PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 71 Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej | 43--60
Tytuł artykułu

Koncepcja "Sprawozdania z instrumentów finansowych" (SFI) jako narzędzia ochrony interesu publicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Statement of Financial Instruments as a Tool for Protecting the Public Interest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest prezentacja koncepcji "Sprawozdania z instrumentów finansowych" jako nowego elementu sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia. Metoda badania - W artykule wykorzystano dwie metody badawcze: historyczną (obejmującą wszystkie jej etapy: heurystykę, hermeneutykę, syntezę) oraz dedukcji (której szczególnym przypadkiem jest metoda aprioryczna). Wyniki - Wynikiem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że proponowana koncepcja zwiększa użyteczność i przydatność sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia w obszarze instrumentów finansowych i w efekcie - także zakres ochrony interesu publicznego. Oryginalność/wartość - Przedstawiona koncepcja sprawozdania ma charakter autorski. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the article is to present the concept of Statement of Financial Instruments as a new component of general purpose financial statements. Research method - The article is based on two research methods - historical method (including all of its stages: heuristic and hermeneutic synthesis) and deduction method (in which a special case is the a priori method). Results - The result of the study is the statement that proposed approach improves the usability and usefulness of the financial statements in the general purpose financial instruments and, consequently, the scope of protection of the public interest. Originality/value - The presented concept of a report for financial instruments is the authors' original contribution. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bek-Gaik B. (2012), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Błażyńska J. (2011), Dylematy wyceny we współczesnej rachunkowości, w: Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe 191, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Buczkowska A. (2004), Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w Polsce, w: Rachunkowość we współczesnej gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 387, "Prace Katedry Rachunkowości" nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Budzińska O. (2012), Metodologiczne problemy wyznaczania wartości godziwej, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 125, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Bulski M. (2011), Skutki błędnych decyzji inwestycyjnych jako przyczyna kryzysu przedsiębiorstwa, w: Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, red. K. Znaniecka, M. Gorczyńska, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 77, Katowice.
 • Dziudzik S. (2007), Zasady przedłużania i odraczania terminu płatności podatku, "Doradca Podatnika" 48-49/2007.
 • Gierusz J. (2009), Dylematy wyceny inwestycji w nieruchomości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 53 (109), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Gierusz J. (2011), Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 62 (118), Warszawa.
 • Gierusz J., Gawrońska J. (2012), Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 66 (122), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Gos W. (2010), Istota i zasady rachunkowości finansowej, w: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według Ustawy o rachunkowości, część I, red. K. Sawicki, Expert, Wrocław.
 • Grabiński K. (2010), Wycena i jej aktualizacja w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Gut P. (2010), Kreatywna księgowość, w: Rachunkowość zaawansowana, część II. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, red. A. Kamela-Sowińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • Hulicka M. (2008), Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczanie asymetrii informacji na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kamela-Sowińska A. (2008), Ile warta jest pszczoła, czyli nowa rachunkowość, w: Wartość i wycena w ekonomii i rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Kamela-Sowińska A. (2010), Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości, w: Rachunkowość zaawansowana część II - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, red. A. Kamela-Sowińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Kędzior M. (2012), Nowa formuła prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Krzywda D. (2010), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Kutera M., Surdykowska S.T. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Lefebvre R., Simonova E., Scarlat M. (2009), Fair Value Accounting: The Road to Be Most Travelled, Issue in Focus, Certified General Accountants Association of Canada, Ontario.
 • Luty Z. (2010), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 56, SKwP, Warszawa.
 • Maurer H. (2003), Ogólne prawo administracyjne, tłum. red. K. Nowacki, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Meredyk K. (2003), Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Micherda B. (2012), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2011), Problem opcji walutowych w polskich przedsiębiorstwach w latach 2007- 2009, w: Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, red. K. Znaniecka, M. Gorczyńska, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 77, Katowice.
 • Mućko P. (2012), Wycena w wartości godziwej w świetle asymetrii informacji i potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 125, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Pęciak R. (2011), Subiektywizacja teorii ekonomii, w: Marginalizm zachodni, red. U. Zagóra-Jonszty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Pilch T. (1977), Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU 2001 nr 149, poz. 1674 ze zm.), w artykule - RMF.
 • Samelak J. (2011), Kierunki zmian współczesnej sprawozdawczości finansowej, w: Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Stępień K. (2012), Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Stuebs Jr M.T., Thomas C.W. (2011), Principles-based Accounting: The Case for Principled Judgment, w: Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, red. C. Jeffrey, t. 15, Emerald Group Publishing Limited, Bingley.
 • Surdykowska S.T. (2012), Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Difin, Warszawa.
 • Szczyrba A., Tobis A. (2010), Zawinił system czy ludzie? Rachunkowość jako jedna z przyczyn światowego kryzysu finansowego, w: Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. S. Sojak, P. Kozak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • The Economist (2012), August 18th-24th.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 19 listopada 1994 r. nr 121, poz. 591; tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.); w artykule - Uor.
 • Walińska E. (2010), Bilans - propozycja nowej formuły sprawozdawczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 56 (112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Wróbel A. (2000), Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym, w: Administracja publiczna u progu XXI wieku, red. Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl.
 • Wyrzykowski M. (1986), Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.