PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 4 | 3630--3638
Tytuł artykułu

Klaster jako platforma rywalizacji i współpracy między podmiotami świadczącymi usługi logistyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Cluster as a Platform for Competition and Cooperation between Providers of Logistic Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonujące się obecnie silne procesy globalizacyjne, umocniły pozycję klastrów jako podstawowego czynnika przyczyniającego się do wzrostu konkurencyjności zarówno gospodarek regionalnych jak i krajowych. Relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami klastra, umożliwiają jednoczesne występowanie rywalizacji, jaki i współpracy w niektórych obszarach. Zagadnienie to jest szeroko analizowane w literaturze przedmiotu, w odniesieniu do klastrów przemysłowych. Jednakże w ostatniej dekadzie zjawisko klasteringu można zaobserwować także wśród podmiotów świadczących usługi logistyczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie idei tworzenia klastrów w branży TSL. W ramach empirycznej ilustracji zagadnienia w artykule przywołano przykłady europejskich inicjatyw klastrowych takich jak: Waloński Klaster Logistyczny czy Klaster Logistyczny Dolnej Austrii. Na ich tle omówiono przykład "Śląskiego Klastra Logistycznego". (abstrakt oryginalny)
EN
Strong processes of globalization have strengthened the position of clusters as a basic factor that influences the improvement of the competitiveness of the economies. Relations between members of the cluster have the nature of competition and cooperation. In the literature, this phenomenon is analyzed in the context of industrial clusters. However, in the last decade clusters began to emerge also in the logistics sector. The purpose of this article is to present the idea of creating clusters in TSL sector. As the empirical ilustration in the article were used inter alia: "Cluster of Transportation and Logistics in Wallonia", "Logistik Cluster Niederösterreich". Against them were discussed the Polish example "Silesian Logistic Cluster". (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3630--3638
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kieorwanie" nr 4/2002.
 • [2] Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P.: Niebieskie księgi. Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004.
 • [3] Dobrzyńska E.: Europejskie klastry logistyczne, "Economy and Management" nr 4/2011.
 • [4] Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S.: Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, Szczecin 2011.
 • [5] Elsner W.: Regional service clusters and networks. Two approaches to empirical identification and development: the case of logistics in the German port city-states Hamburg and Bremen, International Review of Applied Economics nr 1(24)/2010.
 • [6] Fujita M.: The Spatial Economy. Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge 2001.
 • [7] Kaźmierski J.: Klastry jako źródło efektów synergicznych i instrument zarządzania regionalnego, Acta Universitatis Lodzienis. Folia Oeconomica 251/2011.
 • [8] Kładź K., Kowalski A.M.: Stan rozwoju klastrów w Polsce, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Weresa M.A. (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • [10] Kowalski A.M.: Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, "Gospodarka Narodowa" nr 5-6(225-226)/2010.
 • [11] Kozak M.: Klastry - wyzwanie dla rozwoju MŚP w Polsce, "E-mentor" nr 1(28)/2009.
 • [12] Kuczewska J.: Efekty wewnętrzne współpracy w klastrach, Analizy i Opracowania KEIE UG, nr 2/2011.
 • [13] Markowski T.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, Strzelecki Z. (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • [14] Porter M.E.: Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • [15] Roman M.: Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej, "Zarządzanie i Finanse" nr 1, cz.3/2013.
 • [16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U.06.226.1651).
 • [17] Sołda-Gwiżdż T., Bereś A.: Sektor B+R i otoczenia biznesu a rozwój klastrów w województwie opolskim. Badania FGI, [w:] Sfera B+R i otoczenia biznesu a rozwój klastrów w województwie opolskim, Duczmala W., Potwora W. (red.), Wyd. INSTYTUT ŚLĄSKI Sp. z o.o., Opole 2011.
 • [18] Stanieda J.: Strategia kompetycji w klastrach, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T.20, nr 1/2012.
 • [19] Stawiarska E.: Klastry logistyczne jako mechanizmy rozwoju regionu i konkurencyjności śląskich przedsiębiorstw.
 • [20] Zrobek J.: Marketing w klastrach logistycznych, Acta Universitatis Lodzienis. Folia Oeconomica 251/2011.
 • [21] http://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/BRM/promocja_inwestycyjna/Puls_Biznesu,_nr_228_(3746),_ wtorek _27_listopada _2012.pdf.
 • [22] http://mapa.targeo.pl/Gliwice.
 • [23] http://raportysponsorowane.onet.pl/biznes2/1660672,1281979,993928,5416,0,gliwice.html.
 • [24] http://www.arl.pl/en/aktualnosci.php?news=109&wid=7.
 • [25] http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/logistyczny-klaster-w-gliwicach-ciagle-nastarcie,30385.html.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.