PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 233--242
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność prawna oraz ekonomiczno-finansowa publicznego szpitala wobec społeczeństwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal and Economic and Financial Responsibility of Public Hospital to the Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najistotniejszą pozycję w systemie opieki zdrowotnej, zarówno ze względu na wielkość generowanych kosztów, jak i specyfikę pełnionych funkcji, zajmuje lecznictwo stacjonarne, w tym publiczne szpitale. Z punktu widzenia transformacji sytemu opieki zdrowotnej w Polsce stanowią one problem o szczególnym znaczeniu pod względem formy prawnej, organizacji, sposobu zarządzania, zadłużania. Działalność tych szpitali wiąże się z publiczną odpowiedzialnością państwa za dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Szpital publiczny należy do kategorii podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest podmiot należący do struktury organów, instytucji o charakterze publicznym, w tym do administracji rządowej i samorządowej. Szereg analiz dotyczących sytuacji finansowej publicznego sektora opieki zdrowotnej wskazuje, iż problemy finansowe są trwałym problemem tego sektora. W artykule zaprezentowano wybrane przykłady odpowiedzialności publicznego szpitala wobec społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The most important position in the health care system due to both the generated costs as well as the specificity of their functions, is stationary care including public hospitals. A series of analyzes on the financial situation of the public health care sector shows that financial problems are permanent in it. The deteriorating economic conditions, in which Polish hospitals operate, are also affected by the state of Polish economy. This article presents selected examples of public hospitals accountability to the society.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arrow K.J., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, "The American Economics Review", 1963, no. 53.
 • Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej, Komentarz, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Dercz M., Rek T., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej - komentarz, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2007.
 • Karkowski T., Restrukturyzacja szpitali, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Kautsch M., Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Mokrzycka A., Kowalska A., Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych, Difin, Warszawa 2012.
 • Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Pawłowska E., Prawo do ochrony zdrowia i jego realizacja na przykładzie zamkniętych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] M. Thorz (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polityka. Etyka. Prawo, Częstochowa 2009.
 • Pokorski J., Pokorska J., Złówodzki M., Błąd medyczny. Uwarunkowania ergonomiczne, Kraków 2010.
 • Witczak I., Prawo zdrowia publicznego, [w:] A. Felińczak, M.A. Fal (red.), Zdrowie publiczne. Podręcznik akademicki AM, Wrocław 2010.
 • Witczak I., Korenik D., Pomoc publiczna i restrukturyzacja jako instrumenty poprawy sytuacji finansowej zadłużonych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] M. Węgrzyn, D. Wasilewski (red.), Sektor publiczny a rynek w ochronie zdrowia, Wrocław 2007.
 • Zemke-Górecka A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej", Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, DzU z 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, DzU z 2009, nr 52, poz. 417 z późn. zm.
 • http://nfz.gov.pl (4.07.2014).
 • http://mz.gov.pl (12.07.2014).
 • http:// prawapacjenta.eu (28.06.2014).
 • http://kolejki.nfz.gov.pl (4.06.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.