PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 393--406
Tytuł artykułu

Identyfikacja wskaźników i mierników oceny systemu zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w sektorze turystycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of the Indicators and Benchmarks of the Assessment of the Effects of Management of the European Regional Development Fund in the Tourism Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja wskaźników i mierników oceny zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w sektorze turystycznym. W pierwszej części artykułu przeprowadzono przegląd dotychczas prowadzonych badań w obszarze oceny wpływu finansowych instrumentów unijnych na sektor turystyczny oraz wskazano stosowane metody badawcze. Szczegółowo omówiono badania prowadzone w Polsce i zidentyfikowano w tej kategorii lukę badawczą. W drugiej części artykułu omówiono wskaźniki, które powinny być wykorzystane do oceny efektów zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. Szczegółowo sklasyfikowano kategorie efektów zarządzania oraz zaproponowano zestaw mierników do ich pomiaru. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to identify the indicators and benchmarks used for the assessment of the management of the European Regional Development Fund in the tourism sector. In the first part of this article, a review of the research conducted to date in the area of the assessment of the impact of EU financial instruments on the tourism sector has been conducted and the research methods used have been outlined. The research carried out in Poland was described in detail and the research gap in this category has been identified. The second part of the article discusses the indicators that should be used to assess the effects of the management of the European Regional Development Fund. The categories of the effects of management have been classified in detail and a set of indicators to measure them has been proposed. The article is finalized with a summary. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
393--406
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • A Standard Approach to Assessing the Additional Impact of Projects (2004), Method Statement, Second Edition
 • Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach 2014-2020, (2012), PSDB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Warszawa
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, (2010), Uniregio na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Kraków
 • Bernini C., Pellegrini G. (2011), How are growth and productivity in private firms affected by public subsidy? Evidence from a regional policy, Regional Science and Urban Economics, 41, s. 253-265
 • Bernini C., Pellegrini G. (2013) Is subsidizing tourism firms an effective use of public funds? Tourism Management 32, s. 156-167
 • Branzini R., Di Blasio G. (2006), Evaluating the impact of investment incentives: the case of Italy's Law 488/1992. Journal of Urban Economics 60 (2), s. 327-349
 • Crouch G. (2007) Modeling destination competitiveness: a survey and analysis of the impact of competitiveness attributes, Raport Technical, http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/Resource/bookshop/Crouch_modelDestnComp-web.pdf [04.04.2015]
 • Dywer L., Forsyth P., Spurr R. (2004), Evaluating tourism's economic effects: new and old approaches. Tourism Management 25, s. 307-317
 • Ewaluacja programów wydatków Unii Europejskiej: Przewodnik (1997), Dyrekcja Generalna ds. Budżetu Komisji Europejskiej
 • Fourie J., Santana-Gallego M. (2011), The impact of mega-sport events on tourist arrivals, Tourism Management 32, s. 1364-1370
 • Gabe T.M., Kraybill D. (2002), The effects of state economic development incentives on employment growth of establishments, Journal of Regional Science 42, s. 703-730
 • Gardzińska A. (2010), Fundusze europejskie dla rozwoju zasobów strukturalnych województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 53, s. 709-720
 • Janicka J. (2012), Znaczenie finansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych dla aktywizacji ruchu turystycznego na Lubelszczyźnie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 85, s. 33-46
 • Januszewski M. (2010), Finansowanie inwestycji turystycznych w województwie dolnośląskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 53, s. 137-148
 • Lee C., Taylor T. (2005), Critical reflections on the economic impact assessment of a mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup, Tourism Management 26, s. 595-603
 • Logar I. (2010), Sustainable tourism management in Crikvenica, Croatia: an assessment of policy instruments, Tourism Management 21, s. 125-135
 • Łoś A. (2012), Wymiary efektywności i jej pomiar we współczesnej turystyce, zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej, w: M. Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław, s. 79-88
 • Measuring Structural Funds Employment Effects (2007), European Commission, Working Document No. 6. English Partnerships, The National Regeneration Agency, Additionality Guide
 • Niedziółka A. (2010), Rola środków finansowych w unii europejskiej w rozwoju różnych form turystyki wiejskiej w województwie małopolskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 53, s. 721-734
 • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Turystyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania (2010), Unirego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój sportu, turystyki, rekreacji i kultury w regionie łódzkim, (2010), EGO na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Warszawa
 • Panfiluk E. (2010a), Absorpcja wydatków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych na rozwój turystyki w województwie podlaskim, Ekonomia i Zarządzanie 1 (2), s. 15-37
 • Panfiluk E. (2010b), Fundusze europejskie jako instrument rozwoju sektora turystycznego w województwie podlaskim, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9, s. 389-401
 • Panfiluk E. (2012), Wyniki ekonomiczne działalności inwestycyjnej sektora publicznego w turystyce, w: K. Rogoziński, A. Panasiuk (red.), Zarządzanie Organizacjami Usługowymi, Zaszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 229, s. 501-515
 • Pylak K. (2009), Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
 • Schubert S., Brida J. (2008), Dynamic effects of subsidizing the tourism sector, Tourism Economics 14 (1), s. 51-80
 • Stawicki M. (2012), Udział samorządów w wykorzystaniu funduszy UE dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 85, s. 99-112
 • Szymańska E. (2010), Fundusze europejskie jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych w polskich regionach, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9, s. 555-566
 • Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z Unią Europejską (2010), Raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa
 • Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu (2012), Raport końcowy dla badania ewaluacyjnego, Fundeko na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Warszawa
 • Zawicki M. (2002), New Public Management i Public Governance - zarys koncepcji zarządzania publicznego, w: J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Karków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.