PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 201 Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego | 404--413
Tytuł artykułu

Wpływ przyjętej metody wyceny papierów wartościowych dłużnych na wynik finansowy banku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Adopted Valuation Method of Debt Securities on the Bank's Financial Result
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wykazanie, iż przyjęta przez bank metoda wyceny dłużnych papierów wartościowych wpływa na wynik finansowy. Szczególne jednak znaczenie ma ich wycena w zamortyzowanym koszcie z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej w kontekście wprowadzenia nowego modelu wyceny i sposobu ustalania utraty wartości w oparciu o prognozowane straty, a nie tak, jak to było wcześniej, w oparciu o straty poniesione.(fragment tekstu)
EN
Financial instruments, including debt securities represent an important group of the bank's assets. The bank classifies purchased debt securities into a specific category, taking into consideration the purpose of a particular security (benefit gained in the short or long term). This classification is made for the needs of valuating financial asset after initial recognition, that is valuation at the balance sheet date and recognition of the valuation effects (gains and losses) in the books of accounts as well as their presentation in the financial statements. Therefore, in the essay it has been demonstrated that the valuation method of debt securities adopted by the bank affects financial result. Particularly important is their valuation at amortized cost using the effective interest rate in the context of introduction (IFRS 9) of the new model of valuation and new method of impairment calculation based on expected losses rather than losses incurred, as it was previously. Reclassification of debt securities (due to changes in the business model) measured at fair value as well as at amortized cost, is also relevant for the financial result.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bielawski P., Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • MSR 32 "Instrumenty finansowe: prezentacja", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, cz. A, SKwP, IFRS, Warszawa 2011.
 • MSR 39 "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom 1, SKwP, IASB, Warszawa 2007.
 • MSSF 9 "Instrumenty finansowe", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, cz. A, SKwP, IFRS, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. z 2013 r., poz. 329.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz. Urz. WE L 243 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. z 2014 r., poz. 94.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, cz. A, SKwP, IFRS, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.