PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 201 Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego | 379--392
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości w zakresie nieruchomości inwestycyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Policy in Regard to Investment Properties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem zasadniczym artykułu jest stwierdzenie, że polityka bilansowa w zakresie nieruchomości wywiera wpływ na zawartość informacyjną sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że prawo bilansowe zawiera przepisy pozwalające na wariantowe rozwiązania.(fragment tekstu)
EN
A company is in possession of instruments that frequently allow it to shape contents of financial statements independently from real life processes. These instruments arise from the right to choose between two or more solutions allowed by balance sheet saw, to a given accounting problem. The object, which allows for use of such alternative solution, is real estate. Growing interest of entrepreneurs in real estate market exposed novel functions of realty. Profitability as well as location emerged as important factors, besides purely utilitarian function of real estate, enabling it to become an investment opportunity. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Accounting Principles Board, Opinion 22, Disclosure of Accounting Policies, April 1972, par. 6.
 • Bednarski D., Gałązka D., Hudziak B., Kędzia P., Maślanko G., Ratajczak M., Śmigórski R., Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości, ODDK, Gdańsk 2004.
 • Florczak M., Polityka rachunkowości a polityka podatkowa przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, w: Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Nauka i praktyka. Materiały konferencyjne, część 1, AE w Katowicach, Katowice 1997.
 • Gierusz J., Dylematy wyceny inwestycji w nieruchomości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 53 (109).
 • Glautier M., Underdown B., Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing, London 1997.
 • Gmytrasiewicz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2002.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Kumor I., Zasady wyceny i prezentacji inwestycji w aktywa niefinansowe. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, tom II, Analiza standardów rachunkowości, red. Z. Messner, AE w Katowicach, Katowice 2006.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, IFRS Foundation, London 2011.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów". Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (tekst jednolity z późn. zm.).
 • Sawicki K., Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, EKSPERT, Wrocław 2001.
 • Sieben G., Matschke M.J., Konig E., Bilanzpolitik, HWR, Stuttgart 1981.
 • Tkocz-Wolny K., Ewidencyjne aspekty w zakresie nieruchomości inwestycyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 5 (712).
 • Tkocz-Wolny K., Problemy szczególne ujęcia i wyceny nieruchomości inwestycyjnych w rachunkowości, w: Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330, 613.
 • Weber J., Cebrowska T., Kufel M., Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów, Bielsko-Biała 1993.
 • Wohe G., Die Handles - und Steuerbilanz, München 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.