PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 66 Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw | 331--343
Tytuł artykułu

Ujawnienia ESG spółek notowanych na GPW w Warszawie a ich wyniki giełdowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EGS Disclosure by Companies Listed on Warsaw Stock Exchange and their Stock Market Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem pracy jest prezentacja obrazu polskich spółek giełdowych w kontekście ujawnień w obszarze ESG, a także zbadanie występowania wybranych pozytywnych efektów uwzględniania przez nie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Metodologia badania - Statystyka opisowa miar ujawnień ESG spółek notowanych na GPW (rynek główny i NewConnect). Analiza korelacji pomiędzy oceną ujawnień a wybranymi parametrami giełdowymi. Wynik - Nie odnotowano istotnych zmian miary ESG spółek rynku głównego w 2013 roku w porównaniu do roku 2012. Odnotowano niewielki wzrost przeciętnego poziomu oceny ESG dla spółek NewConnect. Wyniki analizy korelacji sugerują istnienie pozytywnej zależności pomiędzy oceną ESG spółek rynku głównego a stopą zwrotu oraz negatywnej zależności pomiędzy oceną ESG a zmiennością kursu akcji. Oryginalność/wartość - Wyniki dostarczają argumentów za postępowaniem społecznie odpowiedzialnym przez spółki giełdowe. Ukazują obszary do poprawy w kwestii ujawnień ESG polskich emitentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the paper is to present polish listed companies ESG disclosures and examine the occurrence of selected positive effects of socially responsible behaviour. Design/Methodology/approach - Descriptive statistics of ESG measure of polish listed companies (main market and NewConnect). Correlation analysis of ESG notes versus selected stock parameters. Findings - No relevant changes in ESG measure for main market companies in 2013 vs. 2012 were observed. Minor increase in ESG measure for NewConnect companies was found . Correlation analysis results suggest the existence of positive relationship between main market companies' ESG measure and stock returns and negative relationship between ESG measure and stock price volatility. Originality/value - Research results provide reasons for socially responsible behaviour of listed companies. Some areas of possible improvements in ESG disclosures are pointed out. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bassen A., Meyer K., Schlange J. (2006), The Influence of Corporate Responsibility on the Cost of Capital, November 2006, http://ssrn.com/abstract=984406 (9.02.2014).
 • Burke L., Logsdon J. M. (1996), How Corporate Social Responsibility Pays Off, "Long Range Planning", vol. 29.9, August.
 • Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa.
 • GES (2010), ESG reporting in New and Old Europe, www.reportingcsr.org/force_document.php?fichier=document_ 460.pdf&fi chier_old=GES_-_ESG_reporting_in_New_and_Old_Europe[1][1].pdf (09.02.2014).
 • Knox S., Maklan S. (2004), Corporate Social Responsibility: Moving Beyond Investment Towards Measuring Outcomes, "European Management Journal", vol. 22, no. 5.
 • KPMG (2013), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey- 2013.pdf (9.02.2014).
 • Maignan I., Ferrell O.C. (2001), Antecedents and benefits of corporate citizenship: an investigation of French businesses, "Journal of Business Research", vol. 51.
 • Marcinkowska M. (2009), Inwestycje społecznie odpowiedzialne, w: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, red. B. Filipiak, B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - przegląd badań, "Przegląd Organizacji" nr 12, s. 3-6.
 • Margolis J.D., Elfenbein H.A., Walsh J.P. (2009), Does it Pay to Be Good...And Does it Matter? A Meta-Analysis of the Relationship between Corporate Social and Financial Performance, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1866371 (149.092.20134).
 • Mercer M., Carpenter G., Wyman O. (2009), Shedding light on responsible investment: Approaches, returns and impacts, www.sirp.se/getfile.ashx?cid=46181&cc=4&refi d=1 (9.02.2014).
 • Miller P.W.B., Bahnson P.R. (2002), Quality Financial Reporting, McGraw-Hill.
 • ONZ (2007), UN Global Compact, Rainforest Alliance: Measuring Business Success from Sustainability Certification, www.unglobalcompact.org (14.09.2013).
 • Pearce B. (2003), Sustainability and business competitiveness, www.sproutdesign.co.uk/documents/Sustainability_ and_Business_Competitiveness.pdf (9.02.2014).
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", nr 12/2006.
 • Tapscott D., Ticoll D. (2003), The Naked Corporation: How the Age of Transparency Will Revolutionize Business, Free Press, New York.
 • Trudel R., Cotte J. (2008), Does being ethical pay?, "The Wall Street Journal", May, http://online.wsj.com/article/ SB121018735490274425.html (7.02.2014-14.09.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.