PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 66 Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw | 101--110
Tytuł artykułu

The Efficient Frontier and International Portfolio Diversification

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Granica efektywności a międzynarodowa dywersyfikacja portfela akcji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszej publikacji zaprezentowano najważniejsze cechy granicy efektywności. Ponadto, przedstawiono też istotę międzynarodowej dywersyfikacji portfela. Wykazano, iż ta może być narzędziem pozwalającym na uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu z inwestycji w akcje. Najistotniejsze jest jednak to, iż w publikacji zaprezentowano możliwość budowy takich portfeli składających się z międzynarodowych akcji, których granica efektywności może zostać wyrażona za pomocą funkcji matematycznej. Aby spełniała ona swoją funkcję w praktyce, niezbędne jest założenie braku krótkiej sprzedaży. Dlatego też wszystkie kombinacje portfeli zostały sporządzone przy takim założeniu. To wszystko nadaje prowadzonym rozważaniom użyteczny charakter. Warto przy tym zaznaczyć, iż do wykorzystywanych metod badawczych zaliczają się: badania literaturowe oraz badania empiryczne. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the main characteristics of the efficient frontier. In addition, it presents the essence of international portfolio diversification. It has been shown that this can be a tool for getting high returns on investments in stocks. Most important, however, is that the paper presents the possibility of building such portfolios consisting of international shares, which the efficiency frontier can be expressed by a mathematical function. To meet its function in practice, it is necessary to assume no short sales. Therefore, all combinations of portfolios have been prepared in such a case. This gives the reflection of a useful character. It should be noted that the used research methods include: research literature and empirical studies. (original abstract)
Twórcy
 • University of Rzeszów, Poland
 • Bielefeld University of Applied Sciences
Bibliografia
 • Adler M., Dumas B. (1983), International Portfolio Choice and Corporation Finance: A Synthesis, "The Journal of Finance" (38) 3, June 1983, pp. 925-984 (p. 925 f.).
 • Albrecht P., Maurer R. (2008), Investment- und Risikomanagement, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, p. 276.
 • Biger H. (1979), Exchange Risk Implications of International Portfolio Diversifi cation, "Journal of International Business Studies" (10) 2, pp. 65, 71.
 • Cosset, J.C. Suret J.M. (1995), Political Risk and the Benefi t of International Portfolio Diversification, "Journal of International Business Studies" (26) 2, pp. 301,303, 305, 315.
 • Cooper I., Kaplanis, E. (1994), Home Bias in Equity Portfolios, Infaltion Hedging, and International Capital Market Equilibrium, "The Review of Financial Studies", (7) 1, pp. 45, 57.
 • Elton E.J., Gruber M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, p. 252.
 • Eun, C.S. Resnick B.C. (1994), International Diversification of Investment Portfolios: U.S. and Japanese Perspective, "Management Science" (4)1, pp. 140, 160.
 • Eun, C.S. Resnick B.G. (1988), Exchange Rate Uncertainty, Forward Contracts, and International Portfolio Selection, "The Journal of Finance" (43)1, pp. 197, 214.
 • Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 (9.01.2014).
 • Finanzen.net, http://www.finanzen.net (9.01.2014).
 • French K.R., Poterba J.M. (1991), Investor Diversification and International Equity Markets, "American Economic Review", (81) 2, pp. 222-226.
 • Fundi.pl; www.fundi.pl/fundusze_inwestycyjne (9.01.2014).
 • Gordon R.H., Bovenberg A.L. (1996), Why Is Capital Immobile Internationally?, "American Economic Review" 86 (5), p. 1057, 1073.
 • Kowgier H. (2006), Znajdowanie punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z wykorzystaniem znanej funkcji użyteczności, "Przegląd statystyczny" R. LIII , Zeszyt 4, pp. 122-142.
 • Levy H., Lerman, Z. (1988), The Benefits of International Diversification in Bonds, "Financial Analyst Journal" 44 (5), p. 63.
 • Levy H. Sarnat M. (1970), International Diversification of Investment Portfolios, "The American Economic Review" (60) 4, p. 668.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "The Journal of Finance" vol. 7, no. 1. pp. 77-91.
 • Michaud R.O., Michaud R.O. (2008), Efficient asset management. A practical guide to stock portfolio optimization and asset allocation, Second edition, Oxford University Press, New York, p. 11.
 • Political Instability Index, Economist Intelligence Unit; http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_ unrest_table&page=noads&rf=0 (9.01.2014).
 • Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. I, PWE, Warszawa, p. 375.
 • Rugman A.M. (1976), Risk reduction by International Diversification, "Journal of International Business Studies" (7) 2, p. 75, 79.
 • Solnik, B.H. (1974), Why Not Diversify Internationally Rather Than Domestically, "Financial Analyst Journal" (30) 4, pp. 48-54.
 • Stooq; http://stooq.pl/ (9.01.2014).
 • Tobin J. (1958), Liquidity, "The Review of Economic Studies" vol. 25, no. 2, pp. 65-86.
 • World Bank, GDP - 2012; http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (9.01.2014)
 • Yao H., Lai Y., Maa Q., Zheng H. (2013), Characterization of efficient frontier for mean-variance model with a drawdown constraint, "Applied Mathematics and Computation", no. 220, pp. 781-782.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.