PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 203 Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce | 79--90
Tytuł artykułu

Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy - przykład Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Jobless Growth in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone badanie potwierdziło występowanie bezzatrudnieniowego wzrostu polskiej gospodarki. Jednocześnie wykazano, że rynek pracy stosunkowo późno reagował na wzrost gospodarczy, zatrudnienie wzrastało dopiero wtedy, gdy stopa wzrostu gospodarczego kształtowała się na poziomie ponad 4,5%, a w przemyśle i w budownictwie ta granica była jeszcze wyższa. Wykorzystany w badaniu model liniowy okazał się przydatny do analiz na szczeblu całej gospodarki i tylko dwóch jej sekcji: przemysłu i budownictwa. W pozostałych sekcjach zależności są prawdopodobnie bardziej skomplikowane, na co wskazują wyniki przeprowadzonego badania histerezy. (fragment tekstu)
EN
Economic growth is one of the conditions that contribute to the labour market. It is dependent primarily on the productivity of physical capital and human capital. With a high rate of growth of labour productivity, economic growth is at zero or negative growth rate of employment. This phenomenon in the literature is referred to as jobless growth. The article contained the results of a study on this phenomenon on the Polish labour market. The subject of the analysis was the relationship between GDP growth and jobs in the corporate sector in Poland and their variation in selected sections of the national economy, 1997-2011. Studies have shown that the growth in the Polish economy is jobless. Taken was also an attempt to demonstrate that under these conditions, there is a phenomenon of hysteresis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bolonek R. (2008): Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. http://www.univ.rzeszow.pl/ pliki/Zeszyt12/20.pdf.
 • Czyżewski A.B. (2002): Wzrost gospodarczy a popyt na pracę. Referat na konferencję NBP Reformy strukturalne a polityka pieniężna Falenty, 24-26 października. http://nbp.pl/konferencje/falenty2002/pdf_pl/czyzewski.pdf.
 • Ekonomia rynku pracy (2007). Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Hellwig Z. (1993): Wykrywanie sprzężeń zwrotnych w gospodarce za pomocą nieliniowego współczynnika korelacji. "Ekonomista", nr 2.
 • Jędrzejek M. (2004): Bezrobocie a dynamika zmian gospodarczych. W: Postępy ekonometrii. Red. A.S. Barczak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T. (2004): Czy cele zatrudnieniowe strategii lizbońskiej są realistyczne? http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki/01_ue_sl_gow/r04.pdf.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (2004): Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska-tendencje i oczekiwania na przyszłość. W: Przyszłość pracy w XXI wieku. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa.
 • Łyko J. (2008): Szacowanie bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. W: Problemy gospodarki światowej. Red. M. Noga, M. Stawicka. Prace Naukowe nr 1191, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 • Melich-Iwanek K. (2011): Przyczynek do badań histerezy bezrobocia. W: Społeczna rola statystyki. Red. W. Ostasiewicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 165, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Pokrywka Ł.: Wzrost gospodarczy a rynek pracy. http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/ wpis.566 (dostęp: 02.01.2013).
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2000): Ekonomia. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Siedlecka U. (1996): Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. PWE, Warszawa.
 • Siedlecki J., Siedlecka U. (1990): Histereza procesów ekonomicznych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 513, Wrocław.
 • Mały Rocznik Statystyczny (2000-2012). GUS, Warszawa.
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007). http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_ makroekon_PLK_HTML.htm.
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (1997-2011). GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.