PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 44--60
Tytuł artykułu

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Performance Dashboard as Visualisation Data Tool in Organizational Knowledge Management Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaproponowanie autorskiej klasyfikacji narzędzi teleinformatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą w organizacji i dokładne scharakteryzowanie kokpitu menedżerskiego jako jednego z takich narzędzi. Po wprowadzeniu teoretycznym omówiono zarządzanie wiedzą w organizacji. Następnie opierając się na studium literatury, podjęto próbę usystematyzowania narzędzi, które to zarządzanie wspierają. W konkluzji zaznaczono, że kokpit menedżerski stanowi jedno z narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą i proces podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents subject of performance dashboard, which is used often in organizations in order to knowledge management because of their user-friendly form. The first chapter is an introduction to further theoretical considerations and it is dedicated knowledge management in the organization. Then authors presents their attempt to classify software tools using in knowledge management. The last chapter is a binder earlier considerations, indicating dashboard as a tool for data visualization in the organization which support managers in the decision making process and knowledge management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Koło Naukowe "Scientia Ingenium" przy Katedrze Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Koło Naukowe "Scientia Ingenium" przy Katedrze Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
 • Alexander M., Walkenbach J. (2011), Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion, Gliwice
 • Allee V. (2003), The Future of Knowledge: Increasing Prosperity through Value Networks, Butterworth-Heinemann, Waltham
 • Benbya H., Passiante G., Belbaly N.A. (2004), Corporate portal: a tool for knowledge management synchronization, International Journal of Information Management 24, s. 201-220
 • Beyer K. (2011), Wiedza jako kluczowy zasób w nowej gospodarce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 21, s. 7-16
 • Bitkowska A. (2009), Narzędzia wspierające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: M.W. Staniewski, P. Szczepanowski (red.), Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, Vizja Press & IT, Warszawa, s. 83-90
 • Brdulak J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 • Chandoo.org, http://www.chandoo.org/wp/2010/01/18/best-sales-dashboards/ [21.09. 2014]
 • Few S. (2006), Information dashboard design. The Effective Visual Communication of Data, O'Reilly, Sebastopol
 • Few S. (2013), Information Dashboard Design. Displaying data for at-a-glance monitoring, Analytics Press, Burlingame
 • Firestone J.M., McElroy M. (2003), The new knowledge management, Knowledge Management 6 (10), s. 12-16
 • Google, http://www.google.com/intl/pl_ALL/analytics/ [21.09.2014]
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa
 • Guzek J. (2010), Pulpit menedżerski studenta jako narzędzie wizualizacji jego postępów w procesie e-learning, w: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, s. 39-45
 • Januszewski A. (2008), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2, Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa
 • Kent M.L. i in. (2011), Learning web analytics: A tool for strategic communication, Public Relations Review 37, pp. 536-543
 • Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce
 • Malik S. (2005), Enterprise Dashboards. Design and Best Practices for IT, John Wiley & Sons, Hoboken
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2012), Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław
 • Olszak C.M. (2003), Systemy Business Intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej, w: H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 41-49
 • Olszak C.M. (2007), Tworzenie i wykorzystanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 • Porębska-Miąc T. (2005), Wiedza i zarządzanie wiedzą w systemie CRM, w: H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO 2005, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 354-361
 • Rączka K., Kowalski M. (2007), Systemy wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, Inżynieria Rolnicza 6 (94), s. 205-212
 • Ruggles R.L. (1997), Knowledge management tools, Butterworth-Heinemann, Waltham
 • Sisense, http://www.sisense.com/ [21.09.2014]
 • Skrzypek A. (2013), Zarządzanie wiedzą w organizacjach zorientowanych projakościowo w społeczeństwie informacyjnym - aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 32, s. 368-381
 • Solska H. (2010), Zarządzanie wiedzą, w: S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Sołtysik A. (2009), Hurtownie danych i narzędzia OLAP w procesach wspomagania decyzji, w: H. Sroka, W. Wolny (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 198-228
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2006), Analiza systemów informatycznych klasy EIP do wspomagania podejmowania decyzji w systemie kontrolingu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1723, s. 153-162
 • Staniewski M.W. (2007), Wybrane koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi, Współczesna Ekonomia 3
 • Stankosky M. (2008), Keynote address to ICICKM, International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning
 • Stefanowicz B. (2011), Wiedza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Strzelecki A. (2014), Google Analytics 42 panele informacyjne, cz. 1, http://www.silesiasem.pl/panele-google-analytics/ [21.09.2014]
 • The Knowledge Management Forum, http://www.km-forum.org/t000008.htm [30.09. 2014]
 • Tyndale P. (2002), A taxonomy of knowledge management software tools: origins and applications, Evaluation and Program Planning 25, s. 183-190
 • Wach D. (2006), Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą, Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Nauki na Odległość w Kielcach 2, s. 191-196
 • Wiśniewski K. (2011), Rola narzędzi informatycznych w zarządzaniu wiedzą, w: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, s. 100-105
 • Ziuziański P. (2014), Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji, w: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce. s. 60-69
 • Żmigrodzki M. (2004), Próba porządku w sprawach wiedzy. Narzędzia zarządzania wiedzą, CXO - Magazyn Kadry Zarządzającej 2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.