PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 10, cz. 1 Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości | 35--52
Tytuł artykułu

Współpraca przedsiębiorstw sektora MMSP z jednostkami badawczo-rozwojowymi w obszarze innowacji na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego - wyniki badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Cooperation in Innovation Sphere between SMEs and Science on the Example of the Region of Lodz - the Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba oceny współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego z jednostkami badawczo-naukowymi na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu "Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pojęcie regionu łódzkiego utożsamia się tutaj z obszarem administracyjnym województwa łódzkiego. Zdaniem Autora, potencjał badawczo-naukowy regionu łódzkiego nie jest w pełni wykorzystywany, a połączenie potencjału naukowego z praktyką gospodarczą jest konieczne, by skutecznie odkrywać nowe obszary rozwoju, napędzające gospodarkę regionu łódzkiego i podnoszące jej innowacyjny charakter. (fragment tekstu)
EN
Innovations are one of major factors that determine the competitiveness in the knowledge-based economy. Companies from MSME sector are open to new solutions but at the same time, due to certain barriers, are not very innovative and competitive. Supporting these companies in cooperation with science sphere may have an significant influence on their development. The main aim of this article is to assess the co-operation between micro, small and medium-sized enterprises in the region of Lodz on the basis of research results conducted in the project "The Co-operation of Science and Business as a Factor Enhancing Innovativeness of the Lodz Region", co-financed by the European Union within the framework of European Social Fund. The research results indicate for example that the MSME companies are open to implementing such cooperation, however, it is necessary to take certain measures to ensure the development and increase the effectiveness of market links in this area. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Burzyński W., Kłosiewicz-Górecka U., Kuczewska L., Słomińska B. (2008), Współpraca podmiotów jako czynnik podnoszenia innowacyjności małych przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa.
 • Korniejenko K. (2012), Znaczenie finansowania rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a mikro- małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce ze środków Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse", nr 1/2, Gdańsk.
 • Kulawczuk E., Kulawczuk P. (2009), Oczekiwania pracowników nauki wobec przedsiębiorstw w zakresie współpracy badawczo-rozwojowej [w:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.)., Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Przedsiębiorczy Uniwersytet, Warszawa.
 • Kuna-Marszałek A., Lisowska R. (2013), Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w regionie łódzkim, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom XC.
 • Larsen P., Lewis A. (2007), How Award-Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation, "Creativity and Innovation Management" Vol. 16, No 2.
 • Lisowska R. (2012), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych na przykładzie województwa łódzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wrocław.
 • Marszałek J., Starzyńska D. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego - wyniki badania ankietowego, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom XC.
 • Matusiak K. (red.) (2010), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, PARP, Warszawa.
 • Matusiak K. (2010), Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce [w:] R.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Warszawa.
 • Pastusiak R. (2009), Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", 5.
 • Różański J., Kaźmierczak D. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na tle innych województw, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom XC.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Stawasz E. (2010), Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234.
 • Stawska J. (2014), Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Świeszczak K., Ziemba M. (2012), Innowacyjność polskiej gospodarki - ocena skuteczności polityki innowacyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne problemy usług", nr 724 (97), Szczecin.
 • Aurea Mediocritas (2008), Wyniki badań dotyczących współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w Polsce w roku 2008, Warszawa [online] www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ig_024.pdf (dostęp 12.06.2014).
 • Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych (2006), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa [online] www.nauka.gov.pl/g2/...05/587cda2f54dd2a0efcedade2d7fcc04e.pdf (dostęp 12.06.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.