PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 375--388
Tytuł artykułu

Doskonalenie zarządzania budowlanym procesem inwestycyjnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improvement of Management of Construction Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono analizę procesu inwestycyjnego, który charakteryzuje się znaczną zmiennością parametrów, dotyczących zarówno przedmiotu inwestycji, jak i podmiotów uczestniczących w jej realizacji, oraz szerokim zakresem oddziaływania społecznego. Zmienność warunków prowadzenia procesu i odpowiedzialność społeczna często generują konieczność szybkiego podejmowania decyzji o znacznym stopniu ryzyka. Stąd stale poszukuje się nowych możliwości kompleksowego projektowania odrębnych struktur organizacyjnych, opartych na elastycznym planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ciągłym doskonaleniu stylu i technik zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents that investment process is characterized by considerable variability in the parameters of both the object of investment, as well as the actors involved in its implementation and a wide range of social impact. Variability of process conditions and social responsibility often generate the need for rapid decision making with a high degree of risk. Hence, constantly looking for new ways of designing a complex of separate organizational structures, based on a flexible planning and organizing of investment and continuous improvement of style and management techniques.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska; COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
Bibliografia
 • Barker S., Cole R., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010.
 • Davidson Frame J., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Difin, Warszawa 2013.
 • Drobniak A., Ocena projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Kitlińska W., Janowska J., Woźniak C., Proces inwestycyjny w budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • Kozioł W., Łochańska D., Machniak Ł., Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce; "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne", maj-czerwiec 2010.
 • Lacey M., Scrum, Helion, Gliwice 2014.
 • Lent B., Zarządzanie procesami prowadzenia projektów, Difin, Warszawa 2005.
 • Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2013.
 • Palion K., Proces inwestycyjny w ujęciu systemowym, PTE Warszawa 1976.
 • Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Perkowski M., Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Płoński M., Proces Inwestycyjny i eksploatacja, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 • Skrzypek E., Przydatność zarządzania projektami w procesie wzrostu efektywności organizacji. Mat. Konf. Nauk. Zarządzanie organizacją zorientowaną projektowo, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • Sypniewski D., Nadzór nad procesem budowlanym, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Tkaczyk S. (red.), Quality Management Selected Aspects, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Tkaczyk S., Kowalska-Napora E., Strategia zarządzania jakością, Difin, Warszawa 2012.
 • Tkaczyk S., Syta J., Zarządzanie Jakością - Doskonalenie Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010.
 • Tkaczyk S., Wierzbicka M., Analiza FMEA w zarządzaniu przedsięwzięciami. Mat. Konf. Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
 • Tkaczyk S., Wierzbicka M., Dokumentacja projektowa determinantą sukcesu realizacji inwestycji budowlanej, Mat. Międz. Konf. Nauk. Sukces 2004, Kazimierz Dolny 2004.
 • Tkaczyk S., Wierzbicka M., Doskonalenie zarządzania przedsięwzięciami. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia. EXCELLENCE 2006. Kazimierz Dolny 2006, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 • Tkaczyk S., Wierzbicka M., Kryteria wyboru oferty w zamówieniach publicznych, Mat. Konf. Nauk. Jakość - Informacja - Wiedza jako czynniki sukcesu firmy, Lublin 2003.
 • Tkaczyk S., Wierzbicka M., Standaryzacja czy innowacja? Adaptacyjne zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym - Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej INNOVATION 2008. Kazimierz Dolny 2008, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 • Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
 • Walica H. Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem procesu inwestycyjnego, TNOiK, Katowice 1979.
 • Weiss Z., Projektowanie współbieżne - Concurrent Engineering, Politechnika Poznańska, Poznań 1998.
 • Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E., Gierulski W., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2014.
 • Wysocki R., Mcgary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.