PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 3 | 2811--2826
Tytuł artykułu

Transport Infrastructure in the Face of Challenges concerning security and reliability of Transport and Logistics Macrosystems

Warianty tytułu
Infrastruktura transportu wobec wyzwań bezpieczeństwa i niezawodności makrosystemów transportowego i logistycznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Transport system (macro-system) constitutes an integral part of domestic logistics system, i.e. logistics macro-system. Hence, its reliability and effectiveness have to be estimated in form of performed both transport and logistics goals. In real terms, the level of carried out tasks within the transport system depends on technical and organizational effectiveness of transport and logistics processes performed within the framework of logistics macro-system. In turn, such effectiveness and efficiency are strongly determined within the transport and logistics macro-system by existing there level of safety and reliability. They are specified, however, in both areas predominantly by appropriate condition and quality of transport infrastructure. The main goal of the study is to analyze the existing relations between the transport system and logistics macro-system regarded in terms of safety and reliability, which should be secured by logistics infrastructure existing within these systems. It underlies as substantial physical basis for efficient material and information flows in macro-logistics system. The logistics infrastructure network, together with its integral transport component which main elements of vital importance constitute so called critical infrastructure, have been assessed from the point of view of safety and reliability standards' creation. Consequently, it has been indicated that such requirements can be met only by the highest quality transport infrastructure i.e. its network which belongs to the TEN-T priority standards, applied currently only to the basic and complementary infrastructure network. (original abstract)
System transportu (makrosystem) jest integralnym elementem krajowego systemu (makrosystemu) logistycznego. Jego niezawodność i efektywność oceniana musi być zatem tak przez pryzmat realizacji stawianych mu celów i zadań transportowych, jak też logistycznych. W wymiarze realnym poziom realizacji tych zadań uzależniony jest od sprawności techniczno-organizacyjnej i skuteczności realizowanych procesów transportowych i logistycznych w ramach makrosystemu logistycznego. Sprawność ta i skuteczność jest z kolei silnie determinowana istniejącym w ramach systemu transportowego i logistycznego poziomem bezpieczeństwa i niezawodności. Bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania obu systemów i tym samym realizowanych tam procesów transportowych i logistycznych, określona jest natomiast w głównej mierze odpowiednim stanem i jakością infrastruktury transportu. Zasadniczym celem opracowania jest zatem analiza istniejących współzależności miedzy systemem transportowym i makrosystemem logistycznym, postrzeganych w aspekcie bezpieczeństwa i niezawodności, jakie zapewniać powinna istniejąca w tym układzie infrastruktura logistyczna, stanowiąca zasadniczą bazę materialną realizacji przepływów w makrosystemie logistycznym. Sieć infrastruktury logistycznej z jej podstawowym komponentem transportowym, której podstawowe elementy zalicza się do infrastruktury krytycznej, oceniono pod kątem możliwości kreowania standardów bezpieczeństwa i niezawodności. Wskazano jednocześnie, że wymogi te może spełniać jedynie sieć infrastruktury transportu o najwyższym standardzie, tj. zaliczana do układu TENT, a w tym głównie sieci bazowe i kompleksowe konstruowane obecnie w UE. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2811--2826
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdynia Maritime University
Bibliografia
 • [1] Abt S.: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
 • [2] Dyrektywa Rady 2008/114/WE ustanawiająca procedurę rozpoznawania i wyznaczania elementów infrastruktury krytycznej.
 • [3] Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej - The European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) [w:] Komunikat Komisji Europejskiej EU z 2006 r. COM(2006) 786 final.
 • [4] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-706_pl.htm (05.10.2012).
 • [5] Klein M.: Competition in Network Industries. The Word Bank. Policy Research Working Paper 1591. Washington DC, April 1996.
 • [6] Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej. Raport końcowy cz. D projektu badawczego NCBiR N R10 0027 06. Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badan przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych wykonanych pod kierunkiem M. Jacyny. Politechnika Warszawska. Warszawa 2011.
 • [7] Newbery P. M.: Privatising network industries. CESifo Working Paper. No. 1132. Category 9. Industrial Organization. February, 2004.
 • [8] Nowa polityka transeuropejskiej sieci transportowej. Zagadnienia dotyczące planowania i wdrażania. Dokument roboczy KE. Bruksela, styczeń 2011.
 • [9] Roadmap to a Single European Transport Area - Towards competitive and resource efficient transport system. White Paper. SEC(2011) 391 final. COM(2011) 144 final, Brussels 2011.
 • [10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Dz.U. L 276 z 20.10.2010.
 • [11] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. KOM (2011) 650 wersja ostateczna/2. 2011/0294(COD). Bruksela, 2011.
 • [12] Skowronek C., Saryusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, 1999.
 • [13] Szymonik A.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. I, Difin S.A., Warszawa 2010.
 • [14] Szymonik A.: Procesy logistyczne. "Logistyka" Nr 4, 2010.
 • [15] Transport Infrastructure - TEN-T. Revision of TEN-T guidelines. EC. Mobility and Transport. Brussels 2011.
 • [16] Wniosek w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Komisja Europejska, 2011/0294 (COD) , Bruksela 2011.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.