PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 28 | 64--75
Tytuł artykułu

Polityka wynagrodzeń a profil ryzyka firmy inwestycyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Remuneration Policy and Risk Profile of the Investment Firm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego skłaniają do refleksji nad właściwymi mechanizmami ograniczenia ryzyka działalności firm inwestycyjnych. W ramach Unii Europejskiej, Dyrektywą 2010/76/UE (CRD III) wprowadzono nowe zasady dotyczące polityki wynagrodzeń dla firm inwestycyjnych. Ich głównym celem jest ograniczenie ryzyka funkcjonowania firm inwestycyjnych. Mają one charakter ostrożnościowy. Autor wykazuje, że będą one miały ograniczony wpływ na obniżenie ryzyka działalności tych instytucji finansowych, a ich wdrożenie będzie dla nich w praktyce trudne. Celem niniejszego artykułu jest ocena, z punktu widzenia firmy inwestycyjnej, proponowanego przez prawodawcę unijnego podejścia do problemu polityki wynagrodzeń mającej wpłynąć na obniżenie ryzyka funkcjonowania tego rodzaju instytucji finansowej. W ramach niniejszego artykułu w pierwszej kolejności prezentuje się podłoże problemu. Następnie analizuje się pojęcie polityki wynagrodzeń oraz jej wpływ na wymogi adekwatności kapitałowej. W dalszej części przedstawia się obszary podlegające zmianom, stanowiące dla firm inwestycyjnych wyzwanie w zakresie ich wdrażania w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The experience of the recent financial crisis leads to reflections on the relevant mechanisms of risk reduction of an investment firms activity. Within the European Union, Directive 2010/76/EU (CRD III) introduced new rules regarding the remuneration policy for investment firms. The main goal is to reduce the risk of the investment firms activity. This is a prudential regulation. The author demonstrates that the abovementioned regulations will have limited impact on reducing the risk of the activities of these financial institutions as well as their implementation will be difficult for them in practice. The purpose of this article is to evaluate, from the point of view of an investment firm, proposed by the EU legislator approach to remuneration policy aimed at reducing the risk of the operation of this type of financial institution. In the first part of the following paper the grounds of the problem are presented. Then the concept of remuneration policy and its impact on capital adequacy requirements is analyzed. In the following part of the paper the areas subject to changes constituting a challenge for investments firms, in terms of their implementation in practice are delivered. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--75
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Aseff J.G., Santos M.S., Stock Options and Managerial Optimal Contracts Stock Options and Managerial Optimal Contracts, "Economic Theory", Vol. 26, No. 4 (Nov., 2005), s. 813-837.
 • Barrios V.E., Blanco J.M., The effectiveness of bank capital adequacy regulation: A theoretical and empirical approach, "Journal of Banking and Finance", Volume: 27, Issue: 10, October, 2003, s. 1935-1958.
 • Blum J., Do capital adequacy requirements reduce risks in banking?, "Journal of Banking & Finance", 23 (1999) s. 755-771.
 • Blum J., Hellwig M., The macroeconomic implications of capital adequacy requirements for banks, "European Economic Review", Volume: 39, Issue: 3-4, April, 1995, s. 739-749.
 • Borokhovich K.A., Brunarski K.R., Parrino R., CEO Contracting and Antitakeover Amendments, "The Journal of Finance", Vol. 52, No. 4 (Sep., 1997), s. 1495-1517.
 • Calem P., Rob R., The Impact of Capital-Based Regulation on Bank Risk-Taking, "Journal of Financial Intermediation", Volume: 8, Issue: 4, October, 1999, s. 317-352.
 • Choi A., Golden Parachute as a Compensation-Shifting Mechanism, "Journal of Law, Economics, & Organization", Vol. 20, No. 1 (Apr., 2004), s. 170-191.
 • Commision Recommendation on remuneration policies in the financial services sector, Komisja Europejska, Bruksela, 30 kwietnia 2009 r., C(2009) 3159, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/financialsector_290409_en.pdf, 5 grudnia 2011 r.
 • Compensation Principles and Standards Assessment Methodology, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, styczeń 2011 r., http://www.bis.org/publ/bcbs166.pdf, 5 grudnia 2011 r.
 • Evans J.D., Hefner F., Business Ethics and the Decision to Adopt Golden Parachute Contracts: Empirical Evidence of Concern for All Stakeholders, "Journal of Business Ethics", Vol. 86, No. 1 (Apr., 2009), s. 65-79.
 • FSF Principles for Sound Compensation Practices, Financial Stability Forum, 2 kwietnia 2009 r., http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf, 5 grudnia 2011 r.
 • High-level principles for Remuneration Policies, Committee of European Banking, 20 kwietnia 2009 r., http://www.eba.europa.eu/getdoc/34beb2e0-bdff-4b8e-979a-5115a482a7ba/High-level-principles-for-remuneration-policies.aspx, 5 grudnia 2011 r.
 • High-level principles for Remuneration Policies, Committee of European Banking, 20 kwietnia 2009 r., http://www.eba.europa.eu/getdoc/34beb2e0-bdff-4b8e-979a-5115a482a7ba/High-level-principles-for-remuneration-policies.aspx, 5 grudnia 2011 r.
 • J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Warszawa 1998.
 • Lambert R.A., Larcker D.F., Weigelt K., The structure of Organizational Incentives, "Administrative Science Quarterly", Vol. 38, No. 3 (Sep., 1993), s. 438-461.
 • Lynch L.J., Perry S.E., An overview of management compensation, "Journal of Accounting Education", Volume: 21, Issue: 1, 1st quarter, 2003, s. 43-60.
 • Machlin J.C., Choe H., Miles J.A., The Effects of Golden Parachutes on Takeover Activity The Effects of Golden Parachutes on Takeover Activity, "Journal of Law and Economics", Vol. 36, No. 2 (Oct., 1993), s. 861-876.
 • Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, styczeń 2011 r., http://www.bis.org/publ/bcbs178.pdf, 5 grudnia 2011 r.
 • Singh H., Harianto F., Top Management Tenure, Corporate Ownership Structure and the Magnitude of Golden Parachutes Top Management Tenure, Corporate Ownership Structure and the Magnitude of Golden Parachutes, "Strategic Management Journal", Vol. 10, Special Issue: Strategic Leaders and Leadership (Summer, 1989), s. 143-156.
 • Thakor A.V., Capital Requirements, Monetary Policy, and Aggregate Bank Lending: Theory and Empirical Evidence, "Journal of Finance", Vol. 51, No. 1 (March, 1996), s. 279-324.
 • Dyrektywa 2010/76/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. Urz. UE L 329 z 14 grudnia 2010 r.).
 • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE z 30 czerwca 2006 r., L 177, s. 1 ze zm.).
 • Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji (Dz.Urz. UE z 30 czerwca 2006 r., L 177, s. 201 ze zm.).
 • Dyrektywa 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz.U. UE z 17 listopada 2009 r., L 302).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.