PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 28 | 6--14
Tytuł artykułu

The Right to Good Administration - Outline

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prawo do dobrej administracji - zarys zagadnienia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Standardem europejskim jest zasada dobrej administracji wywodzącą się z idei państwa prawnego, wspólną dla tradycji konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Obejmuje ona miedzy innymi obowiązek starannego i bezstronnego zbadania relewantnych okoliczności sprawy, obowiązek rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, obowiązek uzasadnienia decyzji, prawo do bycia wysłuchanym i dostępu do akt. (abstrakt oryginalny)
EN
European standard is the principle of good administration derived from the idea of the rule of law, the constitutional traditions common to the Member States of the European Union. It includes, inter alia, the obligation to examine carefully and impartially of relevant circumstances of the case, the obligation to hear the case within a reasonable time, the obligation to give reasons for decisions, the right to be heard and access to the file. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Bojanowski E., Prawo do dobrej administracji (kilka refleksji), "Gdańskie Studia Prawnicze" 13(2005).
 • Bojanowski E., Zasada dobrej administracji - prawo do dobrej administracji: odniesienia polskie (kilka uwag), in Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, eds. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska, Warszawa 2009.
 • Bojanowski E., Zasada dobrej administracji (kilka refleksji), in Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011.
 • Dauter-Kozłowska A., Prawo do dobrej administracji w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i w świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, in Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej, eds. C. Mik, K. Gałka, Toruń 2009.
 • Granat M., Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej, in Jakość administracji publicznej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marcina Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26 IX 2004 r.), ed. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004.
 • Izdebski H., Zasada dobrej administracji i prawo do dobrej administracji w świetle standardów Rady Europy, in Sześćdziesiąt [60] lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, ed. H. Machińska, Warszawa 2009.
 • Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji a art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, in Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy. III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka (Olsztyn, 29-30 V 2003 r.), eds. B. Sitek i in., Olsztyn 2004.
 • Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w latach 2004-2007, in Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, ed. J. Czajowski, Kraków 2007.
 • Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, "Państwo i Prawo", 7(2003).
 • Kawka I., Zasada dobrej administracji w prawie wspólnotowym, in Zasady ogólne prawa wspólnotowego. Materiały konferencyjne (Białobrzegi, 2006.10.19-20), ed. C. Mik, Toruń 2007.
 • Lipowicz I., Prawo do dobrej administracji, http://bip.nik.gov.pl
 • Lipowicz I., Prawo obywatela do dobrej administracji, in Państwo w służbie obywateli. Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Łódź 2005.
 • Lis A., Prawo do dobrej administracji podstawą praworządności, in Praworządność w dobie kryzysu, eds. J. Luty, R. Piestrak, Stalowa Wola 2013.
 • Lis A., Zasady postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji, in Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego, ed. D. Gil, Lublin 2013.
 • Milecka K., Dobra administracja - prawo, zasada, standard, in Europeizacja prawa administracyjnego, ed. I. Rzucidło, Lublin 2011.
 • Milecka K., Zasada dobrej administracji w orzecznictwie sądów unijnych, Vol. 1-2, "Europejski Przegląd Sądowy" 2(2012) and 3(2012).
 • Niewiadomski Z., Kodeks Dobrej Administracji a polska procedura administracyjna, in Jakość administracji publicznej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marcina Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26 IX 2004 r.), ed. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004.
 • Niewiadomski Z., Prawo do dobrej administracji - prawo podmiotowe czy deklaracja polityczna? in Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Niepołomice, 2009.01.14-17.), ed. K. Sieniawska, Warszawa 2009.
 • Niewiadomski Z., Prawo obywatela do dobrej administracji, in Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, eds. J. Wroceński, J. Krajczyński, Vol. 2, Warszawa 2009.
 • Oniszczuk J., Prawo jednostki do dobrej administracji publicznej, in Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, ed. J. Osiński, Warszawa 2011.
 • Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 IX 2002 r., eds. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • System Prawa Administracyjnego, Vol. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.
 • Tyrawa D., Dobra administracja a jej kontrola, in Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, eds. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2010.
 • Tyrawa D., E-administracja w kontekście prawa do dobrej administracji, in Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, eds. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012.
 • W poszukiwaniu dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Warszawa, 29-30.11.2007 r.), eds. H. Izdebski, H. Machińska, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.