PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 144 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 535--552
Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami komunalnymi w aspekcie efektywności wydatkowania środków publicznych

Warianty tytułu
Communal Waste Management in the Context of Efficiency of Public Spending
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakres zadań publicznych, a w konsekwencji wielkość wydatkowanych środków, wynika z rozwiązań przyjętych w konstytucjach państw oraz przepisów ustaw, które konkretyzują obowiązki władz publicznych. Przystąpienie Polski do UE rozszerzyło zakres zadań publicznych, co wynika ze zobowiązań zawartych w traktacie akcesyjnym. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów zostały określone terminy oraz konsekwencje niewywiązania się z przyjętych zobowiązań. Szczególnie gminy mają do wykonania trudne zadania, gdyż dotyczą obszarów o największych zapóźnieniach w stosunku do standardów UE. Do obszarów tych należy m.in. gospodarka odpadami komunalnymi. Artykuł jest próbą oceny wydatkowania środków na osiągnięcie tych celów, z punktu widzenia efektywności i skuteczności, na podstawie przypadku gminy Żywiec w województwie śląskim.(abstrakt oryginalny)
EN
The scope of public tasks and, consequently, the amount of spending is determined by solutions adopted in national constitutions and legislation which specify the obligations of public authorities. Poland's accession to the EU has broadened the scope of public tasks as a result of the obligations in the Accession Treaty. There are fixed deadlines for achieving the determined goals and sanctions for not meeting the assumed obligations. In particular, communes have very difficult tasks related to most underdeveloped fields as far as EU standards are concerned. Such fields include the communal waste management. The article is an attempt to evaluate spending of resources on relevant goals in that field from the perspective of efficiency and effectiveness, based on the case of the commune of Żywiec located in the region of Śląsk.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Boardman A.E., Greenberg D.H., Vining A.R., Wiemer D.L., Cost - Benefit Analysis: Concepts and Practice, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 • Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów. Nowe wymagania prawne i technologiczne, Wydawnictwo "ABRYS", Poznań 2008.
 • Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2004.
 • Fołtyn-Zarychta M., Analiza kosztów - korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych, AE, Katowice 2008.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, AE, Katowice 2009.
 • Głuchowski J., Huterski R., Kołosowska В., Patyk J., Wiśniewski J., Finanse publiczne, Wydawnictwo "DOM ORGANIZATORA", Toruń 2005.
 • Harasim J. (red.), Warsztaty doktoranckie 2008. Zarządzanie-finanse-ekonomia, AE, Katowice 2009.
 • Hedley T.P., Measuring public sector effectiveness using private sector methods, "Public Productivity and Management Review" 1998, tom 21, nr 3.
 • Jurasz F., Instrumenty ekonomiczne w gospodarce odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa 1998.
 • Kompleksowa gospodarka odpadami, selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów w czasie kryzysu, Materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo "ABRYS", Poznań 2009.
 • Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, 2006.
 • Kozłowska B. (red.), Instrumenty polityki ekologicznej, Wydawca Polska Akademia Nauk Odział w Łodzi, Łódź 2005.
 • Krajowa strategia ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, Ministerstwo Środowiska, 2004.
 • Kuczyńska I. (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji Planów Gospodarki Odpadami, Wydawnictwo Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • Owsiak S., Finanse publiczne teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Piontek W., Zarys finansów publicznych, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2003.
 • Pszczółkowski Т., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Skowron M., Nie marnujmy odpadów - są zasobami, "Przegląd Komunalny" 2008 nr 3.
 • Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydanie VI rozszerzone, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1998.
 • Starypan J., Efekty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na żywiecczyźnie, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 389,1 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe", Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PN-EN ISO 9000, PKN, Warszawa 2006.
 • Tetłak Z., Starypan J., Konsekwencje niewypełniania zobowiązań akcesyjnych, "Przegląd Komunalny" 2008 nr 11.
 • XV-lecie systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, Materiały pokonferencyjne z dnia 7 czerwca 2004 r., Wydawnictwo Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Antex", Wrocław 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.