PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 10, cz. 1 Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości | 53--63
Tytuł artykułu

Struktura kapitału a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw sektora energetyki w krajach Europy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Capital Structure versus Profitability of Companies Performance in Energy Sector in European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo energetyczne staje się jednym z priorytetów polityki gospodarczej państw Europy. Wiąże się to między innymi z zapewnieniem odpowiednich dostaw energii dla kluczowych sektorów w Państwie. Jednym z elementów, od których to zależy, jest odpowiednia kondycja finansowa podmiotów wytwarzających i dystrybuujących energię elektryczną, determinowana m.in. przez strukturę finansowania tych podmiotów. Sytuację firm sektora energetycznego w krajach europejskich kształtuje wiele czynników, zarówno n a poziomie makroekonomicznym ( np. polityka energetyczna, opłaty środowiskowe, ceny energii i mocy, opłaty za przesył), jak i mikroekonomicznym ( m.in. efektywność działania, struktura źródeł finansowania danego podmiotu). W ramach niniejszego artykułu skoncentrowano się na analizie zależności pomiędzy strukturą źródeł finansowania przedsiębiorstw sektora energetyki (rozumianej jako udział kapitałów własnych i obcych w finansowaniu przedsiębiorstw), a ich rentownością, mierzoną wskaźnikiem ROA. Weryfikacji zostaną poddane następujące hipotezy; w sektorze energetyki dominuje finansowanie za pomocą kapitału własnego (w średnich i dużych przedsiębiorstwach), wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia dla struktury finansowania, a także udział długu w finansowaniu wpływa na efektywność mierzoną ROA spółek z sektora energetycznego (w średnich i dużych przedsiębiorstwach). Hipotezy mają wspierać realizację celu, jakim jest ocena zależności między poziomem zadłużenia przedsiębiorstw sektora energetyki a efektywnością ich funkcjonowania. (fragment tekstu)
EN
Energetic security is becoming one of the priorities of the economic policies of the European Countries. One of the elements on which it depends is adequate financial standing of companies producing and distributing electricity. A factor contributing to this is the structure of funding sources. Based on the assumption that in order to maintain maximum energy security, risk should be avoided, hence the assumption that it will be natural to avoid debt in companies in the energy sector. That would disprove the fundamental theory of Modigliani Miller, describing the structure of financing. The aim of the publication is an attempt to identify the relation between the level of debt in energy companies performing in United Europe countries sector and their profitability. factors that determine the structure of sources of financing in the energy sector in the EU. The article poses three hypotheses: in the energy sector dominates financing by equity (in medium and large companies), company size does not matter for the financial structure, as well as the share of debt financing affects the efficiency measured ROA of companies in the energy sector (in average and large enterprises). Research used descriptive statistics and regression analysis. We also used appropriate tests supporting the inference regarding normal distribution and equality of medians. The results obtained indicate that the first and the second hypothesis is true, the third hypothesis was not confirmed. For the wider importance of research, this means that the energy sector, which in this study was represented by a group of European companies for financing investments are backed by some predominantly equity. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Abor J. (2005), The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana, "Journal of Risk Finance", 6(5).
 • Adewale M., Ajibola O. (2013), Does Capital Structure Enhance Firm Performance? Evidence from Nigeria, "IUP Journal Of Accounting Research & Audit Practices", 12, 4.
 • Ahmad Z., Abdullah M.A., Roslan S. (2012), Capital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms, "International Review of Business Research Papers" Vol. 8., No.5.
 • Al-Taani K. (2013), The Relationship between Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Jordan, "Journal of Finance and Accounting", Vol. 1, No. 3. doi:10.11648/j.jfa.20130103.11.
 • Buferna F., Bangassa K., Hodgkinson L. (2005) , Determinants of Capital Structure: Evidence from Libya, University of Liverpool, Working Paper.
 • Chiarella C., Pham T., Sim A.B, Tan M. (1991), Determinants of Corporate Capital Structure: Australian Evidence, University of Technology, Sydney - School of Finance and Economics Working Paper.
 • Daraghma Z.M.A., Alsinawi A A. (2010), Board of Directors, Management Ownership, and Capital Structure and Its Effect on Performance: The Case of Palestine Securities Exchange, "International Journal of Business and Management", 5.
 • Fama E.F, French K.R. (2002), Testing trade - Off and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt, "The Review of Financial Studies", Vol. 15, No1.
 • Fosu S. (2013), Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa, "The Quarterly Review of Economics and Finance", 53.
 • Gill A., Biger N., Mathur N. (2011), The Effect of Capital Structure on Profitability: Evidence from the United States, "International Journal of Management", Vol. 28, No. 4, Part 1 Dec.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 • Modigliani F., Miller M.H. (1958), The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, "The American Economic Review", vol. XLVIII, 1958, No.3.
 • Myers S.C. (1977), Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics", Vol. 5.
 • Myers S.C. (1983), The Capital structure Puzzle, "Journal of Finance", vol. 39, no 3.
 • Nimalathasan B., Brabete V. (2010), Capital structure and its impact on profitability: a study of listed manufacturing companies in Sri Lanka, "Young Economists Journal / Revista Tinerilor Economisti", 8/15.
 • Norvaisiene R. (2012), The Impact of Capital Structure on the Performance Efficiency of Baltic Listed Companies, "Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics", 23(5).
 • Ozkan A. (2001), Determinants of capital structure and adjustment to long run target: evidence from UK company panel data, "Journal of Business Finance & Accounting", 28 (1-2).
 • Rajan R.G., Zingales L. (1995), What do we know about capital structure? Some evidence from international data, "Journal of finance", 50(5).
 • Rashid A. (2013), Risks and financing decisions in the energy sector: An empirical investigation using firm - level data, "Energy Policy", vol. 59.
 • Salim M., Yadav Dr.R. (2012), Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Companies, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 65.
 • Soumadi M.M., Hayajeneh O.S. (2012), Capital Structure and Corporate Performance. Empirical study on the public Jordanian shareholdings firms listed in the Amman Stock Market, "European Scientific Journal", vol. 8, no. 22.
 • Tudose M.B. (2012), Capital Structure and Firm Performance, "Economy Transdisciplinarity Cognition", vol. 15, No. 2.
 • Zeitun R., Tian G. (2007), Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan, "Australasian Accounting Business and Finance Journal", 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.