PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 23 | nr 2 | 92--108
Tytuł artykułu

Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The fundamental aim of this article is to verify an assumption according to which the proper Regulatory Impact Assessment (RIA) is a key factor in the rationality of law. Rational law is a law which is effective and able to realize and achieve social, economic and environmental aims determined and established by the lawmaker.

Methodology: The scope of this paper - which determines its structure - encompasses the definition of RIA, including its specific (but non-legal) forms such as benchmarking and evaluation. As far as we are concerned, these methods can provide - as a kind of Regulatory Impact Assessment - a significant tool for measuring the rationality of regulations. Furthermore, the usefulness of benchmarking and evaluation has been recognised by representatives of jurisprudence. We will also explain the concept and the assumptions of the rationality of law on the grounds and in the light of the case law of the Polish Constitutional Tribunal and the Supreme Administrative Court. This should allow to countercheck the main thesis of this paper. The methodology encompasses primary legal methods such as literature, case law and legislation analysis

Findings: An indispensable condition of the rationality of law is actual elimination of irrational regulations which were not subjected to the Regulatory Impact Assessment.

Practical implications: Although RIA is a problematic issue (in terms of its practical application), it is necessary to carry it out in order to assure the rationality of law. A good and desirable complement to Regulatory Impact Assessment are non-legal methods such as benchmarking and evaluation.

Originality: Originality and value of this survey lies in taking into account the case law of the Polish Constitutional Tribunal and the Supreme Administrative Court. Additionally, this paper is original in that it considers non-legal methods in the examination of the rationality of law. (original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
92--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kozminski University, Warsaw, Poland
 • Kozminski University, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Banszak, B. (2012). Konstytucja RP. Komentarz (Constitution of the RP. A Commentary). Warszawa: Legalis.
 • Bingham, T. (2011). The Rule of Law. London: Penguin Books.
 • Błachut, M., Gromski, W. and Kaczor, J. (2008). Technika prawodawcza (Legislative technique). Warszawa: C.H. Beck; Przegląd Legislacyjny, 3.
 • Christodoulidis, V.S. and Farmer, E.L. (2007). Jurisprudence. Themes and Concepts. London and New York: Routledge-Cavendish.
 • Florczak-Wątor, M. (2006). Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne (The case law of the Constitutional Tribunal and its legal implications). Poznań.
 • Henry, B.R. (1993-1994). Benchmarking and Antitrust. Antitrust Law Journal, 62.
 • Ioannou, B., Ferdinandusse, M., Lo Duca, M. and Coussens, W. (2008). Benchmarking the Lisbon Strategy, Occasional Paper, series 85, European Central Bank.
 • Jabłońska-Bonca, J. (1999). O prawie, prawdzie i przekonywaniu (On Law, Truth and Convincing). Koszalin: Miscellanea.
 • Jakubiak-Mirończyk, A. (2007). Recenzja. (Review). In: W. Szpringer and W. Rogowski (eds.), Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia perspektywy (Regulatory Impact Assessment - Handbook of RIA, experiences, perspectives). Warszawa: C.H. Beck.
 • Kopijkowski-Kożuch, A. (2010). Reforma regulacji w Polsce - stan obecny i perspektywy zmian (Regulatory reform in Poland - current state and prospects of change). In: M. Sakowicz (ed.), Ocena skutków regulacji w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej (Regulatory impact assessment in the experience of selected European Union states), Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
 • Lianos, I. and Geradin, D. (2013). Handbook on European Competition Law: Substantive Aspects. Cheltenham-Northhampton: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Miller, R. Le Roy (2010). Economics Today. Pearson.
 • Machelski, T. (2011). Racjonalność ekonomiczna jako podstawa legalności aktów normatywnych organów samorządu terytorialnego (Economic rationality as basis for the legality of acts of the local government). Finanse Komunalne, 7-8.
 • Matczak, M. and Pawłowski, P. (2007). Możliwości wykorzystywania oceny skutków regulacji przez Trybunał Konstytucyjny w ocenie konstytucyjności aktów prawnych (Possibilities of the Constitutional Tribunal using regulatory impact assessment in evaluating constitutionality of legal acts), In: W. Szpringer and W. Rogowski (eds.), Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia perspektywy (Regulatory Impact Assessment - Handbook of RIA, experiences, perspectives). Warszawa: C.H. Beck.
 • Morawski, L. (1988). Argumentacja, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe (Argumentation, rationality of law and evidence-related proceedings. Toruń: UMCS.
 • Morawski, L. (2000). Teoria prawodawcy racjonalnego a postmodernism (Theory of the rational legislator and postmodernism). Państwo i Prawo, 11.
 • Olejniczak, K. (2008). Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji (Introduction to evaluation). In: K. Olejniczak, M. Kozak and B. Ledzion (eds.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych.
 • Podręcznik akademicki (Theory and practice of public intervention evaluation. An academic handbook). Warszawa: WAiP.
 • Osiecka-Chojnacka, J. (2008). System oceny skutków regulacji w Polsce (System of regulatory impact assessment in Poland). Infos, 2.
 • Paździora, M. (2010). Racjonalność prawa w kontekście jego uzasadnienia - wybrane tezy (Rationality of law in the context of its justification. In: W. Staśkiewicz and T. Stawecki (eds.), Dyskrecjonalność w prawie (Discretionality in law). Warszawa: LexisNexis.
 • Rogowski, W. and Szpringer, W. (2007). Problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce - czy powstają nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa (Methodological problems of Regulatory Impact Assessment in Poland - are new perspectives arising of economic analysis of law). In: W. Szpringer and W. Rogowski (eds.), Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia perspektywy (Regulatory Impact Assessment - Handbook of RIA, experiences, perspectives). Warszawa: C.H. Beck.
 • Stachowiak-Kudła M. (2014). Wartościowanie decyzji publicznych metodą konsultacji z interesariuszami (Evaluating public decisions by the method of stakeholder consultations). In: B. Opaliński (ed.), Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym (Administrative Law in an interdisciplinary approach). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
 • Stawecki, T. and Winczorek, P. (2003). Wstęp do prawoznawstwa (Introduction to the Legal Theory). Warszawa: C.H. Beck.
 • Staronova, K. (2010). Regulatory Impact Assessment: Formal Institutionalization and Practice. Journal of Public Policy, 1.
 • Sześciło, D. (2014). O (nie)racjonalnym ustawodawcy na przykładzie regulacji tworzenia i zmiany parków narodowych (On (non-)rational legislator in the example of regulations on establishing and changing national parks). Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 4.
 • Veitch, S., Christodoulidis, E. and Farmer, L. (2007). Jurisprudence. Themes and Concepts. London and New York, Routledge-Cavendish.
 • Zubek, R. (2007). Jak i dlaczego reformować ocenę skutków regulacji w Polsce?(How and why reform regulatory impact assessment in Poland). Report commissioned by the Polish Ombudsman (final version 26/01/2007).
 • Zubek R., Analiza polskiej praktyki oceny skutków regulacji w latach 2001 - 2005 (An analysis of the Polish practice in regulatory impact assessement in 2001-2005). In: W. Szpringer and W. Rogowski (eds.), Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia perspektywy (Regulatory Impact Assessment - Handbook of RIA, experiences, perspectives). Warszawa: C.H. Beck.
 • Polish Constitutional Tribunal judgment of 31 March 1998, K 24/97, OTK ZU No. 2/1998, item 13.
 • Polish Constitutional Tribunal judgment of 22 June 1999, K 5/99, OTK ZU No. 5/1999, item 100.
 • Polish Constitutional Tribunal judgment of 25 February 1999, K 23/98, OTK 1999, No. 2, item 25.
 • Polish Constitutional Tribunal judgment of 17 May 2005, K 6/04, OTK ZU No. 5/A/2005, item 50.
 • Polish Constitutional Tribunal judgment of 12 January 2012, Kp 10/09, OTK-A 2012, No. 1, item 4.
 • Supreme Administrative Court judgment of 23 May 2014, II OSK 1009/14, CBOSA.
 • Supreme Administrative Court decision of 21 June 2012, II FW 1/12, CBOSA.
 • Supreme Administrative Court judgment of 2 February 2011, II OSK 132/10, CBOSA.
 • Supreme Administrative Court judgment of 8 January 2013, II OSK 2376/12, CBOSA.
 • Supreme Administrative Court judgment of 30 October 2013, II OSK 865/13, CBOSA.
 • Supreme Administrative Court judgment of 20 August 2014, II OSK 869/13, CBOSA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.