PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 2--10
Tytuł artykułu

Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji : (podejście sieciowe)

Warianty tytułu
Nature and Assumptions of the Concept of Company Internationalisation Maturity : (Network Approach)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w artykule jest mechanizm wpływu internacjonalizacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Podstawowym miernikiem oceny procesu internacjonalizacji w kontekście jego skuteczności jest zaproponowana koncepcja dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji oparta na podejściu sieciowym. Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji rozpatrywana jest przez pryzmat trzech głównych składowych obejmujących 10 szczegółowych składowych, a mianowicie: zaawansowanie w czasie procesu internacjonalizacji, otwartość na współpracę, atmosferę współpracy, zaufanie w ramach współpracy, konflikty w ramach współpracy, dystans psychiczny, współpracę z kluczowymi podmiotami otoczenia oraz współpracę z podmiotami wewnętrznymi. Przyjmuje się, iż im wyższy poziom dojrzałości w zakresie internacjonalizacji, tym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the mechanism of the impact that internationalisation has on a company's competitive position. A basic measure of the evaluation of the internationalisation process in the context of its effectiveness is the proposed concept of company internationalisation maturity based on the network approach. Company internationalisation maturity is examined in terms of three main components which embrace 10 specific components, namely time advancement of the internationalisation process, the advancement level of internationalisation forms, the formalization level of internationalisation, openness to cooperation, the atmosphere of cooperation, trust as a part of cooperation with key entities. It is assumed that the higher the level of company internationalisation maturity, the greater the likelihood of achieving better results compared with those of closest competitors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ahmed, P.K. i Rafiq, M. (2002). Internal Marketing. Tools and Concepts for Customer-focused Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Ahuja, G. i Katila, R. (2004). Where Do Resources Come from? The Role of Idiosyncratic Situations. Strategic Management Journal, 25, 887-907.
 • Anderson, J., Hakansson, H. i Johanson, J. (1997). Dyadic Business Relationships within a Business Network Context. W: D. Ford (1997), Understanding Business Markets (227-252). London: Dryden Press.
 • Assaf, A.G., Josiassen, A., Ratchford, B.T. i Barros, C.P. (2012). Internationalization and Performance of Retail Firms. A Bayesian Dynamic Model. Journal of Retailing, 88 (2), 191-205.
 • Blomstermo, A., Eriksson, K., Lindstrand, A. i Sharma, D.D. (2004). The Perceived Usefulness of Network Experiential Knowledge in the Internationalizing Firm. Journal of International Management, 10 (3), 355-373.
 • Castaldo, S. (2007). Trust in Market Relationships. Cheltenham: E.E. Publishing Ltd.
 • Cropper, S., Ebers, M., Huxam, C. i Smith Ring, P. (red.) (2010). The Oxford Handbook of Inter-organizational Relations. Oxford: Oxford University Press.
 • Day, G.S. (1994). The Capabilities of Market-driven Organizations. Journal of Marketing, 58 (3), 37-52.
 • Doryń, W. i Stachera, D. (2008). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Gospodarka Narodowa, (11-12), 290-314.
 • Duliniec, E. (2009). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 • Dyer, J.H. i Chu, W. (2003). The Role of Trustworthiness in Reducing Transaction Costs and Improving Performance. Empirical Evidence from the United States, Japan, and Korea. Organization Science, 14, 57-68.
 • Easton, G. (1997). Industrial Networks. A Review. W: D. Ford (red.), Understanding Business Markets (110-112). London: The Dryden Press.
 • Fahy, J. i Smithee, A. (1999). Strategic Marketing and Resource-based View of the Firm. Academy of Marketing Science Review, 99 (10), 4-12.
 • Fonfara, K. (2014). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Fonfara, K. (red.). (2009). Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. Warszawa: PWE.
 • Fonfara, K. (red.). (2012). The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process. Poznań: University of Economics Press.
 • Ford, D., Håkansson, H. i Johanson, J. (1997). Understanding Business Markets. London: The Dryden Press.
 • Gillis, W.E. (2007). Resource-Based and Relational Antecedents of Firms' Propensity to Franchise and Their Effects on Firm Performance. Dissertation. Florida: The Florida State University, College of Business.
 • Grant, R.M. (2005). Contemporary Strategy Analysis. Malden: Blackwell Publishing.
 • Håkansson, H. (red). (1982). International Marketing and Purchasing of Industrial Goods - an Interaction Approach. New York: J. Wiley.
 • Håkansson, H., Ford, D., Gadde, L.-E., Snehota, I. i Waluszewski, A. (2009). Business in Networks. Chichester: J. Wiley & Sons.
 • Hennart J.-F. (2007). The Theoretical Rationale for a Multinationality-Performance Relationship. Management International Review, 47 (3).
 • Hooley, G., Piercy, N.F. i Nicoulaud, B. (2008). Marketing Strategy and Competitive Positioning. Harlow: Pearson Education.
 • Hsu, W.T., Chen, H.L. i Cheng, C.Y. (2013). Internationalization and Firm Performance of SMEs. The Moderating Effects of CEO Attributes. Journal of World Business, 48, 1-12.
 • Johanson, J. i Vahlne, J.-E. (2009). The Uppsala Internationalization Process Model Revisited. From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership. Journal of International Business Studies, 40.
 • Kadushin, C. (2012). Understanding Social Networks. Theories, Concepts and Findings. New York: Oxford University Press.
 • Kale, P., Singh, H. i Perlmutter, H. (2000). Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances. Building Relational Capital. Strategic Management Journal, 21 (3), 217-237.
 • Karasiewicz, G. (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kenny, B. i Fahy, J. (2011). Network Resources and International Performance of High Tech SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18 (3), 529-555.
 • Kotabe, M., Martin, X. i Domoto, H. (2003). Gaining from Vertical Relationships. Knowledge Transfer, Relationship Duration, and Supplier Performance Improvement in the U.S. and Japanese Automobile Industries. Strategic Management Journal, 24 (4), 293-316.
 • Lavie, D. (2006). The Competitive Advantage of Interconnected Firms. An Extension of the Resource-based View. Academy of Management Review, 31 (3), 643-647.
 • Małys, Ł. (2013). Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • Musteen, M., Francis, J. i Datta, D.K. (2010). The Influence of International Networks on Internationalization Speed and Performance. A Study of Czech SMEs. Journal of World Business, 45, 197-205.
 • Peck, H., Payne, A., Christopher, M. i Clark, M. (1999). Relationship Marketing. Strategy and Implementation. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 • Ruigrok, W., Amann, W. i Wagner, H. (2007). The Internationalization - Performance Relationship at Swiss Firms. A Test of the S-Shape and Extreme Degrees of Internationalization. Management International Review, 47 (3), 349-368.
 • Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Saraf, N., Langdon, C.S. i Gosain, S. (2007). Is Application Capabilities and Relational Value in Interfirm Partnership. Information Systems Research, 18 (3), 320-339.
 • Sigfusson, T. i Harris, S. (2013). Domestic Market Context and International Entrepreneurs' Relationship Portfolios. International Business Review, 22, 243-258.
 • Sividas, E. i Dwyer, F.R. (2000). An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Success in Internal and Alliance-Based Processes. Journal of Marketing, 64, 31-49.
 • Väätänen, J., Podmetina, D. i Pillania, R.K. (2009). Internationalization and Company Performance. A Study of Emerging Russian Multinationals. The Multinational Business Review, 17 (2), 157-177.
 • Welbourne, T.M. i Pardo-del-Val, M. (2008). Rational Capital. Strategic Advantage for SMEs through Negotiation and Collaboration. Group Decision and Negotiations, 18 (5).
 • Wernerfelt, B. (1995). The Resource-base View of the Firm. Ten Years After. Strategic Management Journal, 16, 171-180.
 • Witek-Hajduk, M.K. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH.
 • Yip, G.S. i Bink, A.J. (2007). Managing Global Customers. An Integrated Approach. New York: Oxford University Press.
 • Ziółkowska, M. (2014). Relational Resources Management as Source of Company's Innovativeness and Competitive Advantage. Journal of Business Economics and Management, 2 (3), 202-208.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.