PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 7 | nr 1-4 | 43--62
Tytuł artykułu

Wokół poglądów na rolę pieniądza w historii i teorii ekonomii (część V: Poglądy na pieniądz Karola Marksa)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Views on the Role of Money in the Economy in the History and Theory of Economics (Part v: Karl Marx's Views on Money)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poprzedni, czwarty artykuł w ramach zamierzonego cyklu prezentacji dorobku myśli ekonomicznej w zakresie teorii pieniądza, zawierał omówienie koncepcji monetarnych wybranych ekonomistów klasycznych. Tym razem, zgodnie zarówno z sekwencją historyczną, jak też istotnym powinowactwem merytorycznym, przyszła kolej na Karola Marksa. Celem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie poglądów na pieniądz autora Kapitału. Nie jest to wbrew pozorom zadanie łatwe. Podstawowa trudność polega tu na tym, że ten kontrowersyjny, ale zarazem niewątpliwie znaczący i twórczy myśliciel, nie pozostawił w swojej bogatej spuściźnie zwartej, całościowej odautorskiej prezentacji teorii pieniądza. Zamiast tego na kartach jego rozlicznych dzieł spotykamy - obok obszernych notatek i komentarzy do wielu wcześniejszych teorii pieniądza - raczej przyczynki niż pełną wersję jego własnej teorii monetarnej. Znajduje to swoje potwierdzenie nawet w tytułach niektórych książek Marksa. Bo oto dwie z nich, i to te w których wypowiadał się na temat zagadnień pieniężnych stosunkowo najpełniej, noszą jakże znamienne tytuły: Zarys krytyki ekonomii politycznej z lat 1857-1859 oraz Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej z 1859 r. W tej sytuacji podjęta w artykule próba rekonstrukcji marksowskiej teorii pieniądza nie pretenduje bynajmniej do rangi całościowej i wyczerpującej jej prezentacji. Stanowi ona raczej dalece niepełne przedstawienie wybranych poglądów Marksa na pieniądz i jego rolę w gospodarce i społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The previous yearbook, the fourth article in a series of presentations within the intended achievements of economic thought in the theory of money, included a discussion of monetary concepts of selected classical economists. This time, in accordance with both the historical sequence, as well as significant affinity substance, it is time for Karl Marx. The purpose of this article is therefore to present the author's of "Capital" views on money. This is not an easy task. The main difficulty here is in the fact that this controversial, but at the same time undoubtedly significant and creative scholar, did not leave in its rich heritage, compact comprehensive presentation of the theory of money. Instead, we can come across the pages of his numerous works - next to extensive notes and comments on many earlier theories of money - a rationale rather than full version of its own monetary theory. This is confirmed even in the titles of some books by Marx. In two of them he showed his opinion on monetary policies, are entitled: Outline of the critique of political economy in the years 1857-1859 and Contribution to the Critique of Political Economy from 1859. In this situation the attempt to reconstruct Marx's theory of money does not aspire to comprehensive and complete rank. It is rather far incomplete presentation of selected Marx's views on money and its role in the economy and society. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
43--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Arystoteles (2004) Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bartkowiak R. (2008) Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bochenek M. (2004) Szkice o ekonomii i ekonomistach. Wydawnictwo MADO, Toruń.
 • Bogle J. C. (2009) Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Encyklopedia zarządzania, mfiles.pl/pl/index.php/Austriacka_teoria_pieniądza; (data dostępu: 14.11.2012).
 • Godłów-Legiędź J. (1992) Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goryszewski R. (1989) Thorstein Veblen a Karol Marks. Próba analizy porównawczej teorii rozwoju społeczno-gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Goryszewski R. (2007) Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii. Część I: Starożytny 'merkantylizm' grecki - próba rekonstrukcji. W: "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie" (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie), Zeszyt 1-4, Tom I, Ciechanów, s 21-38.
 • Goryszewski R. (2010) Przedsiębiorstwa w pułapce "finansjalizacji". Czyli o fatalnych skutkach dominacji spekulantów nad przedsiębiorcami (niepokoje historyka myśli ekonomicznej), w: L. Jasiński, S. Sudoł (redakcja naukowa), Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 • Goryszewski R (2010) Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii. Część III: Zarys koncepcji i praktyki merkantylizmu. W: "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie), Zeszyt 1-4, Tom IV, Ciechanów.
 • Goryszewski R. (2010) O niektórych skutkach dominacji kultury pieniądza i ignorowania historii ekonomii. W: "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" nr 2, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 • Goryszewski R. (2011); Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część IV: Koncepcje pieniądza wybranych ekonomistów klasycznych). W: "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie), Zeszyt 1-4, Tom V, Ciechanów.
 • Goryszewski R., Kotowska E. (2012) U źródeł teorii i praktyki finansów publicznych. Część III: Finanse publiczne w ujęciu wybranych ekonomistów klasycznych. W: "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" nr 2, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 • Harvey D. (2008) Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Ingham G. (2011) Kapitalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Keynes J. M. (1985) Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wydanie II, PWN, Warszawa.
 • Kowalik T. (2000) Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Marks K. (1955a) Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1955b) Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1957) Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1970) Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1976) Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.. W: Marks K., Engels F., Dzieła, tom 1, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1986) Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K., Engels F. (1957) Listy o 'Kapitale', Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Mill J. S. (1966) Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, tom 2, PWN, Warszawa.
 • Mises L. von (2012) Teoria pieniądza i kredytu, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Morawski W. (2002) Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości. Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 • Roubini N., Mihm S. (2011) Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Roubini N. (2011); Wywiad dla Reutersa, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/ debata/marks-wiecznie-zywy/ (data dostępu: 15.01.2013).
 • Veblen T. (1971) Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.