PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 123--134
Tytuł artykułu

Modernizaciâ ukrainskogo obŝestva kak imperativ social'noj èvolûcii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modernization of Ukrainian Society As a Social Evolution Imperative
Modernizacja społeczeństwa ukraińskiego jako imperatyw ewolucji społecznej
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Autor omawia fenomen modernizacji jako makroproces przejścia od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego i postindustrialnego, który przewiduje całkowitą albo częściową modernizację systemu społecznego w celu przyśpieszenia rozwoju; jako kompleks powiązanych ze sobą sfer życia społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturowego. Autor wskazuje, że sytuacja socjalno-kulturowa współczesnego świata jest nacechowana obecnością pola sił modernizacyjnych, które pociąga i popycha inne państwa do modelu liberalno-demokratycznego w rozwoju społecznym. Badacz ukazuje składowe paradygmatu modernizacyjnego współczesnej Ukrainy, udowadnia konieczność zmiany orientacji na wartości europejskie ale z zachowaniem specyfiki narodowej oraz socjokulturowych osobliwości procesu transformacyjnego. Główne zadanie modernizacji ukraińskiej polega na stworzeniu współczesnego społeczeństwa, współczesnych instytutów społecznych i infrastruktury, odbudowie świadomości swej "współczesności", kształtowaniu współczesnego obywatela - patrioty z innowacyjnym światopoglądem, myśleniem, kulturą. Autor dochodzi do wniosku, że problemy, przed którymi stoi Ukraina, nie sprowadzają się do problemów ekonomicznych. Jest to problem o charakterze systemowym, dlatego reformowanie stosunków ekonomicznych, zabezpieczenie ich stabilnej dynamiki, jak i nadanie zasadniczo nowych impulsów zmianom socjalnym jest możliwe jedynie na jakościowo nowej podstawie - na podstawie światopoglądowej konsolidacji społeczeństwa ukraińskiego, jego uwspółcześnienia, modernizacji, umocnienia liberalnych wartości rozwoju i demokracji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article studies the phenomenon of modernization as a large-scale process of transition from a traditional society to the modern and post-industrial society, assuming full or partial reconstruction of the social system in order to accelerate development; as a set of interrelated economic, political, social and cultural spheres of public life, modernization transformation manifests itself in the form of new values and norms of the disappearance of the old. The article characterizes two main types of modernization - organic and inorganic, with each having a time limit, design logic and certain subject and beneficiary, as well as two main approaches in the context of which is perceived and valued the process of modernization: linear-stage (formational) and civilization. It is proved that socio-cultural situation of the contemporary world is characterized by a force of modernization field that attracts and encourages other nations to the liberal democratic model of social development. The components of the modern Ukraine modernization paradigm are disclosed, the author proves the need to reorient Ukrainian modernization project European values while preserving national specificities, incorporate sociocultural features of a transformed society. The main purpose of the modernization of Ukrainian - is the creation of a modern society, modern social institutions and infrastructure, restoring consciousness of "modernity", the formation of citizen-patriot with an innovative outlook, mindset and culture. It is concluded that the problems before deciding which Ukraine stopped in its development cannot be reduced solely to economic; this problem more systematic order - problems unformed Ukrainian society. Therefore, the reform of economic relations, ensuring their stable balanced dynamics, as well as giving new impulses fundamentally social transformations are only possible on a new basis - on the basis of ideological consolidation of Ukrainian society, its contemporization, modernization, liberal values that have been approved and the development of democracy. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
123--134
Opis fizyczny
Twórcy
  • Žitomirskij Gosudarstvennyj Universitet Imeni Ivana Franko
Bibliografia
  • Межуев В. М. Ценности современности в контексте модернизации и глобализации // Информационный гуманитарный портал "Знание. Понимание. Умение" - 2009. - №1 - Философия. Политология.
  • Зайцев М.О. Модернізація і проблеми національної ідентичності // Україна в контексті євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. - Наукове видання. - Суми: Вид-во СумДУ, 2005.
  • Федотова В. Г. Плюсы и минусы модели «догоняющей модернизации» // Модернизация и национальные культуры.- М.: Горбачев-фонд, 1995.
  • Блохин Л.Ф. Традиционные экосоциальные системы как основа устойчивого развития в тропиках (на примере Западной Африки) // Человек: образ и сущность (гуманитарные аспекты). Биосфера, ноосфера и экология. Ежегодник ИНИОН РАН. - М., 1999.
  • Гальчинський А. С. Лібералізм: уроки для України: наук.-попул. есе. - К.: Либідь, 2011.
  • Гривинский Р. «За последние месяцы мы прошли этапы социальной эволюции, которые Запад переживал в течение многих десятилетий» // День. - 7-8 марта 2014.
  • Окара А. Н. Новая идея для новой Украины // День. - 2010. - 9 июня.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.