PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 5 | nr 1-4 | 23--36
Tytuł artykułu

Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część IV: Koncepcje pieniądza wybranych ekonomistów klasycznych)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Views on the Role of Money in the History and Theory of Economics. (Part 4: Some Ideas Concerning Money Among Selected Classical Economists
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie - z uwagi na ograniczenia wydawnicze w skrótowej formie - kilku charakterystycznych koncepcji pieniądza głoszonych przez wybranych reprezentantów ekonomii klasycznej. Nie jest to zatem i być nie może, wyczerpująca prezentacja wszystkich poglądów na pieniądz jakie artykułowali nader liczni przedstawiciele tej szkoły. Przy tym należy mieć na względzie i to, że na dobrą sprawę nie wypracowali oni rozbudowanego i w zupełności koherentnego systemu tez, zasługującego w pełni na miano kompletnej teorii pieniądza.Celowo więc stosuje się tu i często w całym tekście określenie "koncepcja" a nie "teoria" pieniądza, bowiem jak wypada się zgodzić ze współczesnym wnikliwym badaczem historii myśli ekonomicznej: "Ekonomia klasyczna właściwie nie posiadała teorii pieniądza jako systemu poglądów na temat roli pieniądza w gospodarce. Istniały jedynie luźne poglądy, z których znaczna część była sformułowana w okresie przedklasycznym". Tym niemniej były pewne wspólne założenia i idee dotyczące problematyki pieniężnej dość zgodnie wyznawane przez większość ekonomistów klasycznych.(fragment tekstu)
EN
The purpose of the article is to present - due to editorial requirements in short - several ideas of money which were typical to selected classical economists. So, there is not a complete presentation of views on money expressed by numerous representatives of the classical school. And of course, it must be taken into account, that the classics did not elaborate the fully developed and coherent system of theses, attempting to be treated as the complete theory of money. For that reason, the term "idea" or "view" is used here deliberately instead of the "theory" of money. As one of contemporary historian of economic thought declared: "Classical economics did not have the theory of money as the system of views on the role of money in economy. There were only some incoherent ideas and most of them were formulated during the preclassical period" (Bartkowiak 2008, p. 60). Nevertheless, there were some common assumptions and ideas accepted by most classical economists. First of all there were a strong belief of neutral role of money in economy and stemming from that dogma of full dichotomy between the so-called nominal and real spheres of economy. Both ideas have occurred so strongly (due to classical domination among economic theories) that they still exist as part of paradigm of contemporary economic orthodoxy. Their still current importance explains the interest and need to describe some of ideas concerning money expressed even occasionally by great classical economists like Adam Smith, David Ricardo or John Stuart Mill. On the other hand, there were some very interesting and intellectually stimulating achievements in the field of monetary analysis out of "the very core" of the classical school. Those achievements were made by such less known economic thinkers such as Richard Cantillon or David Hume (the latter of course was very known as the philosopher but not as the classical economist). So it is the next aim of the article to show their substantial heritage to the monetary theory(original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowiak R. (2008); Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa.
 • Belka M. (1993); Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów. Materiały konferencji naukowej nt. "Polityka monetarna a wzrost ekonomiczny i zmiany strukturalne w gospodarce polskiej", NBP - SGH - UW, Stara Wieś.
 • Blaug M. (1994); Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa.
 • Brzoza-Brzezina M. (2000); Neutralność pieniądza a badanie mechanizmów transmisji monetarnej w Polsce. W: "Bank i Kredyt" nr 3.
 • Daniluk M. (2010); Rynki finansowe w zglobalizowanej gospodarce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa.
 • De Soto J. H. (2009); Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Wydawnictwo Instytutu Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Drabowski E. (1987); Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu. PWN, Warszawa.
 • Fedorowicz Z. (1993); Teorie pieniądza. Poltext, Warszawa.
 • Goryszewski R. (2002); Koncepcja neutralności pieniądza i jej implikacje dla polityki pieniężnej. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa.
 • Goryszewski R. (2010); Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (część III: Zarys koncepcji i praktyki merkantylizmu). W: "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie" (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie), Zeszyt 1-4, Tom IV, Ciechanów, s. 13-31.
 • 11. Kaźmierczak A. (1994); Pieniądz i bank w kapitalizmie. PWN, Warszawa.
 • Kokoszczyński R. (2004); Współczesna polityka pieniężna w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lange O. (1961);Prawo Saya: nowe sformułowanie i krytyka. W: Pisma ekonomiczne i społeczne 1930-1960. PWN, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D. C. (1998); Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lipiński E. (1981);Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa.
 • Mill J. S. (1966); Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, tom II. PWN, Warszawa.
 • Mises L. von (2007); Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Wydawnictwo Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Nasiłowski M. (1998); Historia myśli ekonomicznej - dlaczego studiujemy? KeyText, Warszawa.
 • Ricardo D. (1957); Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. PWN, Warszawa.
 • Smith A. (1954); Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom 1. PWN,Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.