PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 9, cz. 3 Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku | 231--250
Tytuł artykułu

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne jako szansa i zagrożenie światowego rozwoju gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Foreign Direct Investment as a Chance and Threat to the World Economic Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę prezentacji transgranicznych przepływów kapitału w światowym systemie gospodarczym. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne korporacji międzynarodowych mogą oddziaływać negatywnie na długoterminowy rozwój gospodarczy. Zdaniem autorki wymagają pełnej regulacji podatkowej ze strony państwa, w zakresie strefy znaczących finansowych wpływów, głównie w interesie kraju goszczącego. Zwiększone napływające środki finansowe wywierają presję zależności, od której można się wręcz trwale uzależnić. Do najczęściej wymienianych negatywnych skutków BIZ dla kraju goszczącego należą redukcja zatrudnienia oraz skutecznie omijanie systemu podatkowego przez korporacje transnarodowe. Pośrednim celem podjęcia tematyki przepływów kapitałowych jest próba identyfikacji nasilającej się roli korporacji transnarodowych ze względu na szanse oraz zagrożenia dla światowego rozwoju gospodarczego przy wykorzystaniu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Proces świadczenia transgranicznej i transsektorowej działalności gospodarczej jest wypadkową procesów integracyjnych oraz globalizacyjnych. Korporacje transnarodowe uznaje się za najpotężniejsze organizacje gospodarcze świata, oddziałujące na wiele podmiotów i procesów we współczesnej gospodarce globalnej, głównie za pomocą Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. (fragment tekstu)
EN
The paper entitled Foreign Direct Investment as a chance and threat to the world economic growth attempts to present cross-border capital flow within an economic system across the world. Foreign Direct Investment of international corporations may have an adverse impact on the long-term economic growth. Though the reference literature and thematic reports depicting the inflow of the Foreign Direct Investments to Poland reveal contrary views and convictions. The paper attempts to identify increasing role of cross-border corporations from the perspective of their chances and threats to the world economic growth using the Direct Foreign Investments. The process of performing cross-border and cross-sectoral business operations is a result of integration and globalization processes. Cross-border corporations are regarded as the most powerful economic organizations across the world, affecting numerous entities and processes in today's global economy mostly with the use of the Direct Foreign Investments. The Direct Foreign Investments are commonly regarded as an important factor for invigorating the economic growth. These investments are opposed - frequently assessed in a negative way - short-term foreign financial investments which reveal traits of speculative capitals likely to be a source of threats to growth. Development of international capital flows, particularly the DFI is, on the one hand, a driver behind globalization process of the world economy likely to foster modernization of the country, on the other hand, is an effect of the process. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Jantoń-Drozdowska E. (2004), Międz ynarodowe Stosunki Gospodarcze, Wyd. Ars Boni et Aequi, Poznań.
 • Piasecka-Głuszak A., Wincewicz M., Brach J. (2006), Korporacje Międzynarodowe w Gospodarce Światowej [w:] J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa.
 • Szymański Wł. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza, gwałtowny wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa.
 • Wiśniewska J. (2010), Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, WNUS, Szczecin.
 • Zaorska A. (2006), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Zorska A. (2000), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Chrabonszczewska E., Waszkiewicz A., Ryzyko na międzynarodowych rynkach finansowych, Instytut Gospodarki Światowej, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS-KGS/publikacje/Documents/E.Chrabonszczewska_302.pdf, dostęp dnia 15.04.2014 r.
 • Hansen M.W., Theories of Transnational Corporations, Environment and Development. A review of the four dominant perspectives Copenhagen Business School, Institute for Intercultural Communication and Management, [on-line], http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6984/wpnr.05%201995.pdf?, dostęp dnia 10.08.2014 r.
 • Janasz K., Znaczenie bez pośrednich inwestycji zagranicznych w modernizacji gospodarki kraju, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 22, [on -line], http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip22-2011/SiP-22-2.pdf, dostęp dnia 25.03.2014 r.
 • Kraemer R., R. van Tulder, Internationalization of TNCs from the extractive industries: a literature review, [on-line], http://unctad.org/en/docs/diaeiia20097a6_en.pdf, dostęp dnia 10.08.2014 r.
 • Pilarska Cz., Efekty oddziaływania Bez pośrednich Inwestycji Zagranicznych na rynek pracy w Polsce, [on-line], http://mikroekonomia.net/system/publication_files/357/original/9.pdf?1314956893, dostęp dnia 11.08.2014 r.
 • Piasecka-Głuszak A., Wincewicz M., Brach J. (2006), Korporacje Międzynarodowe w Gospodarce Światowej [w:] J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Zimny Z. (2009), Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej, kwartalnik Zarządzanie Ryzykiem Akademii Finansów w Warszawie, Nr 25.
 • Annex Table 01 - FDI inflows, by region and economy, 1990-2012, http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
 • Annex Table 28 - The world's top 100 non-financial TNCs, ranked by foreign assets, 2012, http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx, dostęp dnia 25.03.2014 r.
 • Economist Intelligence Unit, The Economist, 15 marca 2010.
 • Global Financial Stability Report, IMF, April 2013, http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2013/01/pdf/text.pdf, dostęp dnia 15.04.2014 r.
 • The top 50 financial TNCs ranked by Geographical Spread Index (GSI) 2012, http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx, dostęp dnia 15.04.2014 r.
 • The World Economic Outlook October 2010 - Recovery, Risk, and Rebalancing, International Monetary Fund, Washington, DC 2010.
 • WORLD INVESTMENT REPORT 1993 - Transnational Corporations and Integrated International Production New York and Genewa 1993.
 • WORLD INVESTMENT REPORT 1995 - Transnational Corporations and Competitiveness, New York and Geneva 1995.
 • WORLD INVESTMENT REPORT 2001 - Promoting Linkages, New York and Geneva 2001.
 • WORLD INVESTMENT REPORT 2006 - FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, New York and Geneva 2006.
 • WORLD INVESTMENT REPORT 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, New York and Geneva 2009.
 • Zagraniczne inwestycje bez pośrednie w Polsce w 2011 roku. NBP, [on-line] http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2011_n.pdf, dostęp dnia 24.03.2014 r.
 • Zagraniczne inwestycje bez pośrednie w Polsce w 2012 roku. NBP, [on-line] http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2012_n.pdf, dostęp dnia 24.03.2014 r.
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/pl, dostęp dnia 11.08.2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.