PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa | 73--81
Tytuł artykułu

Zarządzanie działalnością środowiskową przez organizacje zarejestrowane w systemie EMAS

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Environmental Activity by Organi-zations Registered Under EMAS
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było opisanie elementów istotnych w procesie planowania i oceny efektów działalności środowiskowej organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, takich jak: aspekty środowiskowe, cele środowiskowe oraz wskaźniki efektywności środowiskowej. Istotą stosowanej metody badawczej była analiza źródeł wtórnych w postaci deklaracji środowiskowych. Badanie miało charakter pełny; analizie poddano deklaracje środowiskowe wszystkich organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce. Dokonano analizy aspektów środowiskowych, celów środowiskowych oraz wskaźników środowiskowych ujętych w sprawozdawczości przez największą liczbę badanych organizacji. Pokazano także powiązania pomiędzy tymi elementami. Z analizy przeprowadzonej w artykule wynika, że zarówno zidentyfikowane przez organizacje, znaczące aspekty środowiskowe, jak i wyznaczone do realizacji cele środowiskowe dotyczyły nie tylko kwestii związanych z ochroną środowiska, ale także kwestii społecznych, związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej lub promowaniem postaw ekologicznych wśród interesariuszy organizacji (w tym także społeczności lokalnej).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to describe the elements important in the process of planning and evaluation of the environmental performance of organizations registered under EMAS, such as environmental aspects, environmental objectives and environmental performance indicators. The essence of the research method used was the analysis of environmental statements. The article presents the analysis of environmental statements of all organizations currently registered under EMAS in Poland. It shows the analysis of the environmental aspects, environmental objectives and environmental indicators included in the environmental statements by the largest number of organisations. The article shows also the relationship between these elements. The analysis shows, that identified by organizations, significant environmental aspects and environmental objectives relate to environmental issues, and social issues related to environmental awareness and promoting environmental attitudes among stakeholder (including community).(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Borys T. (red.), 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Daddi T., Magistrelli M., Frey M., Iraldo F., 2011, Do environmental management systems improve environmental performance? Empirical evidence form Italian companies, Environ. Dev. Sustain., 13, s. 845-862.
 • Erkko S., Melanen M., Mickwitz P., 2005, Eco-efficiency in the Finnish EMAS reports - a buzz world?, "Journal of Cleaner Production", 13, s. 799-813.
 • EVER: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision. Report 2: Research Findings, 26 December 2005.
 • Final Report. Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations, Milieu Ltd and Pisk and Policy Analysis Ltd for DG Environment of the European Commission under Study Contract No. 07.0307/2008/517800/ETU/G.2, October 2009.
 • Hillary R., 1995, The EU Eco-management and audit scheme as a vehicle to promote cleaner production, "Eco-Management and Auditing", Vol. 2, s. 1-7.
 • Hillary R., Environmental reporting requirements under the EU: Eco-management and audio scheme (EMAS).
 • Iraldo F., Testa F., Frey M., 2009, Is an environmental management system able to influence environmental and competitive performance? The case of the eco-management and audio scheme (EMAS) in the European Union, "Journal of Cleaner Production", 17, s. 1444-1452.
 • Pacana A., 2010, Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Rennings K., Ziegler A., Ankele K., Hoffmann E., 2006, The influence of different characteristics of the EU environmental management and auditing scheme on technical environmental innovations and economic performance, "Ecological Economics" 57, s. 52-56.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, s. 4.
 • www.gdos.gov.pl.
 • Zobel T., 2008, Characterisation of environmental policy implementation in an EMS context: a multiple-case study in Sweden, "Journal of Cleaner Production", 16, s. 40-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.