PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | R. 9, z. 1 | 127--155
Tytuł artykułu

Z perspektywy Ameryki: uwagi o postrzeganiu Europy Środkowo - Wschodniej w amerykańskich debatach intelektualnych i w historiografii

Autorzy
Warianty tytułu
From the American Perspective: Remarks on the Perception of East-Central Europe in American Intellectual Debates and in Historiography
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule interesować nas będzie amerykańskie postrzeganie Europy Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski) zawarte na łamach czołowych czasopism slawistycznych Ameryki. Obok debaty akademickiej uwzględniono tu również, w jakimś stopniu, amerykańską opinię publiczną od czasów powojennych do wielkiego przełomu w dziejach tego regionu, jakim był niewątpliwie upadek komunizmu w 1989 roku i ostateczny rozpad Związku Radzieckiego dwa lata potem. Fukuyama obwieścił wówczas "koniec historii", podczas gdy z perspektywy środkowoeuropejskiej owe przełomowe wydarzenia przywiodły ponownie państwa Europy Środkowej i Wschodniej na jej ścieżki10. Karierę zrobiło również wyrażenie "powrotu do Europy" narodów interesującego nas obszaru. Warto tu jednak, za Piotrem Wandyczem, zadać pytanie, czy kraje i narody tego regionu przestały kiedykolwiek być europejskie i do jakiej Europy miałyby w takim razie "wracać"? (fragment tekstu)
EN
The article presents the American view on East-Central Europe from the postwar period to the region's great historic breakthrough which undoubtedly was the collapse of Communism in 1989 and the disintegration of the Soviet Union two years later. The analysis of American Slavic periodicals has proven that for almost half a century the region was of no particular interest for English speaking academics. Ignoring the Central European themes on American ground derived to a great extent from the specificity of Slavonic studies in the United States, the basic shape of which was created by Russian emigrants before the Second World War. The research on East-Central Europe, being part of the Slavic studies, was therefore dominated by specialists coming from Russia and thus in fact initially came down to the academic field called Russian/Soviet studies, which in turn led to the Russian perspective of looking at the history of the whole region of Central Eastern Europe. Despite the efforts of such historians as for example Oscar Halecki who as early as in the 1950s tried to overcome the Russian mainstream view, there was little interest in the East-Central European issues. The discussion taken by intellectuals (Kundera, Konrad, Miłosz) in the 1980s influenced the increase in popularity of the idea of East-Central Europe in the West. The groundbreaking events of 1989 resulted in the growth of interest in the region, which however turned out to be a short-lived phenomenon. In the following years the situation returned to the previous state when the Russian issues dominated American Slavic periodicals. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • atolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła I
Bibliografia
 • T. G. Ash, The Puzzle of Central Europe, "The New York Review of Books", t. 46, 1999, nr 5.
 • O. Betlij, Druga szansa Europy Wschodniej, przeł. A. Wylegała, "Respublica Nowa", nr 208 (1), wiosna/lato 2008, s. 126.
 • A. Fiut, Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, "Krasnogruda", 1997, nr 6.
 • K. A. Sinnhuber, Central Europe-Mitteleuropa-Europe Centrale: An Analysis of a Geographical Term, "Transactions of the Royal Geographical Society", 1954, nr 20, s. 15-39.
 • A. W. Palmer, The Lands Between: A History of East-Central Europe since the Congress of Vienna, London 1970.
 • M. Riabczuk, Za ogrodzeniem sadu Metternicha, "Ji", 20 (2000), s. 9.
 • J. Kłoczowski, Wprowadzenie, w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. 1, Lublin 2000, s. 10 i n.
 • R. Okey, Central Europe/Eastern Europe: Behind the Definitions, "Past and Present", 1992, nr 137, s. 106.
 • J. Rupnik, Le retour de l'histoire en Europe centrale, "Vingtième Siècle. Revue d'histoire", 1992, nr 36, s. 53.
 • P. Wandycz, Wiek XX, w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 529.
 • M. Todorova, Inventing Balkans, s. 141, za: P. Bugge, The Use of the Middle: Mitteleuropa vs. Strední Evropa, "European Reviev of History - Revue européenne d'historie", t. 6, 1999, nr 1, s. 33.
 • A. Sosnowska, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994), Warszawa 2004, s. 127.
 • J. Kłoczowski, Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993, s. 5.
 • O. Halecki, East Central Europe in Postwar Organization, "Annals of the American Academy of Political and Social Science", t. 228, 1943, s. 52-59.
 • O. Halecki, The Historical Role of Central- Eastern Europe, "Annals of the American Academy of Political and Social Science", t. 232, 1944, s. 9-18.
 • O. Halecki, The Limits and Divisions of European History, wyd. polskie: Historia Europy - jej granice i podziały, przeł. J. M. Kłoczowski, Lublin 2002, s. 134.
 • O. Halecki, Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York 1952.
 • Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 13.
 • P. S. Wandycz, O dwóch historykach, "Zeszyty Historyczne", 1975, nr 32, s. 63.
 • Ludy słowiańskie w 16 księdze Myśli o filozofii dziejów (J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, t. 1-2, tłum. J. Gałecki, wstęp i komentarz E. Adler, Warszawa 1962).
 • S. M. Horak, Periodization and Terminology of the History of Eastern Slavs: Observations and Analyses, "Slavic Review", t. 31, 1972, nr 4, s. 859. Przekład za: M. Filipowicz, Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007, s. 196-197.
 • D. C. Engerman, The Ironies of the Iron Curtain. The Cold War and Rise of Russian Studies in the United States, "Cahiers du Monde Russe", t. 45, 2004, nr 3-4, s. 465-495.
 • C. Emerson, Slavic Studies in a Post-Communist, Post 9/11 World: For and Against Our Remaining in the Hardcore Humanities, "The Slavic and East European Journal", t. 46, 2002, nr 3, s. 449.
 • V. E. Bonnell, G. W. Breslauer, Soviet and Post-Soviet Area Studies, in: GAIA Books, Global, Area, and International Archive, UC Berkeley 2003, s. 3.
 • T. Judt, The Rediscovery of Central Europe, "Daedalus", t. 119, 1990, nr 1, s. 27.
 • O. Halecki, Problems of Polish Historiography, "Slavonic and East European Review. American Series", t. 2, 1943, nr 1, s. 223.
 • A. F. Grabski, Dzieje historiografii, wyd. 2, Poznań 2006, s. 468.
 • G. G. Iggers, The Image of Ranke in American and German Historical Thought, "History and Theory", t. 2, 1962, nr 1, s. 17-40.
 • W. Lissner, In Memoriam: Joseph S. Roucek, 1902-1984, "American Journal of Economics and Sociology", t. 44, 1985, nr 3, s. 277-278.
 • J. S. Roucek, The Image of the Slav in U.S. History and in Immigration Policy, "American Journal of Economics and Sociology", t. 28, 1969, nr 1, s. 29-48.
 • E. O. Reischauer, Foreword, w: P. S. Wandycz, The United States and Poland, London 1980, s. vii.
 • E. Thompson, Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Kraków 2000, s. 36.
 • M. K. Dziewanowski, Jedno życie to za mało: kartki z pamiętnika niepoprawnego optymisty, Toruń 1994, s. 228.
 • P. Wandycz, Historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na amerykańskich uniwersytetach, w: Pamiętnik 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie. Tradycja a nowoczesność - tożsamość, Kraków, 15-18 września 2004, Kraków 2005, s. 123.
 • P. Wandycz, Pod zaborami: ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, przeł. W. Zajączkowski, Warszawa 1994.
 • N. F. Dreisziger, Hungarian History in North American Perspective, "The Historical Journal", t. 25, 1982, nr 3, s. 766.
 • M. Kundera, Quelque part là-derrière, "La Débat", 1981
 • M. Kundera, The Tragedy of Central Europe, "The New York Review of Books", 26 April 1984; A Kidnapped West or Culture Bows Out, "Granta", t. 11, 1984, s. 93-123.
 • Cz. Miłosz, Central European Attitudes, "Cross Currents. A Yearbook of Central European Culture", t. 5, 1986, s. 101-109.
 • G. Konrád, Antipolitics: An Essay, translated from the Hungarian by Richard E. Allen, London 1984.
 • A. Smolar, Rocznice, pamięć i przyszłość, "Znak", listopad 2001, nr 558, s. 26.
 • J. Rupnik, Central Europe or Mitteleuropa?, "Daedalus", t. 119, 1990, nr 1, s. 250.
 • R. Fawn, Forum on 'Central Europe': 'Central Europe': On the Move? And at Whose and What Cost?, "Perspectives: Central European Review of International Affairs", t. 18, 2010, nr 2, s. 81.
 • Z. [Martin Malia], To the Stalin Mausoleum, "Daedalus", t. 119, 1990, nr 1, s. 296.
 • T. Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008, s. 705.
 • J. L. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2009, s. 289.
 • J. Rupnik, Central Europe or Mitteleuropa, "Daedalus", t. 119, 1990, nr 1, s. 274.
 • Rév, The Postmortem Victory of Communism, "Daedalus", t. 123, 1994, nr 3, s. 166.
 • M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy środkowej, przeł. M. L., "Zeszyty Literackie", 1984, nr 5, s. 23.
 • T. Judt, The Rediscovery of Central Europe, "Daedalus", t. 119, 1990, nr 1, s. 45.
 • M. Riabczuk, Za ogrodzeniem sadu Metternicha, "Ji", 20 (2000), s. 16-17.
 • J. Rupnik, Europe's New Frontiers: Remapping Europe, "Daedalus", t. 123, 1994, nr 3, s. 91-114.
 • S. R. Graubard, Preface to the Issue "After Communism: What?", "Daedalus", t. 123, 1994, nr 3, s. V. 83 Tamże, s. XII.
 • Historiography of the Countries of Eastern Europe, "The American Historical Review", t. 97, 1992, nr 4, s. 1011-1117 (polski przekład tekstów: Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, P. Kras, Lublin 1997).
 • J. Szacki, To, co mamy, "Znak", listopad 2001, nr 558, s. 68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.