PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 85--100
Tytuł artykułu

Dbałość o widoczność w Internecie jako wartość niematerialna wśród przedsiębiorstw województwa mazowieckiego - uwarunkowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Visibility on the Internet as an Intangible Asset of Companies in Mazowieckie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę zdiagnozowania i wyjaśnienia uwarunkowań wewnętrznych (związanych z charakterystyką organizacji) podejmowania przez przedsiębiorstwa działań służących zwiększeniu wartości niematerialnych przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie widoczności w Internecie. Opierając się na analizie wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego telefonicznie na reprezentatywnej próbie 321 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego zaprezentowano różnice procentowe w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa oraz zbudowano model regresji wielokrotnej, gdzie jako zmienną zależną przyjęto dbałość o widoczność w Internecie. Charakterystyki "twarde" przedsiębiorstwa typu wielkość, branża, sytuacja finansowa, lokalizacja nie tłumaczą różnic w zakresie dbanie przez przedsiębiorstwa o swoją widoczność w Internecie. Istotne okazały się natomiast uwarunkowania "miękkie": otwarta postawa przedstawicieli organizacji wobec zmian, podejmowanie innych zmian w obrębie przedsiębiorstwa, dostrzeganie przez pracowników możliwości samodzielnego wykorzystania Internetu do budowy wizerunku przedsiębiorstwa oraz pozytywna ocena kompetencji pracowników. Wskazano, że związek pomiędzy rozwojem wartości niematerialnych przedsiębiorstwa, takich jak jakość kapitału ludzkiego przekłada się na podejmowanie działania w zakresie dbania o podstawy wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie. Przeprowadzone analizy, inaczej niż sugerowały wcześniejsze badania, wykazały, że wielkość, branża oraz kondycja finansowa organizacji nie są istotnymi predykatorami podejmowania działań związanych z widocznością w Internecie. Kluczowe okazały się natomiast czynniki "miękkie", w szczególności wiedza, kompetencje i postawa przedstawicieli przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to diagnose and explain determinants of companies' actions aiming to increase market value by boosting visibility on the Internet. Unlike some off previous studies, which emphasized above all the companies' diversity in regard to online marketing due to structural characteristics (especially the size of the company and sector), our analysis reveal the importance of soft factors, including the knowledge, attitudes and skills of companies representatives. Authors show the relationship between the development of companies' intangible assets like human capital and an Internet image. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Atvesson M. (1990), Organization: from substance to image?, Organization Studies 11 (3), s. 373-394
 • Batorski D. i in. (2012), Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences, Warszawa
 • Batorski D. i in. (2014), Baza danych z badania Uwarunkowania adaptacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U. (2006), Marketing w internecie: jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (2012), Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menedżerów, Komunikacja Społeczna 4, s. 12-25
 • Chęcińska-Zaucha A. (2013), Narzędzia wykorzystywane w komunikacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach Unii Europejskiej, Zarządzanie i Finanse 11 (1, cz. 4), s. 5-18
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (2012), Marketing usług, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Dąbrowski T.J. (2013), Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, Marketing i Rynek 9, s. 10-15
 • Danielak W. (2013), Wykorzystywanie kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego w budowaniu wartościowych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty/ [10.04.2015]
 • de Pourbaix P. (2014), Globalne i lokalne strategie marketingowe przedsiębiorstw, Marketing i Rynek 8 (CD), s. 372-377
 • Drucker P.F. (2011), The age of discontinuity. Guidelines to our changing society, Transaction Publishers, New Brunswick and London
 • Druker P.F. (1994), Menadżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków
 • Eid R., El-Gohary H. (2013), The impact of E-marketing use on small business enterprises' marketing success, The Service Industries Journal 33 (1), s. 31-50
 • Eurostat (2013), Information Society Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database [20.10.2013]
 • Frąckiewicz E. (2006), Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Frąckiewicz E. (2009), Zmiana pozycji rynkowej klienta jako wyznacznik ewolucji systemu informacji marketingowej przedsiębiorstwa, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/46/19.pdf [08.02.2015], s. 154
 • Frąckiewicz E. (2010), Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński 753, Szczecin
 • Frąckiewicz E. (2013), Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym, Management and Business Administration. Central Europe 1 (120), s. 55-70
 • Francik A. (2002), Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 577, s. 27-41
 • Gabrielsson M., Gabrielsson P. (2011), Internet-based sales channel strategies of born global firms, International Business Review 20 (1), s. 88-99
 • Głuszek E. (2013), Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych - szanse i zagrożenia, Zarządzanie i Finanse 4 (1), s. 61-76
 • GUS - Główny Urząd Statystyczny (2013), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., Warszawa
 • Guziur P. (2001), Marketing w Internecie: strategie dla małych i dużych firm, Helion, Gliwice
 • Harrigan P., Ramsey E., Ibbotson P. (2011), Critical factors underpinning the e-CRM activities of SMEs, Journal of Marketing Management 27 (5-6), s. 503-529
 • Hynes B. (2006), Factors influencing small firm growth, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (9), s. 3-16
 • Kiang M.Y., Raghu T.S., Shang K.H.M. (2000), Marketing on the Internet - who can benefit from an online marketing approach?, Decision Support Systems 27 (4), s. 383-393
 • Kmieciak R. (2010), Systemy CRM a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach empirycznych, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/81_Kmiecik_R.pdf [08.02.2015]
 • Kotler P., Pfoertsch W. (2006), B2B brand management, Springer Science & Business Media
 • Kuziak M. (2006), Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 720, s. 71-85
 • MAiC - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2014), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014, Warszawa
 • Orlando M.J., Verba M. (2005), Do Only Big Cities Innovate? Techological Maturity and the Location of Innovation, Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City 90 (2), s. 31-57
 • Paszkowski J. (2014), Przedsiębiorstwo średniej wielkości - problemy zarządzania i uwarunkowania rozwoju, Przedsiębiorczość i Zarządzanie XV (6 cz. 1), s. 19-31
 • Pilarczyk B. (2011), Innowacje w komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 9, s. 271-286
 • Pluta B. (2003), Znaczenie promocji internetowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej: teoria i praktyka 2
 • Porter M.E. (2000), Strategie rozwoju i konkurencji, CiM, Warszawa
 • Smithson S., Devece C.A., Lapiedra R. (2011), Online visibility as a source of competitive advantage for small-and medium-sized tourism accommodation enterprises, The Service Industries Journal 31 (10), s. 1573-1587
 • Sobotkiewicz D. (2010), Dylematy lokalizacyjne funkcji marketingowej w strukturze przedsiębiorstw; aspekt teoretyczny i praktyczny oraz próba diagnozy, Ekonomia i Zarządzanie 2, s. 115-127
 • Strzębicki D. (2014), The Diversity of Marketing Activities on the Websites of Polish Dairy Cooperatives, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2, s. 127-136
 • Świerczyńska-Kaczor U. (2009), Marketing w czasach kryzysu, Miscellanea Oeconomicae: Studia i Materiały 1, s. 219-228
 • Talar S., Kos-Łabędowicz J. (2014), Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 184, s. 134-152
 • Varadarajan R., Yadav M.S. (2009), Marketing strategy in an internet-enabled environment: a retrospective on the first ten years of JIM and a prospective on the next ten years, Journal of Interactive Marketing 23 (1), s. 11-22
 • Witczak O. (2013), Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 140, s. 80-97
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Zieliński Z.E. (2008), Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, E-mentor 2 (24), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/542 [08.02.2015]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.