PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 71 Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej | 87--95
Tytuł artykułu

Finansowe i rachunkowe oblicze podatku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Finance and Accounting Features of Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Ukazanie istoty podatku jako kategorii finansowej w odniesieniu do nauki i praktyki rachunkowości, szczególnie ksiąg rachunkowych, co bezpośrednio oddziałuje na jakość sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Metoda badania - Badanie literatury, norm prawa podatkowego i o rachunkowości oraz orzecznictwa sądowego. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono definicje podatku w świetle nauki finansów i rachunkowości. Oryginalność/wartość - Oryginalne przedstawienie definicji podatku w kontekście jakości obrazu finansów przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Illustrate what is the tax as a financial category in relation to the science and practice of accounting, particularly accounting books, thereby directly affects the quality of the financial statements of the enterprise. Design/methodology/approach - Literature review, analysis of tax and accounting and law and cases. Findings - As a result of the study presented definition of the tax in the light of the science of finance and accounting. Originality/value - Original presentation of the definition the tax in the context of the quality of finance companies in the financial statements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgótka-Medek M. (2009), Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Wyd. 5, LexisNexis, Warszawa.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brzeziński B. (2001), Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, w: Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław.
 • Dalton H. (1948), Zasady skarbowości, Wydawnictwo K. Rutski, Łódź.
 • Gabrusewicz W., Kamieniecka M. (2007), MSR 12 Podatek dochodowy, Difin, Warszawa.
 • Gaudemet P.M., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • Głuchowski J., Patyk J. (2009), Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J. (2004), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Iwin-Garzyńska J. (2010), Opodatkowanie kapitału, Economicus, Szczecin.
 • Iwin-Garzyńska J. (2010), Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Iwin-Garzyńska J. (2011), Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw, Finanse nr 4, Warszawa, PAN INoF.
 • Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym (1999), red. W. Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa.
 • Kulicki J., Dowody w postępowaniu podatkowym, Analizy, Biuro Analiz Sejmowych nr 6, 19.04.2012 r.
 • Rybarski R. (1935), Nauka skarbowości, Warszawa.
 • Skrzywan S. (1937), Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu, Katowice, s. 1-17; za: W. Gabrusewicz, M. Kamieniecka (2007), MSR 12 Podatek dochodowy, Difin, Warszawa.
 • Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (2009), red. G.K. Świderska, W. Więcława, Difin, Warszawa, rozdz. 14.
 • Swatler L. (1985), Zjawiska, kategorie i instrumenty finansowe a nauka finansów (próba systematyki), w: Prace z zakresu finansów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 192, Kraków.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Walińska E. (1997), Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, FRRwP, Warszawa.
 • Wyrok NSA z 21.11.1996 r., SA/Rz 1149/95.
 • Wyrok NSA z dnia 2.04.1996 r. - SA/Ka 1405/95, POP 1998/2/130, Legalis.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 r., sygn. Akt I SA/Gd 879/08, Lex 786725.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 maja 2010 r., sygn. Akt I SA/Sz-113/10, Lex 673512.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.