (2008), Modele biznesowe e-usług, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.web.gov.pl/g2/big/2009_03/9f8f4a02eb05becf56a9f7320c00390f.pdf [01.04.2015]
 • United Nations (2014), UN Global E-government Survey 2014, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York
 • Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. (2014), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/files/pbs_mac_cyfryzacja_fin_2014_v.pdf [01.04.2015]
 • Wrycza S. (red.), (2010), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.