PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 202 Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci | 7--22
Tytuł artykułu

Deskryptywna analiza paradygmatu funkcjonowania przedsiębiorstwa XXI w.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Descriptive Analysis of the Paradigm of the 21st Century Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem biznesu zorganizowanego w formie sieciowej jest tworzenie wartości dla różnych interesariuszy. Organizacja sieciowa poprzez swą architekturę biznesu stwarza warunki, które są stymulatorami kreowania nowej wartości. W warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw w sieci wartość powstaje głównie z zastosowaniem kapitału niematerialnego uzupełnianym kapitałem materialnym. W niniejszym opracowaniu wykazano, iż próbie pogodzenia interesów biznesowych przedsiębiorstwa z interesami wszystkich pozostałych grup służy koncepcja zintegrowanego zarządzania wartością przedsiębiorstwa, określana mianem modelu wspólnego interesu. Jego celem była deskryptywna interpretacja zarządzania wartością w warunkach sieciowych jako procesu ciągłego śledzenia zmian występujących w otoczeniu i wyprzedzająco-adaptacyjnego formułowania spójnych komponentów modelu biznesu, umożliwiających przy akceptowanym poziomie ryzyka wzrost wartości dla przedsiębiorstwa i jego głównych interesariuszy oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej (zadowalającej pozycji konkurencyjnej). Jest to proces holistyczny, dynamiczny, społeczny, kulturowy i uczący się. (fragment tekstu)
EN
Changes in the business environment have resulted in the emergence of a new paradigm of the functioning of the enterprise. It is the creation of values for different stakeholders. This value creates a mostly intangible capital replenished capital. It also amends the interpretation and design strategy. It is a holistic process, dynamic, social, cultural, learner. This new paradigm must take account of business models. Among them is a network organization model. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Achrol R.S.: Changes in the theory of interorganizational relations in marketing: toward a network paradigm. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25.
 • Falencikowski T.: Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Gordijn J., Osterwalder A., Pigneur Y.: Comparing two business model ontologies for designing e-business models and value constellations. 18" Bled eConferrence eIntegration in Action Bled 2005. Za: M. Jabłoński: Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2013.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatówi koncepcji zarządzania. Poltext, Warszawa 2010.
 • Gummesson E.: Relatinship marketiong as a paradigm shift: some conclusions from the 30 R approach. "Management Decision" 1999, t. 35, No. 4. Za: Olesiński Z.: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Jabłoński M.: Kształtowanie modelu biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2013.
 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000.
 • Kosiń P.: Efektywność przedsiębiorstw a efektywność usieciowienia. W: Studium efektywności działalności przedsiębiorstwa w sieci. Katowice 2013 - maszynopis.
 • Krawiec F.: Transformacja firmy w nowej gospodarce. Strategie, struktury i technologie w zarządzaniu. Difin, Warszawa 2005.
 • Krzakiewicz K.: Kreatywna sieć i nowe zadania menedżerów. W: Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Red. J. Rokita. GWSH, Katowice 2010.
 • Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa. Red. B. Woźniak-Sobczak. Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
 • Łobejko S.: Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Madhok A., Tallman S.: Resources, transactions and rents: managing value through collaborative relationships. "Organization Science" 1998, Vol. 9, No. 3.
 • Mitręga M.: Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw. Wydawnictwo UE, Katowice 2010.
 • Mort G., Weerawardena J.: Networking capability and international entrepreneurship. "International Marketing Review" 2006, No. 5.
 • Norman R., Raminez R.: From value chain to value constellation: disigning interactive strategy. "Harvard Business Review", July-August 1993.
 • Normann R.: Przeformułowanie w biznesie. Jak można zmienić krajobraz. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 • Obłój K.: Tworzenie i zawłaszczanie wartości. Sztuka zarządzania, www.rzeczpospolitapl/ sz2000/art010404.
 • Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych. Red. W. Rudny, B. Woźniak-Sobczak. Wydawnictwo UE, Katowice 2013.
 • Sroka W.: Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę. PWE, Warszawa 2011.
 • Stachowicz J.: Przewaga konkurencyjna a przewaga kooperacyjna: dylematy współczesnego zarządzania strategicznego. W: Zarządzanie strategiczne w nowej gospodarce. Red. J. Rokita. GWSH, Katowice 2006.
 • Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Businessman Book, Warszawa 1998.
 • Wirtz B.W.: Business model management design-instrumente-Erfolgsfaktoren von Geschäftsmodellen. Gabler Verlag/spinger Fachmedien Wiesbaden Gmbh 2011.
 • de Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 • Woźniak-Sobczak B.: Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym. W: Przedsiębiorstwo XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy zarządzania - referat przygotowany na konferencję UE Katowice pod tym samym tytułem - listopad 2014 (w druku).
 • Woźniak-Sobczak B.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.