PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 357--374
Tytuł artykułu

Związki podejścia do zarządzania jakością z teorią interesariuszy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Connections of an Approach to Quality Management with Stakeholders Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące podejścia do zarządzania jakością w perspektywie teorii interesariuszy. Celem artykułu jest wykazanie, w jakim zakresie podejście do zarządzania jakością nawiązuje do teorii interesariuszy. W podejściu do zarządzania jakością występuje pojęcie interesariuszy, których definicji nie można uznać za jednoznaczną ze względu na brak zgodności zapisów norm PN-EN ISO 9000:2006 i PN-EN ISO 9004:2010. Zgodność struktury interesariuszy w podejściu do zarządzania jakością ze strukturą interesariuszy w teorii interesariuszy została częściowo potwierdzona, przy czym stopień zgodności można uznać za niski. Reasumują należy stwierdzić, że nowelizacja norm ISO mylnie wskazuje, że podejście do zarządzania jakością w pełnym (lub dużym) zakresie nawiązuje do zarządzania interesariuszami czy teorii interesariuszy. W związku z tym podejście do zarządzania jakością nie pomaga w określeniu miejsca, roli i znaczenia interesariuszy w zarządzaniu jakością.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents considerations relating to the approach to quality management in the perspective of stakeholder theory. The approach to quality management consists of: PN-EN ISO 9000:2006, PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 9004:2010, PN-ISO 10014:2008 and the models of excellence. The purpose of this article is to demonstrate the extent to which quality management approach refers to the theory of stakeholders. The development of stakeholder theory caused various definitions of stakeholders and the criteria for their classification. In the approach to quality management there is the "stakeholders" term. The definition of "stakeholders" is not clear because of the lack of conformity with PN-EN ISO 9000:2006 and PN-EN ISO 9004:2010. The compliance of structure of stakeholders in the approach to quality management with the structure of stakeholder theory has been partially confirmed, although the degree of compliance can be considered low. In conclusion it should be noted that the revision of ISO standards falsely indicates that the approach to quality management refers in the full scope to the range of stakeholder management and stakeholder theory. Low internal consistency of the elements forming the approach to quality as assessed by the criterion of stakeholder theory should be also emphasized. This justifies the claim that the quality management approach does not help in determining the place, role and importance of stakeholders in quality management.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Dale B.G., Zairi M., Van der Wiele T., Williams A.R.T., 2000, Quality is dead in Europe - long live excellence. True or false?, "Measuring Business Excellence" vol. 4 no. 3.
 • Ditlev-Simonsen C.D., Wenstop F., 2013, How stakeholders view stakeholders as CSR motivators, "Social Responsibility Journal" vol. 0, no. 1.
 • Brudlak H., Gołębiewski T. (red.), 2001, Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, PWE, Warszawa.
 • Garoui N., Jarboui A., 2012, Stakeholder Theory, Corporate Governance, and Cognitive Mapping Techniques, "Journal of Arts, Science & Commerce" vol. III, issue 2(2), April.
 • Gasparski W. (red.), 2012, Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.
 • Haffer R., 2011, Samoocena i pomiar wymiotów działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Harrison J.S., Bosse D.A., Phillips, R.A., 2010, Managing for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage, "Strategic Management Journal" no. 31.
 • Jabłoński A., 2013, Modele zrównoważonego biznesu, Difin, Warszawa.
 • Kierżuń W., 1997, Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Noga A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., 1998, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2009, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • PN-EN ISO 9000:2006, 2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • PN-EN ISO 9001:2009, 2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • PN-EN ISO 9004:2010, 2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • PN-ISO 10014:2008, 2008, Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Postuła I., 2013, Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rok B., 2002, Społeczna odpowiedzialność w praktyce zarządzania, Prace Naukowe nr 940, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Roszkowska P., 2011, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Rybak M., 2004, Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Szczepańska K., 2009, Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Szczepańska K., 2013, Doskonalenie zarządzania jakością. Podstawy, ocena, perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Wachowiak P., 2013, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L. (red.), 2008, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Wu M., 2012, Managing Stakeholders: An Integrative Perspective on the Source of Competitive Advantage, "Asian Social Science" vol. 8, no. 10, August.
 • www.wikipedia.org (12.10.2013).
 • www.efqm.org. (25.05.2014).
 • Yamak S., Suer O., 2005, State as a stakeholder, "Corporate Governance" vol. 5, no. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.