PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 202 Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci | 35--55
Tytuł artykułu

Współpraca naukowo-przemysłowa w regionach Polski na podstawie analizy sieci współwłasności patentowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Science-Industry Cooperation in Polish Regions Based on Network Analysis of Patent Co-Ownership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Udział w międzyorganizacyjnych sieciach, w których uczelnie wyższe są postrzegane jako istotne źródło unikalnej wiedzy oraz ważni aktorzy regionalnych systemów innowacji, staje się zasadniczym elementem leżącym u podstaw budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jednym z powodów, dla którego firmy decydują się uczestniczyć w zewnętrznych sieciach współpracy jest brak możliwości samodzielnego wygenerowania wiedzy o określonej jakości. Owa sieciowa współpraca pomiędzy nauką a biznesem jest dzisiaj ułatwiona ze względu na szeroko podejmowane inicjatywy służące usprawnieniu relacji między nauką a technologią, globalizację gospodarki czy internacjonalizację technologii, jak również zwiększoną otwartość uczelni wyższych poszukujących dodatkowych źródeł finansowania i projektów ukierunkowanych na aspekty użytkowe. To widoczne dziś zapotrzebowanie na coraz bardziej intensywny transfer skłoniło autorkę do podjęcia próby identyfikacji podmiotów charakteryzujących się szczególnymi zdolnościami do budowania międzyorganizacyjnej współpracy w tym zakresie. Sformułowano zatem hipotezę, iż również w Polsce można rozpoznać przedsiębiorstwa (ośrodki przemysłowe), które realizują szeroko zakrojone prace badawcze w kooperacji z różnymi ośrodkami naukowymi, stanowiąc pewnego rodzaju centra wdrożeniowe rozwiązań powstających przy udziale rodzimych uczelni i instytutów. Centra te potencjalnie mogą stanowić kluczowych aktorów w ogólnokrajowej sieci relacji - istotny element większego systemu. Wiele miejsca w literaturze przedmiotu poświęca się właśnie sieciom jako strukturom sprzyjającym transferowi i rozwojowi wiedzy, jak również innowacjom będącym efektem międzyorganizacyjnej współpracy. W tym zakresie szeroko uwzględnia się również aspekt terytorialny (w odniesieniu do klastrów czy regionów). W niniejszej pracy postanowiono zatem dokonać podmiotowej i przestrzennej charakterystyki struktury sieciowej naukowo-przemysłowej współpracy na terytorium Polski. Strukturę tę wyłoniono na podstawie jednego z materialnych i najłatwiej identyfikowalnych efektów takiego współdziałania, jakim są wspólne patenty. Celem nadrzędnym opracowania jest ocena przydatności zastosowanej procedury badawczej dla potrzeb odwzorowania i analizy procesów innowacyjnych, rozpatrywanych na poziomie międzyorganizacyjnym i w ujęciu przestrzennym. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the paper was to characterize the network structure of scienceindustry cooperation in Poland. Social network analysis (SNA) was applied for graphics and calculation. Network construction was based on patent co-ownership relations identified with the use of database administered by Polish Patent Office. The analysis was focused on scientific entities and was conducted from intra- and interregional perspective (three Polish regions were described). Research procedure was also evaluated for future application. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Batagelj V., Mrvar A.: Pajek - program for large network analysis. "Connections" 1998, No. 21(2).
 • Bercovitz J.E.L., Feldman M.P.: Fishing upstream: firm innovation strategy and university research alliances. "Research Policy" 2007, No. 36.
 • De Nooy W., Mrvar A., Batagelj V.: Exploratory social networks analysis with Pajek. Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Etzkowitz H., Klofsten M..: The Innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development. "R&D Management" 2005, No. 35(3). Cyt. za: A. Kwiotkowska: Pomiar efektów współpracy nauki i przemysłu. "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 4.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L.: The dynamics of innovation: from national systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations. "Research Policy" 2000, No. 29.
 • Freeman L.: A set of measures of centrality based on betweenness. "Sociometry" 1997, No. 40(1).
 • Fritsch M., Kauffeld-Monz M.: The impact of network structure on knowledge transfer: an application of social network analysis in the context of regional innovation networks. "Annals of Regional Science" 2010, 44.
 • Huggins R., Izushi H., Prokop D.: University - industry networks: interactions with large R&D performers. Artykuł prezentowany na DRUID Summer Conference 2010 "Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology", Londyn, 16-18 czerwca 2010.
 • Kijkuit, B., van den Ende, J.: With a little help from our colleagues: a longitudinal study of social networks for innovation. "Organization Studies" 2010, 31(4).
 • Mora-Valentin E.M., Montoro-Sanchez A., Guerras-Martina L.A.: Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations. "Research Policy" 2004, Vol. 33, No. 1.
 • Niemczyk J., Jasiński B.: Wstęp. W: Relacje międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Østergaard C.R.: Knowledge flows through social networks in a cluster: interfirm versus university-industry contacts. Danish Research Unit for Industrial Dynamics. DRUID Working Paper No. 07-19, 2007.
 • Skyrme D.J.: Knowledge networking. Creating the collaborative enterprise. Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 • Strużyna J.: "Myślenie sieciowe" - próba oceny oryginalności naukowej. Red. A. Karbownik: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dn. 30.06.2000 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
 • Wassermann S., Faust K.: Social network analysis. Methods and applications. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Witryna Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl (02.05.2014).
 • Witryna Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl (02.05.2014).
 • Witryna Politechniki Warszawskiej: www.pw.edu.pl (02.05.2014).
 • Witryna Politechniki Wrocławskiej: www.portal.pwr.wroc.pl (02.05.2014).
 • Witryna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: www.uprp.pl (24-25.04.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.