PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 3 | 2801--2810
Tytuł artykułu

Organizacje pozarządowe i ich działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie - wybrane problemy

Warianty tytułu
Non-governmental Organizations and their Actions in Favour of the Improvement in the Safety in the Transport - Chosen Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem bezpieczeństwa współczesnych przewozów jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę wzrost wskaźnika motoryzacji oraz mobilności polskiego społeczeństwa. Dążąc do uzyskania optymalnego poziomu wskaźnika bezpieczeństwa, należy podejmować z jednej strony działania odnoszące się do tworzenia i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań dotyczących środków transportu, urządzeń sterowania ruchem czy infrastruktury oraz jej stanu, a z drugiej strony - uregulowania prawne i działania prewencyjne, które mają wpływać na kierujących pojazdami. O ile pierwsza grupa działań wymaga dużej wiedzy i zaangażowania znacznych środków, o tyle w przypadku działań prewencyjnych czasami wystarczy dobra wola zaangażowanych w działanie osób. Artykuł stanowi próbę ukazania działań i inicjatyw organizacji pozarządowych o różnym zasięgu oddziaływania, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa we współczesnych przewozach. (abstrakt oryginalny)
EN
The security issue of contemporary transports is particularly substantial taking into consideration the height of the indicator of the motorization and mobilities of the Polish society. Aspiring for getting the optimum level of the indicator of the safety one should from one side take action refer for creating and implementing high-tech solutions concerning means of transport, of devices of the guidance with move whether of the infrastructure and her state. On the other of regulations and preventive action which are supposed to influence drivers. Inasmuch as the first group of action requires the big knowledge and employing considerable centres, in case of preventive action good deeds will sometimes be enough free of persons involved in action. The article constitutes the attempt of showing action and initiatives of non-governmental organizations about the different reach to have an influence which directly or indirectly are contributing to the improvement in the safety state in contemporary transports. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2801--2810
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Poczta Polska SA
Bibliografia
 • [1] Energy, transport and environment indicators. 2012 edition. Eurostat. European Commission 2012.
 • [2] Gądek-Hawlena T., Rola służb celnych w kształtowaniu bezpieczeństwa w świetle postanowień wspólnotowych - zarys problemu. W: Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, red. A. Szecówska, J. Dzieńdziora, S. Musioł, Państwowa Wyższa Szkoła w Raciborzu, Racibórz 2008.
 • [3] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id+3876791_dostęp_17.12.2010.
 • [4] http://misie.sos.pl/stowarzyszenie-misie-ratuja-dzieci.html_05.05.2013.
 • [5] http://osektorze.ngo.
 • [6] http://statystyka.policja.pl/portal/st/1302/76562/Wypadki_drogowe__raporty_roczne.html_10.05.32013r.
 • [7] http://www.drogaibezpieczenstwo.org.pl/sub,pl,cele.html_05.05.2013.
 • [8] http://www.drogaibezpieczenstwo.org.pl/sub,pl,dzialalnosc.html_05.05.2013.
 • [9] http://www.fundacjanadzieja.org.pl/dzialalnosc.html_05.05.2013,
 • [10] http://www.fundacjanadzieja.org.pl/fundacja.html_05.05.2013.
 • [11] http://www.kierowcabezpieczny.pl/fundacja.php_05.05.2013,
 • [12] http://www.pbd.org.pl/o-nas_05.05.2013.
 • [13] http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2010/org_pozarzadowe.pdf_12.11.2012.
 • [14] http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/sprawozdanie_z_ustawy/sprawozdanie_06_09_2012.pdf_12 .11.2012.
 • [15] http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,dotyczace,III,sektora,380.htm_27.11.2012.
 • [16] Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009..
 • [17] Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 • [18] Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
 • [19] Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K.Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
 • [20] Transport miejski. Ekonomika i organizacja. red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo UniwersytetuGdańskiego, Gdańsk 2008.
 • [21] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,Dz.U. 2010.234.1536.
 • [22] Yaziji M., Doh J., Organizacje pozarządowe a korporacje, PWE, Warszawa 2011.
 • [23] Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, t. I,red. R. Krystek, WKŁ - Politechnika Gdańska, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.