PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 20--27
Tytuł artykułu

Perception of the Company as the Offerer by its Customers Upon the Example of the Mobile Telecommunications Sector in Poland

Warianty tytułu
Postrzeganie przedsiębiorstwa jako oferenta przez obecnych oraz potencjalnych klientów na przykładzie sektora telefonii komórkowej w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zagadnienie wizerunku organizacji jest coraz bardziej istotne z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej zwłaszcza w dynamicznym i turbulentnym otoczeniu biznesowym. Dlatego też powstaje potrzeba bardzo dogłębnego badania tych zagadnień w odniesieniu do ich złożoności i różnorodności. Autorka niniejszego artykułu koncentruje się na jednym z najważniejszych sub-wizerunków organizacji, czyli na wizerunku oferenta i bada jego determinanty z perspektywy klientów. Badanie dotyczyło sektora telefonii komórkowej, gdyż może on być opisany jako jeden z najbardziej nowoczesnych i aktywnych marketingowo sektorów w Polsce, w którym dostępne oferty stały się relatywnie podobne w kontekście czynników materialnych. Dzięki przeprowadzonemu badaniu autorka mogła podkreślić specyfikę wizerunku oferenta oraz fakt, że pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa jako oferenta jest powiązane z szerszą wiedzą dotyczącą jego oferty oraz z byciem klientem danego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The corporate image field is increasingly vital from the competitive advantage point of view especially in the dynamic and turbulent business environment. Therefore there appears the need to research this field very deeply with respect to its complexity and diversity. The author of the present paper concentrates on one of the most important sub-images meaning the offerer image and investigates its determinants from the perspective of the customers. The research concerned the mobile telecommunications sector since it may be described as one of the most modern and marketing active sectors in Poland where the available offers became relatively similar in the context of the tangible factors. Thanks to the conducted research the author was able to emphasise the specificity of the offerer image and the fact that positive perception of the company as the offerer is combined with the wider knowledge concerning its offer and being the customer of this company. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Studio Edukacji, Innowacji i Mody "Afrodyta" we Włocławku; Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Altkorn, J. (2002). Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 • AMA. (2013). Pozyskano z: http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx? dLetter=I (31.07.2013).
 • Arpan, L.M., Raney, A.A., Zivnuska, S. (2003). A Cognitive Approach to University Image. Corporate Communication: An International Journal, 8 (2), 97-113.
 • Balmer, J.M.T. (2001). Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing. Seeing Through the Fog. European Journal of Marketing, 35 (3/4), 248-291.
 • Balmer, J.M.T. (2009). Corporate Marketing: Apocalypse, Advent and Epiphany. Management Decision, 47 (4), 544-572.
 • Baruk, A.I. (2006). Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Warszawa: Difin.
 • Èihovská, V., Lipianska, J., Oreský, M. (2009). Corporate image - a tool of marketing-oriented company. In: R. Niestrój (ed.), Tożsamość i wizerunek marketingu. Warszawa: PWE.
 • East, R., Chammond, K., Lomax, W. (2008). Measuring the Impact of Positive and Negative Word of Mouth On Brand Purchase Probability. International Journal of Research in Marketing, 25, 215-224.
 • Fatt, J.P.T., Wei, M., Yuen, S., Suan, W. (2000). Enhancing Corporate Image in Organisations. Management Research News, 23 (5-6), 28-54.
 • Kłopocka, A. (2006). Komunikacja nieformalna na rynku detalicznych usług bankowych - studium przypadku. Bank i Kredyt, (4), 60-70.
 • Konecki, K. (2002). Tożsamość organizacyjna. In: K. Konecki, P. Tobera (eds.), Szkice z socjologii zarządzania. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Lunn, P.D. (2013). Telecommunications Consumer. A Behavioral Economic Analysis. The Journal of Consumer Affairs, 47 (1), 167-189.
 • Olędzki, J., Tworzydło, D. (eds.) (2009). Leksykon Public Relations. Rzeszów: Newsline.
 • Powell, S.M. (2011). The Nexus between Ethical Corporate Marketing, Ethical Corporate Identity, and Corporate Social Responsibility. An Internal Organizational Perspective. European Journal of Marketing, 45 (9-10), 1365-1379.
 • Rozwadowska, B. (2009). Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa: Studio Emka.
 • Rybaczewska, M. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie poprzez działania public relations. In: I.K. Hejduk (ed.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości (306-314). Warszawa: ORGMASZ.
 • Rybaczewska, M. (2013). Public relations efforts and purchase intensions of the final buyer upon the example of the telecommunication sector. In: Z.E. Zieliński (ed.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne (120-132). Kielce: Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej.
 • Stocki, R. (2005). Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Szymańska, A. (2005). Public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Wrocław: Unimex.
 • Virvilaite, R., Daubaraite, U. (2011). Corporate Social Responsibility in Forming Corporate Image. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 22 (5).
 • Waszkiewicz, A. (2011). Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni. Warszawa: Wyd. Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wilkinson, F., Young, L.C. (2013). The Past and the Future of Business Marketing Theory. Industrial Marketing Management, 42, 394-404.
 • Worcester, R. (2009). Reflections on Corporate Reputations. Management Decision, 47 (4), 573-589.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.