PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 28 | 21--27
Tytuł artykułu

Legalność testów penetracyjnych w świetle art. 269b Kodeksu karnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legality of Penetration Testing under art. 269b of Polish Penal Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Art. 169b Kodeksu karnego kryminalizuje produkcję, dystrybucję i pozyskiwanie złośliwych programów i urządzeń (definiowanych jako programy i urządzenia przystosowane do popełniania jednego lub więcej z enumerowanych przestępstw). Nie rozstrzyga on jednak, co do możliwego zgodnego z prawem użycia takich programów i urządzeń. Artykuł jest próbą wywnioskowania statusu prawnego jednego z takich zastosowań - metody testowania bezpieczeństwa komputerowego znanej jako test penetracyjny - zarówno przez badanie kontratypów, jak i językową i funkcjonalną wykładnię prawa. Oprócz tego, w artykule znajdują się propozycje de lege ferenda zmierzające do ujednoznacznienia problemu poprzez zmianę art. 169b. (abstrakt oryginalny)
EN
Art. 169b of Polish Penal Code criminalises production, acquisition and distribution of malicious software and devices (defined as software and devices adapted to commit one or more of the enumerated crimes). It does not, however, elaborate on possible lawful use of such software and devices. This paper attempts to infer the legality of one such use - a computer security testing method known as penetration testing - through legal justifications as well as linguistic and functional interpretations of law. Also provided are de lege ferenda proposals meant to clarify the issue through the modification of art. 169b. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, student
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Nr 179, poz. 1485.
 • Adamski A., Rządowy projekt dostosowania polskiego kodeksu karnego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości [w:] Secure 2003. Materiały konferencyjne, Warszawa 2003.
 • Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, Toruń 2001.
 • Allen L., Advanced penetration testing for highly-secured environments, Birmingham 2012.
 • Daniluk P., Ocena społecznej szkodliwości czynu, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 6.
 • Engebretson P., Hacking i testy penetracyjne. Podstawy, Gliwice 2013.
 • Fagan M.E., Design and code inspections to reduce errors in program development, "IBM Systems Journal" 1976, nr 3.
 • Gienas K., Prawnik na łączach. Zwalczanie cyberprzestępczości w świetle art. 269b Kodeksu Karnego - problem tzw. hacking tools, "Edukacja Prawnicza" 2006, nr 4.
 • Jędrzejewski Z., Zgoda dysponenta dobrem a struktura przestępstwa, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 5.
 • Kalitowski M., Część szczególna, rozdział XXXIII, art. 269b [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2012.
 • Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków 2006.
 • Liderman K., Czy "audyt bezpieczeństwa informatycznego" jest tym samym co "audyt informatyczny"?, "Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki" 2004, nr 21.
 • Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1969.
 • Marek A., Komentarz karny. Komentarz, LEX 2007.
 • OWASP Testing guide v3, red. M. Meucci, Bel Air 2008.
 • Penetration testing procedures & methodologies, red. S. Helba, Nowy Jork 2011.
 • Słownik języka polskiego. Tom drugi. L - P, red. M. Szymczak, Warszawa 1979.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
 • ISACA, Glossary of terms, http://www.isaca.org/Pages/Glossary.aspx?tid=651&char=P (stan na: 25 listopada 2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.