PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 135--143
Tytuł artykułu

Political Offense and the Shape of the Political System. Reflections on the Subject and Subject Matter Theory : Part 1

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przestępstwo polityczne a kształt systemu politycznego. Rozważania na temat teorii podmiotowej i przedmiotowej : część 1
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przestępstwo polityczne uznawane jest często jako zachowanie polegające na ataku na instytucję państwa, ale również jako określony czyn popełniony z motywów politycznych ukierunkowany przeciwko podmiotowi nie będącemu instytucją państwa, np. skierowany przeciwko politykowi reprezentującemu odmienny system wartości, światopogląd, wyznającemu inną religię, gloryfikującemu odmienną ideologię, itp. Ujęcie analizowanego zagadnienia badawczego w powyższym tekście - przestępstwa politycznego - w perspektywie problemowej, zostało oparte na ustaleniach występujących w ramach funkcjonowania współczesnych systemów politycznych oraz rozwiązaniach determinujących kształt prawa karnego, przy czym wykorzystano tutaj ogólne zasady prawnokarne determinujące kształt ustaleń normatywnych. Zasadnicza teza postawiona w prezentowanym artykule została związana z próbą odpowiedzi na pytanie - jakie czynniki przynależne systemowi politycznemu, oraz jak jego dynamiczność (możliwość zmiany, a także potencjał demokratyczności lub niedemokratyczności) wpływają na interpretowanie przez poszczególne ośrodki władzy publicznej istoty politycznego przestępstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Political offense is often regarded as a behavior involving an attack on an institution of the state, but also as a specific act committed with political motives directed against an entity which is not an institution of the state, for example, directed against a politician representing a different system of values, beliefs, practicing a different religion, glorifying a different ideology, etc. The view of the analyzed research issues in this text - a political offense - from the problem perspective, was based on the findings encountered in the functioning of modern political systems and solutions that determine the shape of criminal law, while at the same time using general principles of criminal law that determine the shape of normative arrangements. The main thesis put forward in the presented article has been linked to an attempt to answer the question - what factors related to a political system, as well as its dynamism (the ability to change, and the potential for democracy or nondemocracy) affect the interpretation of the essence of a political offence by particular centers of public authority. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
135--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Ciopiński Z., Political offenses on a comparable basis, "Scientific Papers of the Academy of Internal Affairs" 1986, no. 45.
 • Falandysz L., K. Poklewski-Koziełł, Political crime - an outline of problems, Archives of Criminology 1990, vol. XVI.
 • Indecki K., Criminal law in the face of terrorism and terrorist attack, Łódź 1998.
 • Kubiak J. R., Genesis and theories of political offense, "Palaestra" 1984, no.12.
 • Kubiak J. R., Political offense - the basic problems, "Lawfulness" 1986, no.8/9.
 • Linz J. Totalitarian and Authoritarian Regimes, Rienner, 2000.
 • Linz J., A. Stepan, Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1996.
 • Popławski H., Political offenses, "Scientific Papers of the Academy of Internal Affairs" 1986, no. 42.
 • Rozenband S., Political offense, [in:] Handy encyclopedia of criminal law, ed. W. Makowski, Warszawa 1936.
 • Sawicki J., Genocide. From the concept to convention 1933-1948, Kraków 1949.
 • Voegelin E., History of Political Ideas, vol. I-VIII, 1997-1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.