PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 2033--2039
Tytuł artykułu

Regulacje prawne w zakresie wpływu transportu na środowisko

Warianty tytułu
Legal Conditions of the Environmental Impact of Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono najważniejsze regulacje krajowe dotyczące wpływu transportu na środowisko. Omówiono wybrane dokumenty dotyczące ochrony środowiska w prawodawstwie Unii Europejskiej. Przedstawiono najważniejsze regulacje w zakresie emisji oraz stężenia substancji szkodliwych w powietrzu. Przedstawiono mechanizm działania norm emisji spalin EURO, jako instrumentu internalizacji kosztów zewnętrznych transportu. W artykule wskazano, iż normy EURO są związane z wdrażaniem i rozwojem polityki transportowej UE, a w szczególności zasady "zanieczyszczający płaci".(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the most important regulations in Poland concerning the environmental impact of transport. Also discussed some of documents relating to environmental protection in the European Union legislation. Presented the most important regulations concerning harmful emissions and concentrations of air pollutants. Presented the mechanism of action of EURO emission standards, as the instrument of external costs internalizing. The article indicates that the EURO standards are related to the implementation and development of EU transport policy, in particular the principle of "polluter pays".(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2033--2039
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
autor
 • Politechnika Warszawska
autor
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela 28.3.2011, COM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • [2] Dyrektywa 2007/715/EC.
 • [3] Dyrektywa 91/441/EC (93/59/EEC).
 • [4] Dyrektywa 94/12/EC (& 96/69/EC).
 • [5] Dyrektywa 98/69/EC (& 2002/80/EC).
 • [6] Dyrektywa 98/69/EC.
 • [7] European Environment Agency (EEA): Air quality in Europe - 2013 report, No 9/2013, www.eea.europa.eu.
 • [8] Komisja Wspólnot Europejskich: Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych [on-line]. [dostęp 12 listopada 2013 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ- /LexUriServ.do?uri=COM:2008:0435:FIN:PL:PDF.
 • [9] Komisja Wspólnot Europejskich: Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście., (2007) 551 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 25.9.2007, WWW: http://eurlex.europa.eu.
 • [10] Ministerstwo Infrastruktury: Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025., 27 czerwca 2005 Warszawa.
 • [11] Przybyłowski A., Strategia zrównoważonego rozwoju transportu w polityce Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko" 2011, nr 1 (39), s. 81-91.
 • [12] Puławska S.: Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej. "TTS Technika Transportu Szynowego", 2008, nr 5-6.
 • [13] Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • [14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150, brzmienie od 7 marca 2013 r.
 • [15] Ustawa z dnia 3 października 2008 r.: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2008 nr 199 poz. 1227, brzmienie od 7 marca 2013 r.
 • [16] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. z 2009 nr 151 poz. 1220, brzmienie od 7 marca 2013 r.
 • [17] Zbiór aktów legislacyjnych: http://europa.eu/legislation_summaries/environment.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.