PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 275--291
Tytuł artykułu

Business Process Orientation and Quality Orientation Interrelationship - Survey Results

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relacja pomiędzy orientacją procesową a orientacją projakościową - wyniki badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to identify and present the interrelationship between the Business Process Orientation (BPO) maturity level and the level of implementation of the Quality Orientation (QO) in selected organizations coming from Poland, Serbia and Ukraine. The key research questions are: Is there a correlation between BPO and QO in surveyed organizations in Poland, Serbia and Ukraine? What is the shape of this correlation in each country? What is the strength of this correlation in each country? Does the strength of this correlation depend on the country in which organizations operate? Methodology: This paper presents the results obtained from survey conducted in Poland, Serbia and Ukraine. This study reports on respondent's perception concerning Business Process Orientation and Quality Orientation. To measure and analyze the survey results concerning the interrelationship between BPO maturity level and the level of implementation of the QO in organizations there was used a specially designed questionnaire and statistical measure: Pearson's correlation coefficient. Findings: The study of the correlation between the BPO maturity level and the level of implementation of QO has confirmed that there is a strong correlation between the above-mentioned variables. Identified correlation is an increasing linear function in shape. This means that the higher the level of BPO maturity in surveyed organizations, the higher the degree of implementation of QO. The strength of this correlation does not depend on the country in which the organization operates. Differences are small. The main research limitations of this paper show that the results concern a surveyed sample and report on respondent's perception of BPO and QO. The paper adds value by the identification of the strength of interrelationship between the BPO maturity level and the level of implementation of the QO in selected organizations from Poland Serbia and Ukraine. It also presents the comparison of correlation between BPO and QO in surveyed countries.(original abstract)
Celem opracowania jest identyfikacja i zaprezentowanie powiązania pomiędzy poziomem dojrzałości orientacji procesowej (BPO) i poziomem wdrożenia orientacji projakościowej (QO) w wybranych organizacjach z Polski, Serbii i Ukrainy. Główne pytania badawcze to: Czy istnieje korelacja pomiędzy orienatacją procesową i orientacją projakościową w wybranych organizacjach w Polsce, Serbii i Ukrainie? Jaki jest kształt tej korelacji w każdym z badanych krajów? Jaka jest siła tej korelacji w każdym z krajów? Czy siła tej korelacji zależy od kraju, w którym funkcjonują badane organizacje? Metodyka badań: W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w Polsce, Serbii i Ukra- inie. Badania prezentują wyniki opinii respondentów dotyczących orientacji procesowej i orientacji projakościowej. Do pomiaru i analizy wyników badań dotyczących relacji pomiędzy poziomem dojrzałości orientacji procesowej i projakościowej w badanych organizajach wykorzystano specjalnie zaprojektowany kwestionariusz ankiety oraz statystyczną miarę: wskaźnik korelacji Pearsona. Wyniki: Badania korelacji pomiędzy poziomem dojrzałości orientacji procesowej i projakościowej potwierdziły, że istnieje pomiędzy tymi zmiennymi silna korelacja. Kształt tej korelacji ma postać rosnącej funkcji liniowej. Co oznacza, że im wyższy jest poziom dojrzałości procesowej w badanych organizacjach, tym wyższy jest poziom realizacji orientacji projakościowej. Siła tej korelacji nie zależy od kraju, w którym funkcjonuje organizacja - różnice są niewielkie. Do głównych ograniczeń przeprowadzonych badań zaliczyć można: wyniki dotyczą tylko badanej grupy organizacji (wyniki ograniczone są do próby badawczej) i przedstawiają subiektywne opinie respondentów na temat BPO i QO. Wartość opracowania podnosi identyfikacja siły zależności pomiędzy poziomem dojrzałości orientacji procesowej i poziomem realizacji orientacji projakościowej w wybranych organizacjach w Polsce, Serbii i Ukrainie, a także prezentacja wyników porównania siły korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi (BPO i QO) w badanych krajach.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Bitkowska A., 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa.
 • Czakon W., 2004, Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Czekaj J. (ed.), 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Czyż-Gwiazda E., 2010, Ocena dojrzałości orientacji procesowej - wyniki badań pilotażowych, [in:] Zarządzanie jakością - Doskonalenie organizacji, T. Sikora (ed.), Tom I, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Czyż-Gwiazda E., 2011, Business process management as competitive advantage [in:] Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises Management, A. Adamik, S. Lachiewicz (eds.), Technical University of Łódź Press, A Series of Monographs, Łódź, pp. 27-45.
 • Czyż-Gwiazda E., 2013, Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Czyż-Gwiazda E., Burka I., 2011, Orientacja procesowa w wybranych koncepcjach zarządzania [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dahlgaard J.J., Dahlgaard-Park S.M., 2006, Lean production, six sigma quality, TQM and company culture, "The TQM Magazine", Vol. 18, No. 3.
 • Dean J.W. Jr, Bowen D.E., 1994, Management theory and total quality: improving research and practice through theory development, [in:] The Quality Movement and Organisation Theory, R.E. Cole, W.R. Scott (eds), Sage, Thousand Oaks.
 • Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa.
 • Grudowski P., 2007, Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Hamrol A., Mantura W., 2004, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • ISO 9000, 2005, Quality management system - Fundamentals and vocabulary, International Organization for Standardization.
 • Johansson E., Witell L., Rönnbäck A., 2013, Using interventions to change the quality profile of an organization, "International Journal of Quality and Service Sciences", Vol. 5, No. 1.
 • Kalinowski T.B., 2011, Business Process Maturity assessment - concept, methods and tools [in:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kalinowski T.B., 2012, A process management implementation model vs the maturity of processes in Polish companies [in:] Technology and Innovation for a Sustainable Future: A Commodity Science Perspective, Roma TRE University / AISME, pp. 1-12.
 • Lisiecka K. (ed.), 2013, Menedżer jakości. Podejście procesowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Lisiecka K., 2010, Model procesowy zwinnej organizacji w ograniczaniu niepewności. Analiza przypadków, [in:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, J. Rokita (ed), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice.
 • Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E., 2013, The relationship between Quality Orientation and Business Process Orientation - survey results [in:] From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility, S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard, B. Gomišček (eds.), 16th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2013, Proceedings, Moderna organizacija, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, September 4-6, Slovenia.
 • McCormack K.P., Johnson W.C., 2001, Business Process Orientation - Gaining the E-Business Competitive Advantage, St. Lucie Press, FL.
 • Mehra S., Joyal A.D., Rhee M., 2011, On adopting quality orientation as an operations philosophy to improve business performance in banking services, Quality paper, "International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 28, No. 9.
 • Nowosielski S. (ed.), 2008, Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowosielski S. (ed.), 2009, Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Preißner A., 2010, Praxiswissen Controlling. Grundlagen. Werkzeuge. Anwendungen, Edition 6, newly developed, Carl Hanser Verlag. München.
 • Pun K.F., Nurse A.H., 2010, Adopting quality management principles to revitalise the facilities maintenance practices at a port. A study in Trinidad and Tobago, "The Asian Journal on Quality", Vol. 11, No. 3.
 • Rogala P., 2010, Zasady zarządzania jakością - ISO czy EFQM?, "Problemy Jakości", Nr 10, Warszawa.
 • Skrinjar R., Bosilj-Vuksic V., Indihar-Stemberger M., 2008, The impact of business process orientation on financial and non-financial performance, "Business Process Management Journal", Vol. 14, No. 5.
 • Skrzypek E., Hofman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Talib F., Rahman Z., Qureshi M.N., 2011, Analysis of interaction among the barriers to total quality management implementation using interpretive structural modeling approach, "Benchmarking: An International Journal", Vol. 18, No. 4.
 • Witell L.N., Antoni M., Dahlgaard J.J., 2005, Continuous improvement in product development. Improvement programs and quality principles, "International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 22, No. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.