PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 100--112
Tytuł artykułu

Marketing zrównoważony jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Marketing as a Tool of Enterprise Improvement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka koncepcji marketingu zrównoważonego oraz identyfikacja powiązań pomiędzy tą koncepcją a doskonaleniem przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano koncepcję marketingu zrównoważonego, jej ewolucję, główne cechy oraz powiązanie z ekonomią zrównoważonego rozwoju i związek z kryteriami zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, proponowanymi przez ekonomistów zrównoważonego rozwoju. Wskazano, że marketing zrównoważony jest innowacyjnym narzędziem doskonalenia przedsiębiorstwa, ponieważ bierze pod uwagę nie tylko potrzeby jednostkowe i bieżące, ale również zbiorowe i długookresowe. Współczesne przedsiębiorstwo, a tym bardziej przedsiębiorstwo przyszłości musi uwzględniać nie tylko potrzeby oferenta i odbiorcy, ale także społeczeństwa jako całości, a środowisko przyrodnicze, będące bazą materialną wszelkich działań, traktować jak równoprawny podmiot swojego otoczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to characterize the sustainable marketing concept and to identify connections of this concept with enterprise improvement. The article describes the concept of sustainable marketing, its evolution, its main features and also the connection of this concept with sustainable development economics and with the criteria of sustainable development of enterprises, proposed by sustainable development economists. It was pointed out that sustainable marketing is an innovative tool of enterprise improvement, because it considers not only individual and current needs but also the collective and long-term ones. Both contemporary enterprise and especially enterprise of the future should pay attention not only to the supplier and recipient needs but also to the needs of the whole society. Nature, which is the material basis of all activities, must be treated as an equal subject of enterprise environment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baumast A., Pape J., 2008, Betriebliches Umweltmanagement. Nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen, Ulmer, Stuttgart.
 • Belz F-M., Karg G., Witt D. (red.), 2007, Nachhaltiger Konsum und Verbraucherpolitik im 21 Jahrhundert, Metropolis-Verlag, Marburg.
 • Belz F.-M., 2001, Integratives Öko-Marketing, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
 • Belz F.-M., Peattie K., 2009, Sustainability marketing. A Global Perspective, Wiley, Chichester.
 • Borys T. (red.), 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Borys T., 1996, Dekalog ekorozwoju, [w:] Lokalna Agenda 21 czyli gminny program ekorozwoju, t. 2, Jelenia Góra-Wrocław.
 • Borys T., 2003, Rola zasad w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Zarządzanie jakością i środowiskiem, red. T. Borys, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • Brocke J., Seidel S., Recker J., 2012, Green Business Process Management: Towards the Sustainable Enterprise, Springer, Heidelberg - Dordrecht - London - New York.
 • Graczyk A., Mazurek-Łopacińska K. (red.), 2009, Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Hammer M., 2006, Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan działania, Helion, Gliwice.
 • Janasz W. (red.), 2011, Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa.
 • Kiełczewski D., 2008, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Kiełczewski D. (red.), 2009, Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.
 • Kotler Ph. 1999, Kotler o marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., 2010, Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, Wiley, Hoboken,
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Pyka P., 2010, Die neue Dimension des Marketings: Vom Kunden zum Menschen, Campus Verlag, Frankfurt-New York.
 • Marcus A., Shrivastava P., Sharma S., Pogutz S., 2011, Cross-Sector Leadership for the Green Economy: Integrating Research and Practice on Sustainable Enterprise, Palgrave Macmillan, New York.
 • Poskrobko B. (red.), 2011a, Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.
 • Poskrobko B. (red.), 2011b, Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.
 • Madhavan g., Oakley B., Green D., Koon D., Low P. (red.), 2012, Practicing Sustainability Springer, New York.
 • Rogall H., 2002, Neue Umweltökonomie - Ökologische Ökonomie, Leske + Budrich, Opladen.
 • Rogall H., 2004, Ökonomie der Nachhaltigkeit. Handlungsfelder für Politik und Wirtschaft, VS - Verlag, Wiesbaden.
 • Rogall H., 2009, Nachhaltige Ökonomie, Metropolis, Marburg.
 • Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Söderbaum P., 2008, Understanding Sustainability Economics, Earthscan, London.
 • Wirtenberg J., Russell W.G., Lipsky D. (red.), 2009, Greenleaf AMACOM, New York.
 • Zaremba-Warnke S., 2012, Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji, "Ekonomia i Prawo". Tom VIII, nr 1, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zaremba-Warnke S., 2013, Marketing jako narzędzie realizacji ścieżek strategicznych ekonomii zrównoważonego rozwoju, Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection). Tom 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.