PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 66 Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw | 643--652
Tytuł artykułu

Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Unconventional Creative Accounting Instruments Regarding Intangible Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Prezentacja instrumentów kreatywnej rachunkowości w obszarze wartości niematerialnych. Oprócz tradycyjnie rozumianej polityki bilansowej można wskazać na rozwiązania charakterystyczne dla dynamicznej gospodarki, w której mają miejsce liczne transakcje fuzji i przejęć. Transakcje te mogą być wykorzystane w celu budowy odpowiedniego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym. Metodologia - Na przykładzie polskiej spółki giełdowej wskazano główne założenia polityki rachunkowości w odniesieniu do przejętych wartości niematerialnych, a także przeanalizowano potencjalne skutki zmiany tych założeń. Wartość - artykuł zawiera podstawy teoretyczne oraz empiryczną weryfikację wpływu polityki rachunkowości na obraz sytuacji finansowej jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Presentation of instruments of creative accounting referring to intangible assets. Next to the traditional accounting policy there are instruments typical of dynamic economy with numerous mergers and acquisitions. This transactions may be used to build a desirable image of entity in its financial statement. Methodology - The main rules of accounting policy regarding intangible assets purchased in M&A were analyzed. Furthermore, the article depict the infl uence of changing this rules on the financial statement. Value - The article contains theoretical basics and empirical verification of the infl uence of balance sheet policy on the image of financial situation of the entity. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Budzińska O. (2011), Wpływ szacowania stopy dyskontowej na wiarygodność wyceny wartości użytkowej środków trwałych, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • eurocash.pl/pub/pl/uploaddocs/raporty-okresowe/jednostkowy.1365 517303.pdf (8.11.2013).
 • Gos W., Hońko S. (2011), Know-how jako składnik aktywów, w: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Hołda A. (2006), Rodzaje i podstawowe techniki oszust księgowych, w: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • http://www.vistulagroup.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe (8.11.2013).
 • Kamiński R. (2003), Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Ars boni et aequi, Poznań.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3.
 • Sawicki K. (2001), Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą, w: Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą (red. K. Sawicki), "EKSPERT", Wrocław.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2013 r. poz. 1030.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r. poz. 330.
 • Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej (2012), red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne nr 125, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Za i przeciw wartości godziwej. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej (2012), red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne nr 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.