PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 13 Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych w wybranych sektorach gospodarki | 199--234
Tytuł artykułu

Turystyka kwalifikowana w okresie transformacji w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Active Kinds of Tourism in Poland During the Period of Transformations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeplatanie się istotnych wartości społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych jest cechą charakterystyczną wielu opisów turystyki kwalifikowanej. W związku z wielością funkcji ta forma turystyki jest różnie definiowana. Istnieje także wiele różnych podziałów turystyki, w których aktywne formy turystyczne stanowią element różnych dziedzin turystyki. Dodatkową trudność stanowi istnienie wielu terminów pokrewnych i zazębiających się opisujących te same formy uprawiania turystyki. Jedną z przyczyn takiego stanu jest obecne przenikanie się wytworzonej przez lata rdzennie polskiej terminologii turystycznej i napływającej do nas terminologii używanej powszechnie na świecie. Nie jest celem ani ambicją autora niniejszego opracowania kategoryczne opowiedzenie się za pozostaniem przy tradycyjnym, czy przyjęciem zachodniego nazewnictwa. Dokonany przegląd pojęć ma za zadanie jedynie przedstawienie terminologii używanej przy opisie turystyki kwalifikowanej. Przesłanką podjęcia powyższego problemu jest umiejscowienie zjawiska turystyki kwalifikowanej w całokształcie zagadnień związanych z turystyką oraz przedstawienie i ocena polityki turystycznej prowadzonej przez organy administracji państwowej i lokalnej i pokazanie na tym tle miejsca turystyki kwalifikowanej jako dziedziny, która z wyżej przytoczonych powodów powinna zostać objęta szczególnymi względami.(fragment tekstu)
EN
The most important part of this topic is understanding the Polish term "turystyka kwalifikowana" which directly translated into English is "qualified tourism". It has a very similar meaning to the English term active tourism, but it includes also the tourist's positive attitude and knowledge about the visited area. That's why it is pointed out as the most valuable kind of tourism. By a qualified form of tourism we mean mostly cycling, yachting, canoeing, skiing, hiking, speleology and horse riding. Still for a few years the term active tourism has been used in Poland too. Sometimes also those kinds of tourism are treated as a part of a bit bigger term "specialised tourism" which also may include the pilgrim's tourism and the tourism to the health-resorts. The qualified tourism was treated by the previous authority as an important part of the social policy because it was perceived as a form of improving the citizen's required attitudes. However, it was developed only as a domestic tourism and after the removal of the political barriers the demand for it fell rapidly together with the demands for all kinds the of domestic tourism. Nowadays, the Office of Physical Culture and Tourism (UKFiT) is responsible for the Polish tourist policy also including the active tourism. The most important document illustrating UKFiT's conception of the development of the active tourism in Poland was the "Qualified tourism" containing the "Ways of development of the qualified tourism". It highlights the social, educational and the sanitary functions of the active kinds of tourism. Also the active kinds of tourism are the important part the of realisation of the PHARE-Tourin programme of the development of the Polish tourist industry. Poland, owning many suitable areas for the active tourism can treat them as a really competitive product on the international tourism market. The active tourism has been found as a very promising way of tourism. However, it must be remembered that it isn't easy to improve quickly the Polish tourism infrastructure up to a satisfying level for the demanding foreign tourists. What is missed is the connection between the ways of forming the demand included in the UKFiT's documents and the improvement of the supply included in the Tourin programmes. These actions cannot be undertaken independently. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Turystyka kwalifikowana. Praca zbiorowa pod red. Z. Mikołajczaka. Centralny Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej, Warszawa 1976, s. 19.
 • K. Horczyński, L. Powolny: Wybrane zagadnienia z turystyki i krajoznawstwa. Część II. AWF, Katowice 1989, s. 130.
 • W.W. Gaworecki: Ekonomika i organizacja turystyki. PWN, Warszawa 1982, s. 63.
 • T. Łobożewicz: Turystyka kwalifikowana. PTTK, Warszawa 1973, s. 8.
 • Z. Kruczek, S. Sacha: Geografia atrakcji turystycznych Polski. Oficyna Wydawnicza Ostoja, Kraków 1995, s. 4.
 • O. Rogalewski: Zagospodarowanie turystyczne. WSZiP, Warszawa 1974, s. 13-24.
 • A.S. Kornak: Ekonomika turystyki. Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1998, s. 36.
 • T. Kudła: Marketing w turystyce specjalistycznej na przykładzie turystyki brydżowej. W: Marketing - jakość w turystyce. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod red. J. Feczko. AWF, Katowice 1997, s. 249.
 • J. Bogucki: Podstawy metodyczne całościowego spojrzenia na środki rekreacji w przyrodzie. W: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystycznych form rekreacji. AWF, Warszawa 1984, s. 10.
 • R. Harajda: Zarys metodyki kształcenia turystyczno-krajoznawczego. Materiały metodyczno-szkoleniowe Z.G. PTTK. T. II. Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa 1982, s. 6.
 • Z. Kruczek: Krajoznawstwo a turystyka kwalifikowana. W: Krajoznawstwo w imprezach turystyki kwalifikowanej. Materiały pokongresowe 1979, s. 20.
 • Z. Bielczyk: Zasady organizowania wycieczek i obozów. AWF, Warszawa 1970, s. 23.
 • R. Bar, A. Doliński: Turystyka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 25.
 • T. Jakubowski: Krajoznawstwo "noszone" przez turystykę - jego wartości wychowawcze i oświatowe. W: Naukowcy krajoznawstwu. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Z.G. PTTK, Wrocław 1978, s. 86.
 • A. Kuchcińska, J. Kuchciński: Elementy turystyki i geografii turystycznej. CZS - Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1986, s. 14.
 • S. Strogulski: Poradnik organizatora turystyki w zakładzie pracy. Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1970, s. 28.
 • A.S. Kornak, M. Łoyba-Montyger: Ekonomika turystyki. PWN, Warszawa 1985, s. 65-66.
 • S. Medlik: Leksykon podróży turystyki hotelarstwa. PWN, Warszawa 1995, s. 229.
 • P.A. Wight: North American Ecotourists: Market Profile and Trip Characteristics. "Journal of Travel Research" 1996, Vol. 1.
 • J. Zaremba: Krajoznawstwo w turystyce kwalifikowanej. Komisja Krajoznawcza Zarządu Wojewódzkiego PTTK, Wrocław, s. 5.
 • J. Pawlik: Humanistyczne i duchowe funkcje turystyki. W: Turystyka szansą rozwoju kraju. Materiały pokongresowe. Kongres Turystyki Polskiej. UKFiT, Warszawa 1995, s. 146.
 • R.F. Muli, K.G. Bayless, C.M. Ross, L.M. Jamieson: Recreational sport management. Humań Kinetics, Champaign 1997, s. 6.
 • S. Wodejko: Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997, s. 170.
 • U. Szubert-Zarzeczny: Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce. AE, Wrocław 1996 s. 201.
 • L. Butowski: Organizacja turystyki w Polsce. Przegląd struktur. Agencja Promocji Turystyki Mart, Warszawa 1996, s. 22-26.
 • A. Gotowt-Jeziorska: Koncepcja polityki przestrzennej w sferze działań związanych z turystyką i zagospodarowaniem turystycznym kraju. W: Kongres Turystyki Polskiej. UKFiT, Warszawa 1995, s. 237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.