PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 61 Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe | 141--160
Tytuł artykułu

Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wagner's Law in the Local Government's Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W nauce finansów publicznych poszukuje się prawidłowości w kształtowaniu się wydatków publicznych. Ich identyfikacja ma na celu wskazanie możliwości ograniczania i racjonalizacji wydatków oraz ułatwia ich planowanie w okresach wieloletnich. Pod pojęciem wydatków publicznych należy rozumieć wydatki ponoszone z funduszy zaliczanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (w Polsce do sektora finansów publicznych).(fragment tekstu)
EN
In the years 1991-2009 expenditures fi nanced from the budgets of local government in Poland has grown in absolute terms and in relation to GDP. The increase in the amount of expenditure in relation to GDP is also observed in other EU countries. This trend tends to seek answer to the question of the causes and consequences of this phenomenon. Local expenditures are an expression of the tasks performed by local government units but height, types and directions of spending depends on many factors. These factors can be divided into: sociological, political, social, economic and others. On the other hand, local expenditures have also certain consequences which can be divided into socio-economic, political, economic, and others
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Denek E., Kańduła S., Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, w: B. Filipiak (red.), Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2010, nr 26.
 • Europejski system rachunków narodowych i regionalnych ESA 1995, Zeszyty Metodyczne GUS, Warszawa 2000.
 • Gałuszka K., Spółki handlowe jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 29.
 • Gałuszka K., W poszukiwaniu sprawiedliwego podziału kosztów pomiędzy współpracujące gminy (przypadek KZK GOP), w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, nr 489
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Guziejewska B., Iluzje fi skalne w zdecentralizowanych systemach fi nansów publicznych, w: L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Kałucki J., Współpraca samorządów to nie grzech, "Rzeczpospolita" z 18 maja 2010 r., nr 114 (8625).
 • Kańduła S., Kijek I., Państwowy dług publiczny a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Karbownik B., Analiza wydatków sektora fi nansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, w: D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2009.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, rozdz. 3, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kopits G., Symansky S., Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, "Occasional Paper" 1998, nr 162.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw -Hill, New York 1989.
 • Oates W.E., Lump-Sum Intergovernmental Grants Have Price Effects, w: P. Mieszkowski, W. Oakland (red.), Fiscal Federalism and Grants-in-Aid, The Urban Institute, Washington 1979.
 • Owsiak S., Polityka fi nansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 29.
 • Piotrowska-Marczak K., Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych, w: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Public fi nance in EMU, European Commission, "European Economy" 2009, nr 5.
 • Rosati D.K., Europejski model społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian, w: D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2009.
 • Rudzka-Lorenz Cz., System fi nansowy jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System fi nansowy w Polsce, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Sochacka-Krysiak H., Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, SGH, Warszawa 2008.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Strumph K.S., A Predictive Index for the Flypaper Effect, (www.unc.edu/~cigar/ papers/Fly6.pdf).
 • Wagner A., Three Extracts on Public Finance, w: R.A. Musgrave, A.T. Peacock (red.), Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan Co., London-New York 1958.
 • Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu fi nansami gminy, Difi n, Warszawa 2010.
 • Wierzbicki J., Ekonomiczne warunki reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991, z. 2.
 • Yan L., Shanglin L., The Relationship between Regional Economy Growth and Local Fiscal Expenditure: Empirical Study of Liaoning Province,
 • www.seiofbluemountain.com/search/download-fi le.php? id=4085, 2010.05.23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.