PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 243--249
Tytuł artykułu

Artur Schopenhauer jako twórca prawdziwej filozofii zła w interpretacji Mariana Zdziechowskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Arthur Schopenhauer as the Creator of the True Philosophy of Evil in the Interpretation of the Marian Zdziechowski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba analizy kolejnej części twórczości Mariana Zdziechowskiego w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczącej genezy zła. Rozważania zawarte w artykule rozpoczynają się od krótkiego słowa wstępnego wskazującego na inspiracje, którymi kierował się filozof. Zdaniem polskiego filozofa nie sposób radośnie, po augustyńsku wierzyć, że nie ma zła, że jest ono tylko brakiem bądź czymś drobnym i akcydentalnym. Należy uświadomić sobie, że zło istnieje i że jego byt jest bardzo mocny (o tym w pierwszej części: W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego. Odpowiedzi nie odnalazł również Zdziechowski w analizie zagadnień i interpretacji dzieł Schellinga, Secretana i Sołowjewa (o tym Unde malum? W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego (część 2). Zdaniem Zdziechowskiego największe szanse na odnalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące praprzyczyny zła są teksty Schopenhauera, dzięki któremu, także elementy nauki buddyjskiej zostały przeniesione na grunt europejski. Jest ona wyjątkowo istotna, przede wszystkim dlatego, że porusza najważniejszy jego zdaniem temat: zła i cierpienia w świecie, które było ignorowane przez większość myślicieli europejskich. To Schopenhauer zmusił ich do zainteresowania zagadnieniem zła, przezwyciężył dziewiętnastowieczny optymizm heglowski oraz złamał istniejące kanony myślenia. To właśnie pesymizm - według Zdziechowskiego - który wkradł się do Europy za Schopenhauerem, pozwala prawdziwie uświadomić sobie grozę problemu. Wydaje się, że filozofia Schopenhauera jest dla polskiego myśliciela prawdziwą filozofia zła. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyze the next part of the work of Marian Zdziechowski in the search of the answers concerning the origins of evil. The considerations contained in the article begins with a brief foreword indicating the inspiration that the philosopher guided. According to the Polish philosopher it is impossible, in an Augustynian way to believe that there is no evil, that it is only the lack of something, or something small and accidental. One should realize that evil exists and that its existence is very strong (about this in the first part: In search of the first cause of evil - Marian Zdziechowski' philosophy23. Zdziechowski did not also find the answer to this question in the analysis of issues and interpretation of the works of Schelling, Secret and Sołowjew (about that in Unde malum? In search of the first cause of evil - Marian Zdziechowski's philosophy (part 2). According to Zdziechowski the best chance of finding the answer to the question about the root causes of evil are the texts by Schopenhauer, through which, the elements of the Buddhist teachings have been moved into Europe. it is extremely important, primarily because in his opinion it touches the most important topic: the evil and suffering in the world, which was ignored by most of the thinkers of Europe. It was Schopenhauer who forced them to get interested in the issue of evil, he overcame the nineteenth century Hegelian optimism and broke the existing canons of thought. It is the pessimism - according to Zdziechowski - which has crept into Europe thanks to Schopenhauer, which truly allows to realize the horror of the problem. It seems that Schopenhauer's philosophy is for the Polish thinker the philosophy of true evil. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Tom
Numer
Strony
243--249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Garewicz J., Schopenhauer, Warszawa 2000.
 • Popławski S., Żywot filozofa. O książce Rudigera Safrańskiego Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii, Miesięcznik "Znak" nr 648: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/10541/zywot-filozofa-o-ksiazcerudigera- safranskiego-schopenhauer-dzikie-czasy-filozofii
 • Safrański R., Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii, Warszawa 2008.
 • Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, t. I.
 • Skoczyński J., Niemiecka filozofia życia, [w:] idem, Wartość pesymizmu, Kraków 1994.
 • Skoczyński J., Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego, Kraków 1983.
 • Stecko J., Unde malum? W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego (część 2), Humanities and Social Sciences, nr 20 (4/2013).
 • Stecko J., W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego (część 1), Humanities and Social Sciences, nr 20 (3/2013).
 • Tyburski W., Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka niemieckiej filozofii pesymizmu, Toruń 1995.
 • Zdziechowski M., Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, T. I, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.