PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 202 Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci | 148--159
Tytuł artykułu

Mikroprzedsiębiorstw spin off

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Culture of Innovation Academic Spin Off
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie akademickich przedsiębiorstw spin off warunkuje proces komercjalizacji wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Tym samym utrwalenie postaw i zachowań proinnowacyjnych w tych organizacjach stanowi jeden z istotnych czynników determinujących ich konkurencyjność. Co ważne, budowanie kultury innowacyjności wpływa na dostrzeżenie i wykorzystanie przez firmy szans rynkowych, co podnosi ich poziom przedsiębiorczości. Mając na uwadze powyższe właściwości, zasadne jest podjęcie próby analizy kształtowania kultury innowacyjności mikroprzedsiębiorstw spin off. Tym samym dla realizacji niniejszego celu opracowania niezbędne jest przedstawienie rozważań teoretycznych opartych na literaturze przedmiotu w zakresie istoty oraz determinant kultury innowacyjności, jak również pojęcia akademickich przedsiębiorstw spin off. Charakterystyka podstawowych zagadnień pozwoli na weryfikację hipotezy badawczej, która brzmiała: budowanie i utrwalanie kultury innowacyjności jest nierozerwalnie związane z działalnością akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off. (fragment tekstu)
EN
The article is a theoretical-empirical. The main goal is to analyze a culture of innovation in academic spin off. In the first part is presented determinants of innovation academic spin-off companies. Theoretical considerations were the basis for presenting the empirical part of the results of own research conducted among academic spin-off entrepreneurs in Zachodniopomorskie, Lubuskie and Wielkopolskie Region. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bachnik K.: Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej. W: Innowacyjność w teorii i praktyce. Red. M. Strużycki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M.: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa 2010.
 • Dziekoński K., Chwiećko J.: Innowacyjność przedsiębiorstw z branży TSL. "Economics and Management" 2013, nr 2.
 • Ferraresi A.A., Quandt C.O., dos Santos S.A, Frega J.R.: Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance. "Journal of Knowledge Management" 2012, No. 5.
 • Gadomska-Lila K.: Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych. "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 1.
 • Helm R., Mauroner O., Dowling M., Pöhlmann K.: Spin-offs from public R&D organisations. "International Journal of Business and Globalisation" 2013, Vol. 11, No. 3.
 • Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • Korpysa J.: Mikrouwarunkowania tworzenia własnej działalności. "Przegląd Organizacyjny" 2011, nr 10.
 • Korpysa J.: Postawy przedsiębiorcze młodzieży wsi popegeerowskiej - wyniki badań. "Problemy Zarządzania" 2012, nr 2.
 • LejprasA., Stephan A.: Locational conditions, cooperation, and innovativeness: evidence from research and company spin-offs. "Annals of Regional Science" 2011, 46 (3).
 • Mueller K.: Academic spin-off's transfer speed - analyzing the time from leaving university to venture. "Research Policy" 2010, 39(2).
 • Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Oniszczuk-Jastrząbek A.: Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Penc J.: Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich. Difin, Warszawa 2010.
 • Schumpeter J.A.: Comments on a plan for study of the entrepreneurship. W: Economics and sociology of capitalism. Red. R. Swedberg. Princeton University Press, Princeton 1991.
 • Trompenaars F.: Kultura innowacji: Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Wojtczuk-Turek A.: Kulturowe determinanty innowacyjność przedsiębiorstw. W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Red. M. Juchnowicz. Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Wright M., Clarysse B, Mosey S.: Strategic entrepreneurship, resource orchestration and growing spin-offs from universities. "Technology Analysis & Strategic Management" 2012, Vol. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.