PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 2--9
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Competitiveness of Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Internacjonalizacja i globalizacja mają konsekwencje dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Otoczenie branżowe (sektorowe) jest jednym z fundamentalnych determinant konkurencyjności i strategii przedsiębiorstw. Dziś, konkurencyjność nabiera globalnego charakteru. Rozwój kooperacyjnych relacji (stosunków) wśród konkurentów określany jest jako koopetycja. Artykuł prezentuje istotę, atrybuty, model i elementy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Autor opisuje także fenomen koopetycji jako nowego rodzaju dynamiki międzyorganizacyjnej dla kreowania wartości. (abstrakt oryginalny)
EN
Internationalisation and globalisation has consequences for enterprise's competitiveness. The industrial (sector) environment is one of the fundamental determinants of enterprises competitiveness and strategies. Today the competitiveness has global nature. Emergence of cooperative linkages (relations) among competitors is termed coopetition. The article presents the essence, attributes, model and elements of enterprise competitiveness. This paper describes also coopetition phenomenon as a new kind of interfirm dynamics for value creation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--9
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Bain J., Industrial Organization, John Wiley & Sons, New York 1968.
 • 2. Begg D., Fischer S., Dombusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 • 3. Benchmarking the Competitiveness of European Commission, Brussels, 09.10.1996.
 • 4. Bengtsson M., Kock S., Cooperation and Competition in Relationships between Competitors in Business Networks, "Journal of Business and Industrial Marketing" 1999, vol. 14, no. 3.
 • 5. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995.
 • 6. Branderburger A. M., Nalebuff B. J., Co - opetition, Doubleday, New York 1996.
 • 7. Dagnino G. B., Yami S., Le Roy E., Czakon W., Strategia koopetycjii - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 6/2008.
 • 8. Fieidstadt O. D., Becerra M., Narayanan S., Strategie Action in Network Industries: An Empirical Analysis of the European Mobile Phone Industry, "Scandinavian Journal of Management" 2004, vol. 20, no. 1-2.
 • 9. Gierszewska G., Masłyk - Musiał E., Strategie rewitalizowanych organizacji w Polsce - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 1/2006.
 • 10. Gorynia M., Mezoekonomia - modele samoregulacji branży, "Ekonomista", nr 5-6/1995.
 • 11. Gorynia M., Jankowska B., Konkurencja w branży a internacjonalizacja i globalizacja, "GospodarkaNarodowa", nr 11-12/2004.
 • 12. Gorynia M., Jankowska B., Maślak E., Branża jako przedmiot badań w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 3/2000.
 • 13. Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P, Wpływ przyjęcia euro na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski, "Gospodarka Narodowa", nr 4/2009.
 • 14. Griffiths A., Zammuto R. E., Institutional Governance Systems and Yariations in National Competitive Advantage: An Integrative Framework, "The Academy of Management Review" 2005, vol. 30, no. 4.
 • 15. Hamel G., Doz Y. L., Prahalad C. K., Collaborate with Your Competitors - and Win, "Harvard Business Review", January- February 1989.
 • 16. Hildebrandt A., Dylematy i kontrowersje wokół polityki spójności UE, "Wspólnoty Europejskie", nr 5/2005.
 • 17. Hildebrandt A., Konkurencyjność - próby zdefiniowania i pomiaru zjawiska, "Wspólnoty Europejskie", nr 3/2002.
 • 18. Hunt S. D., Economic Growth: Should Policy Focus on Investment or Dynamie Competition?, "European Business Review" 2007, vol. 19, no. 4.
 • 19. Industrial Competitiveness, OECD, Paris 1996.
 • 20. Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja?, "Ekonomista", nr 1/2009.
 • 21. Jankowska B., Konkurencja wewnqtrzbranżowa jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 4/2002.
 • 22. Jankowska B., Próba pomiaru pozycji konkurencyjnej polskiej branży budowlanej, "Gospodarka Narodowa", nr 3/2005.
 • 23. Ketchen D., Snow C., Hoover V., Research on Competitive Dynamics: Recent Accomplishments and Future Challenges, "Journal of Management" 2004, vol. 30, no. 6.
 • 24. Kłosiński K., Konkurencyjność - wyzwaniem Unii Europejskiej na XXI wiek, "Handel Wewnętrzny", nr 2/2004.
 • 25. Konkurent jako kooperant, "Zarządzanie na Świecie", nr 8/2004.
 • 26. Komunikat Komisji, "Europa 2020" Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 03.03.2010 r.
 • 27. Leksykon marketingu, pod red. J. Altkorna i T. Kramera, PWE, Warszawa 1998.
 • 28. Malara Z., Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10/2006.
 • 29. Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.
 • 30. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 • 31. Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, London 1990.
 • 32. Przedsiębiorstwo partnerskie, pod. red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Difin, Warszawa 2002.
 • 33. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 • 34. Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność, Poltext, Warszawa 2003.
 • 35. Smith - Hiliman A. V., EC Approach to Governance as Applied to the Modernisation o f Competition Policy, "European Business Review" 2006, voL 18, no. 1.
 • 36. Spence L. J., Coles A., Harris L. " The Forgotten Stakeholder? Ethics and Social Responsibility in Relation to Competition, "Business and Society Review" 2001, vol. 106, no. 4.
 • 37. Springer W., Ekonomiczne teorie regulacji konkurencji, "Ekonomista", nr 3/2010.
 • 38. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa 2005.
 • 39. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Badanie konkurencji w warunkach globalizacji, "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • 40. Stępień B., Sulimowka - Formowicz M., Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6/2004.
 • 41. Strategor: Zarządzanie firmq. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1997.
 • 42. Szymura - Tyć M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 • 43. Thomas M. J. (red. nauk.), Podręcznik marketingu, WN PWN, Warszawa 1998.
 • 44. World Competitiveness Report, Geneva 1994.
 • 45. Wziątek-Kubiak A., Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, "Ekonomista", nr 4/2001.
 • 46. Zerbini E., Castalado S., Stay in or Get out the Janus?: The Maintenance of Multiplex Relationships Between Buyers and Sellers, "Industrial Marketing Management" 2007, vol. 36, no. 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.